Logo AP

AkademiaPrzedsiębiorczości

Rekrutacja uczniowie Joanna Koczubiej 41 275 19 05

Nowe kwalifikacje uczniów i nauczycieli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Rekrutacja uczniowie

Rekrutacja uczniów do projektu „Nowe kwalifikacje uczniów i nauczycieli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim.” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

Z dniem 01.09.2021 r. Akademia Przedsiębiorczości sp. z o.o. oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim” (szkoły wchodzące w skład: Technikum nr 4 oraz Szkoła Branżowa I stopnia nr 4) rozpoczynają  rekrutację uczniów do projektu „Nowe kwalifikacje uczniów i nauczycieli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

W projekcie mogą wziąć udział wyłącznie uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim., w szczególności uczniowie kształcący się na profilach:  

  • technik mechanik, technik pojazdów samochodowych, technik usług fryzjerskich,
  • mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych,  fryzjer ,

którzy nie korzystają z tego samego typu wsparcia w innych projektach współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zainteresowani uczniowie powinni złożyć w CKZiU kompletnie wypełniony formularz zgłoszeniowy dostępny poniżej w wersji elektronicznej, w wersji papierowej w sekretariacie szkoły lub  w biurze projektu Akademii Przedsiębiorczości: ul. Zgodna 2 pokój na 6, 27-200 Starachowice.

Termin rekrutacji wrzesień / październik  2021 r. lub do momentu utworzenia kompletnych grup szkoleniowych.

Warunkiem obligatoryjnym zakwalifikowania do projektu „Nowe kwalifikacje uczniów i nauczycieli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim” jest :

– posiadanie statusu ucznia:
CKZiU Technikum nr 4 lub Szkoły Branżowej  I stopnia nr 4

– zgoda rodzica na udział w projekcie „Nowe kwalifikacje uczniów i nauczycieli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim” – dotyczy tylko uczniów niepełnoletnich.

– rekomendacja wychowawcy dotycząca udziału w projekcie

Szczegółowe zasady rekrutacji uczniów do projektu  przedstawione zostały w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa uczniów w projekcie
W przypadku zainteresowania udziałem w projekcie rodzic/opiekun prawny ucznia powinien złożyć w szkole, do której uczęszcza uczeń wypełnione i podpisane dokumenty.

Dokumenty rekrutacyjne:
REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA UCZNIÓW W PROJEKCIEPobierz
ANKIETA REKRUTACYJNA DLA UCZNIÓW – Branżowa Szkoła I stopnia nr 4Pobierz
ANKIETA REKRUTACYJNA DLA UCZNIÓW – Technikum nr 4 (T4)Pobierz

Skip to content