Logo AP

AkademiaPrzedsiębiorczości

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. Poz. 410  w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o czasowym zamknięciu instytucji kultury jesteśmy zobowiązani do odwołania wszelkich zajęć na kursach adaptacyjnych dla cudzoziemców dotyczących wartości i praw obowiązujących w Polsce w terminie od 12 do 25 marca 2020 r., zaplanowane w tym czasie zajęcia będą musiały odbyć się w nowych terminach, o których poinformuje Państwa niezwłocznie po ich ustaleniu. 

Skip to content