Logo AP

AkademiaPrzedsiębiorczości

Dziesięcioosobowa grupa uczniów z klasy III T4-a ,  III T4 m/f i III T5-a kształcących się w zawodach technik pojazdów samochodowych i technik mechatronik – uczestnicy projektu unijnego pod nazwą „Nowe kwalifikacje uczniów i nauczycieli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim” w dniu 28.04.2022 roku przystąpił  do egzaminu teoretycznego i praktycznego zakresu „Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG 135”.

Celem szkolenia było przygotowanie uczestników kursu do uzyskania kwalifikacji w zawodzie spawacza metodą MAG w zakresie wykonywania spoin pachwinowych w złączach blach i rur. Uczestnicy zdobyli następujące umiejętności: przygotowywanie stali do spawania i dobór odpowiednich materiałów dodatkowych, odróżnianie podstawowych niezgodności spawalniczych (wady złączy spawanych) i usuwanie ich, oszczędne gospodarowanie materiałami, energią i sprzętem, obsługa urządzeń spawalniczych oraz dobieranie parametrów spawania, wykonywanie spoin pachwinowych i  doczołowych rur i blach, ocena jakości wykonanych złączy, wykonywanie prostych konstrukcji ze stali niestopowych . Zakres szkolenia obejmował zagadnienia po przyswojeniu, których uczniowie kursu uzyskali uprawnienia do wykonywania zawodu spawacza we wskazanym zakresie, zgodnie z wytycznymi określonymi przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach.

Dziesięcioosobowa grupa uczniów z klasy III el I III el(p) , kształcących się w zawodzie elektromechanik – uczestnicy projektu unijnego pod nazwą „Nowe kwalifikacje uczniów i nauczycieli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim” w dniu 06.04.2022 roku przystąpił  do egzaminu  kończącego szkolenie „SEP do 1kW”.

Uczniowie uzyskali kwalifikację z GRUPY 1 – urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną

Zakres szkolenia obejmował zagadnienia po przyswojeniu, których uczniowie kursu uzyskali uprawnienia podwyższające ich kwalifikację   w zawodzie elektromechanik . Zdobyte uprawnienia SEP pozwalają im przede wszystkim na wykonywanie wszelkich prac dotyczących eksploatacji urządzeń elektrycznych, które pracują pod napięciem nie większym niż 1 kV. Uczniowie posiadając uprawnienia mogą obsługiwać sprzęt zasilany z sieci elektrycznej, a także zajmować się jego montażem.

Uprawnienia SEP do 1 kV dają realną szansę uczniom  rozwoju zawodowego. Uprawniają ich do wykonywania czynności związanych z obsługą, konserwacją, remontami i montażem  sieci elektrycznych, oraz urządzeń pracujących pod napięciem.

Po zdobyciu kwalifikacji uczniowie mają możliwość znalezienia  pracy na rynkach krajowych i zagranicznych.

Uczestnicy projektu unijnego pod nazwą „Nowe kwalifikacje uczniów i nauczycieli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim” w dniachn1-2 grudnia 2021 roku wzięli udział w teoretycznym i praktycznym szkoleniu dotyczącym motoryzacyjnego zagadnienia jakim jest  ”Geometria zawieszenia pojazdu”.

To specjalistyczne szkolenie miało miejsce w siedzibie renomowanej firmy jaką jest ”Biuro Ekspertyz Technicznych i Szkoleń – Sławomir Olszowski”  w Radomiu. Działalność ośrodka skupia się na szeroko pojętej materii jaką jest branża samochodowa.

Uczniowie rozszerzyli wiedzę zdobytą w szkole o teoretyczne aspekty dotyczące parametrów geometrii zawieszenia pojazdu oraz ich zależności, a także wpływu na prowadzenie pojazdu. Poznali także rolę trapezowego układu zawieszenia, uszkodzenia wpływające na bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz standardowe i  niestandardowe  metody regulacyjne. Część praktyczna stanowiła podsumowanie zdobytej wiedzy teoretycznej. Uczestnicy szkolenia w pomieszczeniu Stacji Kontroli Pojazdów przeprowadzali pomiar
i regulację parametrów zawieszenia na nowoczesnym sprzęcie firmy BEISSBARTH.

W dniach 25-26 listopada 2021r. dziesięcioosobowa grupa uczniów z klasy III ef(p) i  III t5 m/f , kształcących się w zawodzie fryzjer oraz technik usług fryzjerskich wraz z  koordynatorem projektu  panią Martą Krutina oraz koordynatorem projektu z ramienia Akademii Przedsiębiorczości w Starachowicach panią Joanną Koczubiej , uczestniczyła  w szkoleniu zorganizowanym w Ministerstwie Barberingu w Warszawie  w Ramach projektu : Nowe Kwalifikacje Uczniów i Nauczycieli CKZiU w Ostrowcu Świętokrzyskim.”

Uczennice wzięły  udział w dwudniowym szkoleniu z zakresu barberingu oraz strzyżenia męskiego prowadzone przez ekspertów Tomasza Pendziaka – fryzjer męski/barber oraz Artura Sadowskiego – trener fryzjerstwa/barber.

Kurs barberski w Akademii Barberingu umożliwił uczennicą możliwość  poznania  najnowszych metod stylizacji włosów i zarostu. W trakcie  szkolenia dziewczyny poznały techniki męskiego cięcia, modelowania, trymowania i konturowania włosów, stylizacji brody i wąsów, a także wiele innych potrzebnych do wykonywania zawodu umiejętności.

W dniach 8-9 listopada 2021r. dziesięcioosobowa grupa uczniów z klasy III T4-A I III mps , kształcących się w zawodzie technik mechanik, technik pojazdów samochodowych,   mechanik pojazdów samochodowych wraz z opiekunem panem Danielem Kapustą, uczestniczyła  w szkoleniu zorganizowanym w Radomiu  w Ramach projektu : Nowe Kwalifikacje Uczniów i Nauczycieli CKZiU w Ostrowcu Świętokrzyskim.”

Uczniowie wzięli udział w szkoleniu : „Układy ABS, ASR, ESP, SBC, elektryczny hamulec postojowy oraz wspomaganie układów  kierowniczych biegów” zorganizowanym Biurze Ekspertyz Technicznych i Szkoleń w Radomiu.

 W dniu 10 listopada 2021r. kolejna dziesięcioosobowa grupa uczniów kształcących się w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych wraz z opiekunem panem Danielem Kapustą, uczestniczyła  w szkoleniu zorganizowanym w Radomiu  w ramach projektu : Nowe Kwalifikacje Uczniów i Nauczycieli CKZiU w Ostrowcu Świętokrzyskim.” Uczniowie wzięli udział w szkoleniu: „Przeprogramowanie sterowników pojazdów zgodnych  z normą Euro 5 i Euro 6, PassThru” – zorganizowanym Biurze Ekspertyz Technicznych i Szkoleń w Radomiu.

Ten specjalistyczny kurs , prowadzony w wyspecjalizowanych warsztatach szkoleniowych – jest niezbędnym doświadczaniem w dalszej karierze zawodowej naszych uczniów.  

Mamy nadzieję, że szkolenie spełniło oczekiwania pod każdym względem , a udział w nim umożliwił zdobycie wiedzy
i umiejętności, których uczniowie  będą o mogli wykorzystać w swojej przyszłej  pracy zawodowej.

Z dniem 01.09.2021 r. Akademia Przedsiębiorczości sp. z o.o. oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim” (szkoły wchodzące w skład: Technikum nr 4 oraz Szkoła Branżowa I stopnia nr rozpoczynają  rekrutację uczniów do projektu „Nowe kwalifikacje uczniów i nauczycieli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

W projekcie mogą wziąć udział wyłącznie uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim., w szczególności uczniowie kształcący się na profilach:  

  • technik mechanik, technik pojazdów samochodowych, technik usług fryzjerskich,
  • mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych,  fryzjer ,

którzy nie korzystają z tego samego typu wsparcia w innych projektach współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zainteresowani uczniowie powinni złożyć w CKZiU kompletnie wypełniony formularz zgłoszeniowy dostępny w zakładce Rekrutacja uczniów,
w wersji papierowej w sekretariacie szkoły lub  w biurze projektu Akademii Przedsiębiorczości: ul. Zgodna 2 pokój na 6, 27-200 Starachowice.

Termin rekrutacji wrzesień / październik  2021 r. lub do momentu utworzenia kompletnych grup szkoleniowych.

Szczegółowe zasady rekrutacji uczniów do projektu  przedstawione zostały w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa uczniów w projekcie.  

Zapraszamy do udziału w projekcie ! Liczba miejsc jest ograniczona.

Skip to content