Logo AP

AkademiaPrzedsiębiorczości

Certyfikat jakosci ISO

Certyfikat jakosci ISO

System Zarządzania Jakością został wdrożony w Akademii Przedsiębiorczości Spółka z o.o. w 2008 roku.
Firma otrzymała międzynarodowy Certyfikat Jakości ISO 9001:2000, wydany przez Akredytowaną Instytucję Certyfikująca CERTQUA – Stowarzyszenie Niemieckiej Gospodarki dla Wspierania i Certyfikacji Systemów Zapewniania Jakości w Edukacji Zawodowej.

Obecnie jesteśmy certyfikowani przez Q&R Polska Sp. z.o.o. z siedzibą w Lublinie.

W dniu 27.09.2016 roku przeprowadzony został audyt, którego celem było potwierdzenie stałej zgodności i skuteczności systemu zarządzania jakością funkcjonującego w Akademii Przedsiębiorczości sp. z o.o. z wymaganiami określonymi w normie PN-EN ISO 9001:2009.
W dniu 06.08.2018 r. nastąpiło przejście Systemu Zarządzania Jakością  Akademii Przedsiębiorczości sp. z o.o. na nowe wymagania zgodne z normą ISO 9001:2015.

Akademia Przedsiębiorczości sp. z o.o. stosuje system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2015 w zakresie: usługi doradcze i szkoleniowe dla sektora MŚP, instytucji otoczenia biznesu, administracji państwowej oraz osób fizycznych; tworzenie, zarządzanie i realizacja projektów szkoleniowych, doradczych finansowanych ze środków UE i innych programów pomocowych.

Skip to content