Logo AP

AkademiaPrzedsiębiorczości

Logo AP

Akademia Przedsiębiorczości Spółka z o.o.

jesteśmy certyfikowaną instytucją szkoleniową istniejącą od 1996 roku.

O nas

Przedmiotem działalności Akademii jest: kształcenie ustawiczne osób dorosłych, pośrednictwo pracy, doradztwo zawodowe, doradztwo personalne, aktywizacja zawodowa oraz usługi rozwojowe i badania edukacyjne.

Odbiorcami naszych usług są pracownicy oraz kadry kierownicze firm, instytucji i urzędów, osoby bezrobotne, niepełnosprawne oraz zagrożone wykluczeniem społecznym.

Specjalizujemy się w organizacji szkoleń i kursów dla pracowników publicznych służb zatrudnienia, usług rozwojowych dla przedsiębiorstw i ich pracowników, wsparciu cudzoziemców oraz w realizacji krajowych i międzynarodowych projektów współfinansowanych ze środków UE.

Akademia posiada Certyfikat jakości ISO 9001:2015, wpis do Rejestru Jednostek Szkoleniowych nr 2.26/00001/2004 oraz Certyfikaty Agencji Zatrudnienia (nr wpisu: 1133) w zakresie pośrednictwa pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, Agencji Doradztwa Personalnego oraz Agencji Poradnictwa Zawodowego.

Jeżeli szukacie Państwo możliwości rozwoju swoich umiejętności zawodowych, nabycia nowych kompetencji, podniesienia kwalifikacji   zapraszamy do podjęcia współpracy z Akademią.

Nasze atuty to:

  • wieloletnie doświadczenie – w okresie 25 lat naszej działalności zrealizowaliśmy szereg szkoleń i kursów dla kilkudziesięciu tysięcy osób
  • gwarancja jakości – poświadczona certyfikatem jakości ISO 9001:2015 oraz uzyskanymi nagrodami i referencjami naszych Klientów
  • sprawdzeni trenerzy – praktycy i eksperci – posiadający unikalną wiedzę, doświadczenie i umiejętności
  • wysoka jakość usług w przystępnej cenie – nasze usługi realizujemy profesjonalnie, a dzięki doświadczeniu, dobrej organizacji i wieloletniej współpracy z partnerami staramy się wynegocjować jak najlepsze ceny dla naszych Klientów
  • otwartość i indywidualne podejście do Klienta – organizujemy szkolenia na terenie całego kraju i zagranicą, jesteśmy otwarci na propozycje i sugestie, staramy się dostosować nasze usługi do oczekiwań i potrzeb Klienta oraz sytuacji na rynku pracy

Szkolenia pracowników PSZ / Urzędów Pracy

Jako certyfikowana Instytucja szkoleniowa od ponad 20 lat specjalizujemy się w organizacji szkoleń i kursów dla Publicznych Służb Zatrudnienia – pracowników i kadry kierowniczej Urzędów Pracy oraz przedstawicieli Rad Rynku Pracy.

Na bieżąco śledzimy zmiany na rynku pracy oraz w przepisach dotyczących obszarów funkcjonowania Publicznych Służb Zatrudnienia. Jesteśmy otwarci na Państwa sugestie i potrzeby, reagujemy na każde zapytanie!

Stawiamy na jakość, rzetelność i praktyczne podejście do tematu.

Gwarancją jakości oferowanych przez nas usług jest certyfikat jakości ISO 9001:2015, przynależność do Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, wieloletnie doświadczenie, współpraca z najlepszymi trenerami, a przede wszystkim oceny i opinie naszych Klientów.

W szkoleniach organizowanych przez Akademię w formie stacjonarnej, wyjazdowej lub on – line uczestniczyło przeszło kilkudziesięciu Pracowników Urzędów Pracy i członków Rad Rynku Pracy z terenu całego kraju.

Jako jednostka szkoleniowa posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonych przez WUP Kielce o numerze: 2.26/00001/2004 oraz jako Placówka Kształcenia Ustawicznego wpis do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych pod numerem ewidencyjnym EK- I. 4330.2.2013.

Aktualna oferta szkoleń

Usługi rozwojowe dla przedsiębiorstw i ich pracowników (BUR)

Akademia Przedsiębiorczości uzyskała wpis do rejestru Bazy Usług Rozwojowych po pozytywnej weryfikacji Państwowej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości PARP.

Dzięki Akredytacji posiadamy uprawnienia do realizacji kursów, szkoleń i doradztwa adresowanego do przedsiębiorców i pracowników MŚP.

W ramach Bazy Usług Rozwojowych/BUR organizujemy kursy i szkolenia dla osób indywidualnych oraz zbiorowe na specjalne zamówienie pracodawców, z możliwością dofinansowania do 80%.

Więcej informacji

Projekty UE

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w aplikowaniu i realizowaniu projektów krajowych i międzynarodowych dofinansowanych z Unii Europejskiej.

Zrealizowaliśmy ponad 40 projektów szkoleniowych, doradczych, rozwojowych i badawczych dla beneficjentów z różnych grup społecznych i zawodowych, szkół, instytucji publicznych i otoczenia biznesu.

Aktualnie realizujemy projekty na rzecz rozwoju rynku pracy i jakości kształcenia obejmujące m.in.: dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, wyposażanie i doposażanie miejsc pracy,  szkolenia zawodowe, rozwój kształcenia i podniesienie atrakcyjności szkół, doposażanie bazy dydaktycznej szkół, warsztaty i kursy dla uczniów i nauczycieli.

Realizowane projekty

Ośrodek Wsparcia Cudzoziemców (OWC)

Akademia Przedsiębiorczości oferuje kompleksowe wsparcie dla Cudzoziemców/Obcokrajowców przybywających do Polski.

Czujesz się obco w nowym środowisku zawodowym, społecznym, kulturowym?

Chcesz poznać kulturę, tradycję i historię Polski?

Zapraszamy na

  • Bezpłatne kursy adaptacyjne dla cudzoziemców dotyczące wartości i praw obowiązujących w Polsce
  • Kursy języka polskiego

Zapewniamy indywidualne wsparcie i pomoc Opiekuna z ramienia AP.

Działania realizujemy w ramach projektu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach nr 2/8-2017/OG-FAMI ”Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie świętokrzyskim” współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji „Bezpieczna przystań”.

Aktywnie włączamy się w działania przeciw dyskryminacji cudzoziemców poprzez kształtowanie postaw tolerancji i szacunku dla innych narodowości i kultur.

Oferujemy pomoc w odnalezieniu się na świętokrzyskim rynku pracy i w lokalnym środowisku.

Szczegółowe informacje

Ośrodek Szkolenia Kierowców (OSK)

Akademia Przedsiębiorczości Spółka z o. o. posiada wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców.

Jako Ośrodek Szkolenia Kierowców realizujemy kursy prawa jazdy kat. B, C, C+E, D.

Dodatkowo gwarantujemy:

– jazdy dokształcające oraz szkolenie dodatkowe z teorii i praktyki,
– możliwość podzielenia płatności na transze,
– książkę wraz z płytą dvd zawierającą najaktualniejsze testy,
– egzamin wewnętrzny teoretyczny,
– egzamin wewnętrzny praktyczny.

 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kursów z możliwością dofinansowania do 80% w ramach BUR:

WIĘCEJ INFORMACJI

Ośrodek Szkolenia Instalatorów PV (OZE)

W wyniku oceny przeprowadzonej przez Urząd Dozoru Technicznego Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o.o. została wpisana na listę akredytowanych organizatorów szkoleń w zakresie odnawialnych źródeł energii – systemy fotowoltaiczne (Akredytacja Urzędu Dozoru Technicznego nr OZE-A/10/00030/15).

Ukończenie szkolenia podstawowego lub przypominającego w Akademii Przedsiębiorczości umożliwia przystąpienie do egzaminu przed komisją UDT, uzyskanie certyfikatu instalatora mikro i małych instalacji fotowoltaicznych oraz wpis do ogólnopolskiego rejestru instalatorów prowadzonego przez UDT.

Więcej informacji

Ośrodek Wsparcia Edukacji (OWE)

Akademia Przedsiębiorczości aktywnie włącza się w realizację działań i projektów na rzecz rozwoju edukacji, szkolnictwa ogólnego i zawodowego oraz wsparcia szkół powiatu starachowickiego.

Realizowane wsparcie dotyczy obszarów:

Podnoszenia jakości kształcenia ogólnego i zawodowego (innowacje, nowe programy i metody kształcenia, wykorzystanie technologii informacyjno – komunikacyjnych w nauczaniu, badania edukacyjne)

Wzbogacania bazy dydaktycznej szkół – wyposażanie szkół w pomoce dydaktyczne najnowszej generacji (Symulator nauki jazdy samochodem), specjalistyczne oprogramowanie (np. EWMAPA, CHART ,OFFICE PRO PLUS, SOLIDWORKS), sprzęt komputerowy i multimedialny, laptopy i komputery stacjonarne, projektory multimedialne, drukarki laserowe)

– Nabywania przez uczniów nowych kwalifikacji, kompetencji i uprawnień zawodowych oraz rozwoju dodatkowych umiejętności – poprzez realizację specjalistycznych kursów zawodowych i szkoleń (prawo jazdy kat. B , spawacz MAG – 135, operator wózków widłowych, obsługa obrabiarek CNC, programowanie sterowników PLC, operator koparkoładowarki, uprawnienia elektryczne SEP, szkolenia językowe zawodowe, informatyczne (EwMapa, CHART, SUBIEKT, WFMAG, AutoCAD, AutoCAD Electrical) oraz organizację staży i praktyk zawodowych u pracodawców

– Podnoszenia kwalifikacji zawodowych i doskonalenia kompetencji cyfrowych nauczycieli – studia podyplomowe, kursy i szkolenia

Wspieranie rozwoju edukacji możliwe jest dzięki realizacji projektów krajowych i zagranicznych współfinansowanych ze środków UE oraz współpracę Akademii z kluczowymi podmiotami świata edukacji i biznesu.

Placówka Kształcenia Ustawicznego (PKU)

Akademia Przedsiębiorczości Spółka z o.o. od 2013r. prowadzi działalność jako Jednostka systemu oświaty – Placówka Kształcenia Ustawicznego Akademia Przedsiębiorczości w Starachowicach, wpisana do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych pod numerem ewidencyjnym EK- I. 4330.2.2013.

Akademia prowadzi kształcenie ustawiczne, dokształcanie i doskonalenie osób dorosłych w formach pozaszkolnych, realizując ideę rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy w oparciu o przepisy Ustawy o systemie oświaty oraz przepisy wykonawcze w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego dorosłych.

Realizowane formy kształcenia są zgodne z  Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (DZ. U. poz. 652).

Nasze szkolenia łączą wiedzę teoretyczną z praktyką i stanowią odpowiedź na aktualne potrzeby rynku i oczekiwania Klientów.
Kadra dydaktyczna, to wykładowcy akademiccy, praktycy – specjaliści w poszczególnych zakresach tematycznych, z dużym doświadczeniem praktycznym i metodycznym.

Ukończenie kursów realizowanych przez Placówkę  Kształcenia Ustawicznego Akademia Przedsiębiorczości potwierdza zaświadczenie zgodne z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2019 poz. 652).

Zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą szkoleń!

Stosujemy system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami ISO 9001:2015

PIFS certyfikatISO
Skip to content