Logo AP

AkademiaPrzedsiębiorczości

Działalność międzynarodowa AP

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA AP

Akademia Przedsiębiorczości od 2003 roku aktywnie działa na arenie międzynarodowej.

W trakcie naszej działalności współpracowaliśmy m.in. z partnerami z Niemiec, Austrii, Włoch, Francji, Szwecji, Hiszpanii, Czech

bfz gGmbH Berufliche Fortbildungszentren der Bayerischen Wirtschaft (bfz) gGmbH /Niemcy

f-bb Berlin Forschungsinstitut Betriebliche Bildung (f-bb) gGmbH /Niemcy

bbw logo Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft (bbw) gGmbH /Niemcy

EEpl logo Entwicklungsgesellschaft Energiepark Lausitz GmbH (EEpL) /Niemcy

Grone logo Grone Netzwerk Hamburg gGmbH/Niemcy

CFL logo CFL-Centrum för flexibelt lärande Söderhamn /Szwecja

Cibc logo Centre Interinstitutionnel de Bilan de Competences/CIBC Bourgogne Sud /Francja

UAB logo Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) /Hiszpania

NVF logo Národní vzdelávací fond, o.p.s. (NVF) /Czechy

europass logo Europass Teacher Academy /Włochy

Akademia wielokrotnie była liderem projektów ponadnarodowych i uczestniczyła w różnych działaniach i projektach międzynarodowych jako partner lub instytucja wspierająca.

AP jako Lider w projektach współpracy ponadnarodowej

„PWP-EKOtechnik– kształcenie z energią”, 10.2013-02.2015
Projekt EKOtechnik zajął 1 miejsce w kategorii  Lider Współpracy Ponadnarodowej  w konkursie CPE (2015)

„Aktywny–mobilny na rynku pracy”, 02.2016-12.2017

AP – Projekty grantowe – komponent współpracy ponadnarodowej

„Networking na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego” , 02.2019 -08.2019

„Metoda student centered classroom z TIK jako narzędzie podnoszenia efektywności kształcenia ogólnego”, 09.2019 – 30.06.2020

AP jako Partner w projektach międzynarodowych

Career international me Fachkräfte-Transfer-Projekt des vbm e.V. und dem Bayme e.V.
(realizacja bbw gGmbH, w Polsce AP 04.2011 – 12.2012)

„Quali.EE-Rozwój jakości w kształceniu i szkoleniach w dziedzinie energii odnawialnych”
– Projekt badawczy f-bbBerlin – AP 12.2012-11.2013

Raport AP na temat polskiego systemu kształcenia zawodowego w branży energii odnawialnej oraz modernizacji energetycznej budynków
https://www.f-bb.de/informationen/publikationen/expertise-zum-stand-und-zur-entwicklung-der-aus-und-weiterbildungsangebote-fuer-den-bereich-erneuerba/

„EDUCATED”Industriefertiger2.0
–EEPL GmbH Finsterwalde, AP – 02.2014–03.2015
http://www.eepl.de/educated-industriefertiger-2-0-2/

„ProNet: Supporting inter-sectoral networks in the integration of university drop-outs into vocational training”
Projekt badawczy f-bb Berlin, AP – 09.2015–08.2017
https://www.university-dropout.com/pl_index.html

Serdecznie zapraszamy firmy i instytucje zagraniczne do współpracy z Akademią Przedsiębiorczości w obszarach:

  • kształcenia ustawicznego
  • aktywizacji osób bezrobotnych
  • działań badawczych i rozwojowych
  • wsparcia przedsiębiorców oraz szkół w zakresie organizacji wizyt studyjnych, konferencji, miejsc praktyk i szkoleń dla uczniów, nauczycieli, pracowników firm i instytucji.

Jesteśmy otwarci na nowe formy i obszary współpracy!

Osoba do kontaktu DE/EN:
Mariola Kubas 
Tel.: 0048/41/275 19 05
Tel. kom. 0048/797 181 816
E–mail: mariola.kubas ap.org.pl

Skip to content