Logo AP

AkademiaPrzedsiębiorczości

Drukuj Listę Szkoleń

Filtracja szkoleń

Rodzaj

DOTACJE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Termin: 27 lipca 2021
Lokalizacja: Online
dr Mariusz Śmigiel
Zasady udzielania, zwrot podatku VAT, badanie kondycji finansowej pracodawcy oraz ustalanie odpowiedniej formy zabezpieczenia zwrotu dotacji - w świetle ROZPORZĄDZEŃ MRPiPS z dnia 14 lipca 2017 r., 27 września 2018 r. oraz nowych regulacji dot. przedawnienia roszczeń

REALIZACJA WYBRANYCH INSTRUMENTÓW RYNKU PRACYW PRAKTYCE PRACOWNIKÓW CAZ

Termin: 31 sierpnia 2021
Lokalizacja: Online
Lidia Kaczmarek

PRZYGOTOWANIE PRACOWNIKÓW PUP DO PRAWIDŁOWEJ REALIZACJI PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EFS POD KĄTEM PRZYSZŁEJ KONTROLI

Termin: 30 sierpnia 2021
Lokalizacja: Online
Trener PSZ

EFEKTYWNOŚĆ USŁUG I INSTRUMENTÓW RYNKU PRACYW OBLICZU ZMIENIAJĄCEJ SIĘ SYTUACJI- NOWE WYZWANIA DLA DORADCÓW KLIENTA W 2021R.

Termin: 30 sierpnia 2021
Lokalizacja: Online
Trener PSZ

POMOC PUBLICZNA ORAZ POMOC DE MINIMIS W 2021 R. – praktyczne aspekty udzielania pomocy przez Urzędy Pracy

Termin: 23 sierpnia 2021
Lokalizacja: Online
Maciej Zasłona
Nowy termin: 23 sierpnia 2021r, godz. 9.00 - 14.00

KOMPENDIUM WIEDZY PRACOWNIKA PUBLICZNYCH SŁUŻB ZATRUDNIENIA. Szkolenie wprowadzające dla nowo zatrudnionych pracowników w Urzędzie Pracy

Termin: 23 sierpnia 2021
Lokalizacja: Online
Lech Antkowiak

DORADZTWO ZAWODOWE Z ELEMENTAMI COACHINGU – REALIZACJA INDYWIDUALNEGO PLANU DZIAŁANIA

Termin: 18 sierpnia 2021
Lokalizacja: Online
Anna Sarczyńska
Zmiana terminu z 17 na 18 sierpnia 2021

PRAWIDŁOWA REALIZACJA I ROZLICZANIE PRZEZ PUP PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EFS Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN WYWOŁANYCH PANDEMIĄ COVID-19

Termin: 17 sierpnia 2021
Lokalizacja: Online
Trener PSZ

WYZWANIA DLA DORADCÓW KLIENTA W 2021 ROKU– SZKOLENIE WZMACNIAJĄCE KOMPETENCJE POŚREDNIKÓW PRACY I DORADCÓW ZAWODOWYCH

Termin: 17 sierpnia 2021
Lokalizacja: Online
Trener PSZ

REJESTRACJA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY.

Termin: 09 sierpnia 2021
Lokalizacja: Online
dr Mariusz Śmigiel
Rozporządzenie MRPiPS z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy

STOSOWANIE PRZEPISÓW KPA W OPARCIU O REALIZACJĘ USTAWY O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY Z UWZGLĘDNIENIEM PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH FUNKCJONOWANIA ADMINISTRACJI ORAZ ZAŁATWIANIA SPRAW Z URZĘDAMI PRACY DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Termin: 09 sierpnia 2021
Lokalizacja: Online
dr Mariusz Śmigiel

PRZYGOTOWANIE PRACOWNIKÓW PUP DO PRAWIDŁOWEJ REALIZACJI PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EFS POD KĄTEM PRZYSZŁEJ KONTROLI

Termin: 30 lipca 2021
Lokalizacja: Online
Trener PSZ

REALIZACJA WYBRANYCH INSTRUMENTÓW RYNKU PRACY W KONTEKŚCIE ZASAD PRZYZNAWANIA POMOCY DE MINIMIS – PRAKTYCZNY WARSZTAT DLA PRACOWNIKÓW PUP

Termin: 28 lipca 2021
Lokalizacja: Online
Lidia Kaczmarek

STOSOWANIE PRZEPISÓW KPA I USTAWY O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW KOMUNIKACJI URZĄD PRACY – KLIENT W OKRESIE PANDEMII COVID-19

Termin: 27 lipca 2021
Lokalizacja: Online
dr Mariusz Śmigiel

Wyjazdowe USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ PUP NA RZECZ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH – praktyczny warsztat realizacji wybranych usług i instrumentów rynku pracy w kontekście zasad przyznawania pomocy de minimis

Termin: 19 sierpnia 2021 - 20 sierpnia 2021
Lokalizacja: Wrocław
Lidia Kaczmarek

Wyjazdowe CUDZOZIEMCY NA RYNKU PRACY– OBECNA SYTUACJA W KRAJU I PLANOWANE ZMIANY

Termin: 23 sierpnia 2021 - 24 sierpnia 2021
Lokalizacja: Busko - Zdrój
Lech Antkowiak

Wyjazdowe REALIZACJA INDYWIDUALNEGO PLANU DZIAŁANIA ORAZ DORADZTWO ZAWODOWE Z ELEMENTAMI COACHINGU W OBLICZU ZMIENIAJĄCEJ SIĘ SYTUACJI NA RYNKU PRACY. NOWOCZESNY WARSZTAT DORADCY ZAWODOWEGO

Termin: 18 sierpnia 2021 - 20 sierpnia 2021
Lokalizacja: Wrocław
Anna Sarczyńska
Skip to content