Logo AP

AkademiaPrzedsiębiorczości

Propozycje szkoleń PSZ

Propozycje szkoleń zamkniętych dla pracowników Urzędów Pracy

Poniżej przedstawiamy  przykładową tematykę szkoleń dla pracowników Urzędów Pracy / Publicznych Służb Zatrudnienia.

Każdy z proponowanych tematów może być realizowany w formie szkolenia stacjonarnego, wyjazdowego lub on-line, w zależności od Państwa potrzeb i preferencji.

Jesteśmy otwarci na Państwa sugestie dotyczące zarówno treści merytorycznych jak i organizacji szkolenia. W przypadku zainteresowania naszą ofertą lub organizacją szkoleń z innej tematyki uprzejmie prosimy o kontakt pod nr tel. 41 275 00 58, 797 181 816 lub adres e-mail biuroap.org.pl

 Tytuł szkolenia:Szczegóły:
PRAKTYCZNE ASPEKTY STOSOWANIA PRZEPISÓW PRAWA PRACY W URZĘDZIE Z UWZGLĘDNIENIEM OBOWIĄZKÓW ZWIĄZANYCH Z WDRAŻANIEM PRACOWNICZYCH PLANÓW KAPITAŁOWYCHPobierz
SKUTECZNE ŚWIADCZENIE POMOCY KLIENTOM PUP – WARSZTAT PRACY DLA POŚREDNIKÓW PRACY, DORADCÓW ZAWODOWYCH, SPECJALISTÓW DS. ROZWOJU ZAWODOWEGO ORAZ SPECJALISTÓW DS. PROGRAMÓWPobierz
KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W PRAKTYCE w okresie pandemii COVID 19 Pobierz
KOORDYNACJA SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
nowelizacja przepisów od 1 stycznia 2021r.
 Pobierz
PEŁNOMOCNIK STRONY W POSTĘPOWANIACH PROWADZONYCH PRZEZ PSZ – ZAGADNIENIA PRAKTYCZNE Pobierz
INSTRUMENTY RYNKU PRACY – UDZIELANIE POMOCY KONTRAHENTOM PUP ORAZ EFEKTYWNA AKTYWIZACJA OSÓB BEZROBOTNYCH PRZY WYKORZYSTANIU DOSTĘPNYCH INSTRUMENTÓW I USŁUG RYNKU PRACY Pobierz
DOTACJE I REFUNDACJE ZE ŚRODKÓW PFRON – PRZEPISY WYKONAWCZE, PRZYZNAWANIE, ROZLICZENIA, ZABEZPIECZENIE UMÓW – KOMPLEKSOWA DOKUMENTACJA Pobierz
KOMPENDIUM WIEDZY Z ZAKRESU ZATRUDNIANIA CUDZOZIEMCÓW W POLSCE – WARSZTAT OBEJMUJĄCY NOWELIZACJĘ ORAZ STOSOWANIE ZNOWELIZOWANYCH PRZEPISÓW KPA W REALIZOWANYCH ZADANIACH PRZEZ PUP Pobierz
INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA  – OPRACOWANIE, REALIZACJA, MODYFIKACJA, WARUNKI ZAKOŃCZENIA I MONITORING – PRAKTYCZNE WARSZTATY Pobierz
PRAWIDŁOWE STOSOWANIE PRZEPISÓW KPA, UOPZ, KC W POWIATOWYCH URZĘDACH PRACY PRZY  REJESTRACJI CUDZOZIEMCÓW, OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY Pobierz
KPA W PROCEDURZE OBSŁUGI KLIENTA W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY.  ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW I POSTĘPOWANIE WINDYKACYJNE W PUP.  Pobierz
PRAWIDŁOWA REALIZACJA PRZEZ PUP PROJEKTÓW KONKURSOWYCH I POZAKONKURSOWYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EFS W OKRESIE PANDEMII Pobierz
Skip to content