Logo AP

AkademiaPrzedsiębiorczości

W dniach 25-26 listopada 2021r. dziesięcioosobowa grupa uczniów z klasy III ef(p) i  III t5 m/f , kształcących się w zawodzie fryzjer oraz technik usług fryzjerskich wraz z  koordynatorem projektu  panią Martą Krutina oraz koordynatorem projektu z ramienia Akademii Przedsiębiorczości w Starachowicach panią Joanną Koczubiej , uczestniczyła  w szkoleniu zorganizowanym w Ministerstwie Barberingu w Warszawie  w Ramach projektu : Nowe Kwalifikacje Uczniów i Nauczycieli CKZiU w Ostrowcu Świętokrzyskim.”

Uczennice wzięły  udział w dwudniowym szkoleniu z zakresu barberingu oraz strzyżenia męskiego prowadzone przez ekspertów Tomasza Pendziaka – fryzjer męski/barber oraz Artura Sadowskiego – trener fryzjerstwa/barber.

Kurs barberski w Akademii Barberingu umożliwił uczennicą możliwość  poznania  najnowszych metod stylizacji włosów i zarostu. W trakcie  szkolenia dziewczyny poznały techniki męskiego cięcia, modelowania, trymowania i konturowania włosów, stylizacji brody i wąsów, a także wiele innych potrzebnych do wykonywania zawodu umiejętności.

W dniach 8-9 listopada 2021r. dziesięcioosobowa grupa uczniów z klasy III T4-A I III mps , kształcących się w zawodzie technik mechanik, technik pojazdów samochodowych,   mechanik pojazdów samochodowych wraz z opiekunem panem Danielem Kapustą, uczestniczyła  w szkoleniu zorganizowanym w Radomiu  w Ramach projektu : Nowe Kwalifikacje Uczniów i Nauczycieli CKZiU w Ostrowcu Świętokrzyskim.”

Uczniowie wzięli udział w szkoleniu : „Układy ABS, ASR, ESP, SBC, elektryczny hamulec postojowy oraz wspomaganie układów  kierowniczych biegów” zorganizowanym Biurze Ekspertyz Technicznych i Szkoleń w Radomiu.

 W dniu 10 listopada 2021r. kolejna dziesięcioosobowa grupa uczniów kształcących się w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych wraz z opiekunem panem Danielem Kapustą, uczestniczyła  w szkoleniu zorganizowanym w Radomiu  w ramach projektu : Nowe Kwalifikacje Uczniów i Nauczycieli CKZiU w Ostrowcu Świętokrzyskim.” Uczniowie wzięli udział w szkoleniu: „Przeprogramowanie sterowników pojazdów zgodnych  z normą Euro 5 i Euro 6, PassThru” – zorganizowanym Biurze Ekspertyz Technicznych i Szkoleń w Radomiu.

Ten specjalistyczny kurs , prowadzony w wyspecjalizowanych warsztatach szkoleniowych – jest niezbędnym doświadczaniem w dalszej karierze zawodowej naszych uczniów.  

Mamy nadzieję, że szkolenie spełniło oczekiwania pod każdym względem , a udział w nim umożliwił zdobycie wiedzy
i umiejętności, których uczniowie  będą o mogli wykorzystać w swojej przyszłej  pracy zawodowej.

Z dniem 01.09.2021 r. Akademia Przedsiębiorczości sp. z o.o. oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim” (szkoły wchodzące w skład: Technikum nr 4 oraz Szkoła Branżowa I stopnia nr rozpoczynają  rekrutację uczniów do projektu „Nowe kwalifikacje uczniów i nauczycieli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

W projekcie mogą wziąć udział wyłącznie uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim., w szczególności uczniowie kształcący się na profilach:  

  • technik mechanik, technik pojazdów samochodowych, technik usług fryzjerskich,
  • mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych,  fryzjer ,

którzy nie korzystają z tego samego typu wsparcia w innych projektach współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zainteresowani uczniowie powinni złożyć w CKZiU kompletnie wypełniony formularz zgłoszeniowy dostępny w zakładce Rekrutacja uczniów,
w wersji papierowej w sekretariacie szkoły lub  w biurze projektu Akademii Przedsiębiorczości: ul. Zgodna 2 pokój na 6, 27-200 Starachowice.

Termin rekrutacji wrzesień / październik  2021 r. lub do momentu utworzenia kompletnych grup szkoleniowych.

Szczegółowe zasady rekrutacji uczniów do projektu  przedstawione zostały w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa uczniów w projekcie.  

Zapraszamy do udziału w projekcie ! Liczba miejsc jest ograniczona.

Skip to content