Logo AP

AkademiaPrzedsiębiorczości

Aktualności Tetiana Szumielewicz798 373 170

Ośrodek Wsparcia Cudzoziemców

Obecnie prowadzimy nabór na kursy języka polskiego dla obcokrajowców:

  • Język polski dla obcokrajowców poziom A1/ A2 – zajęcia indywidualne
  • Język polski dla obcokrajowców poziom A1/ A2 – zajęcia grupowe
  • Język polski dla obcokrajowców poziom B1/ B2 –  zajęcia indywidualne
  • Język polski dla obcokrajowców poziom B1/ B2 –  zajęcia grupowe
  • Język polski- kurs przygotowawczy do egzaminu państwowego

Istnieje możliwość dopasowania kursów do potrzeb każdego uczestnika w zakresie wymiaru godzin, poziomu oraz zakresu tematycznego.

Kursy kierujemy do osób interesujących się językiem polskim i chcących posługiwać się tym językiem w życiu codziennym lub zawodowym.

To ty decydujesz jakich tematów chcesz się nauczyć, co wzmocnić w swojej wymowie lub gramatyce, a lektor ci w tym pomoże.

Więcej informacji tutaj oraz pod numerem telefonu 798 373 170.

W związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., Poz. 491 w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii  związanej z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 jesteśmy zobowiązani do podjęcia działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem rozpowszechniania się COVID-19.

W związku z powyższym  w trosce o bezpieczeństwo Naszych parowników, jak i uczestników projektu zawieszamy do odwołania wszelkie działania  realizowane na kursach adaptacyjnych dla cudzoziemców dotyczących wartości i praw obowiązujących w Polsce oraz kursach  językowych (branżowych) języka polskiego na poziomie podstawowym od A1 do B1.

Nowy harmonogram szkoleń zostanie przedstawiony niezwłocznie po wycofaniu stanu epidemii i zagrożenia epidemicznego.

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. Poz. 410  w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o czasowym zamknięciu instytucji kultury jesteśmy zobowiązani do odwołania wszelkich zajęć na kursach adaptacyjnych dla cudzoziemców dotyczących wartości i praw obowiązujących w Polsce w terminie od 12 do 25 marca 2020 r., zaplanowane w tym czasie zajęcia będą musiały odbyć się w nowych terminach, o których poinformuje Państwa niezwłocznie po ich ustaleniu. 

Otwarty nabór na bezpłatne kursy języka polskiego (branżowego) dla obcokrajowców. Pierwszy kurs już  29.06-30.06 oraz 06.07 -07.07. Kurs prowadzony w trybie weekendowym (sobota i niedziela) i trwa dwa tygodnie.

Розпочинаємо набір на безкоштовний курс з польської мови  (галузевої). Перший курс уже 29.06-30.06 та  06.07 -07.07.  Курс буде відбуватися у вихідні дні (субота та неділя)  і триватиме два тижні.

 Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach realizuje projekt nr 2/8-2017/OG-FAMI ”Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie świętokrzyskim” współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji „Bezpieczna przystań”. W ramach tego projektu Akademia Przedsiębiorczości sp. z o.o. organizuje kursy adaptacyjne dla cudzoziemców dotyczące wartości i praw obowiązujących w Polsce. Kursy mają na celu ułatwienie dostosowania się obcokrajowcom do funkcjonowania w nowym środowisku społeczno-kulturowym, włączenie do aktywnego życia lokalnych społeczności, poszerzenie wiedzy na temat kultury, tradycji i historii Polski, a także przeciwdziałanie dyskryminacji cudzoziemców poprzez kształtowanie postaw tolerancji i szacunku dla innych narodowości i kultur.

     Zostały już zrealizowane zajęcia w ramach kursów dla I i II grupy. W każdym kursie udział wzięło 20 obcokrajowców spoza terenu UE legalnie przebywających na terenie województwa świętokrzyskiego. Pierwszy dzień kursu to zajęcia dydaktyczne z zakresu wiedzy o Polsce. Wykładowca – prawnik – przedstawił m.in. system prawny Polski, zasady przebywania obywateli państw trzecich na terytorium RP, przekazał informacje dotyczące podejmowania pracy przez cudzoziemców, w tym zakładania działalności gospodarczej. Uczestnicy dowiedzieli się także jakie prawa im przysługują w zakresie dostępu do edukacji czy świadczeń opieki zdrowotnej. Drugą część zajęć prowadził historyk, który zaprezentował ogólne informacje o Polsce, omówił symbole narodowe Polski, a także przekazał zebranym chronologicznie uporządkowany przekaz wiadomości o dziejach Polski od czasów prehistorycznych do współczesnych. Uczestnicy poznali także najważniejszych przedstawicieli polskiej historii i kultury. Każdy miał możliwość zadawania pytań i rozstrzygania nurtujących go tematów. Dla zapewnienia pełnego komfortu uczestnikom grupy i sprawnego przebiegu kursu w zajęciach uczestniczył tłumacz, który służył pomocą przy trudnych i niezrozumiałych kwestiach. Język tłumaczenia dostosowany był do potrzeb grupy. Uczestnicy otrzymali obszerny, opracowany przez trenerów konspekt zawierający wiele przydatnych dla nich informacji, a także materiały piśmiennicze. W związku z tym, iż zajęcia trwały 8 godzin dydaktycznych grupa miała zapewniony gorący posiłek oraz ciągły serwis kawowy.

     Drugi dzień kursu to zajęcia dydaktyczne z zakresu wiedzy kulturowej Polski – zwiedzanie wraz z przewodnikiem zabytków w Kielcach. Uczestnicy kursu zapoznali się z historią Kielc: lokalizacją, powstaniem miasta, zabytkami na rynku. Mieli okazję odwiedzić kieleckie muzea: m.in. Muzeum Historii Kielc i a w nim obejrzeć wystawę „Z dziejów Kielc”, Muzeum Dialogu Kultur, a w nim ekspozycję stałą oraz ekspozycję „Pradzieje Regionu świętokrzyskiego” i wykopaliska archeologiczne, a także Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego. Uczestnicy odwiedzili Bazylikę Katedralną w Kielcach oraz obejrzeli – niestety tylko z zewnątrz z powodu remontu – Pałac Biskupów Krakowskich. Dużą atrakcję stanowiło zwiedzanie  Kadzielni – amfiteatru, rezerwatu geologicznego oraz jaskiń.

     Kolejnym elementem kursu był spektakl teatralny. W Teatrze im. Stefana Żeromskiego w Kielcach uczestnicy I grupy obejrzeli sztukę „Wrócę przed północą”, a uczestnicy grupy II sztukę „Szalone nożyczki”.

     Kurs zakończyliśmy wspólnym dla obu grup wyjazdem do Krakowa w celu poznania i zwiedzenia zabytków w Krakowie. Wraz z przewodnikiem i tłumaczem grupy zwiedziły Wzgórze Wawelskie, Katedrę na Wawelu z Dzwonem Zygmunta i grobami królewskimi. Zwiedzaliśmy Muzeum Katedralne, komnaty królewskie oraz smoczą jamę. Po wielu wrażeniach zasłużyliśmy na odpoczynek i pyszny dwudaniowy obiad. Po przerwie obiadowej Drogą Królewską przeszliśmy na Rynek, gdzie przewodnik omówił funkcję średniowiecznego Rynku, opowiadał o Wieży Ratuszowej, Sukiennicach, Kościele Mariackim. Wycieczkę zakończyliśmy zwiedzaniem Podziemi Rynku.

     Uczestnicy na zakończenie wypełnili ankiety oceniające, w których bardzo wysoko ocenili sposób organizacji kursów i ich prowadzenie przez trenerów – średnia ocena dwóch grup tj. 40 osób to 4,9 (max. ocena to 5,0). Każdy otrzymał certyfikat potwierdzający uczestnictwo w zajęciach. Zmęczeni, ale zadowoleni i pełni wrażeń wróciliśmy do Kielc. Cieszymy się, że udało nam się spełnić oczekiwania i przybliżyć cudzoziemcom historię oraz kulturę Polski w przystępny i ciekawy sposób.  

Aktualności

Skip to content