Logo AP

AkademiaPrzedsiębiorczości

Drukuj Listę Szkoleń

Filtracja szkoleń

Rodzaj

Gwarantowane Pomoc de minimis z elementami pomocy publicznejw praktyce funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w 2022 r.

Termin: 21 lutego 2022
Lokalizacja: Online
Maciej Zasłona
AKTUALIZACJA TEMATU! Nowy instrument antykryzysowy

WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA PRACĘ SEZONOWĄ DLA CUDZOZIEMCÓW ORAZ REJESTRACJA OŚWIADCZEŃ O POWIERZENIU CUDZOZIEMCOWI PRACY po zmianach wprowadzonych ustawą z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

Termin: 01 lutego 2022
Lokalizacja: Online
dr Mariusz Śmigiel
NOWOŚĆ !

Gwarantowane NOWE REGULACJE PRAWNE DOTYCZĄCE WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA PRACĘ SEZONOWĄ ORAZ REJESTRACJI OŚWIADCZEŃ O POWIERZENIU PRACY CUDZOZIEMCOWI Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

Termin: 26 stycznia 2022
Lokalizacja: Online
dr Mariusz Śmigiel
NOWOŚĆ !

PRAWO PRACY Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN WPROWADZONYCH W 2021R.

Termin: 28 lutego 2022
Lokalizacja: Online
Trener PSZ
Godz. 12.00 - 15.00

Efektywna realizacja usług Publicznych Służb Zatrudnieniaw 2022r. oparciu o ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – warsztat pracy dla pracowników PUP, pośredników, doradców zawodowych, doradców klienta i specjalistów ds. rozwoju zawodowego

Termin: 18 lutego 2022
Lokalizacja: Online
Lech Antkowiak

USTAWA O ZMIANIE USTAWY O CUDZOZIEMCACH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW

Termin: 17 lutego 2022
Lokalizacja: Online
Lech Antkowiak

Gwarantowane KOORDYNACJA SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO- NOWELIZACJA PRZEPISÓW

Termin: 15 lutego 2022
Lokalizacja: Online
Trener PSZ
Nowy termin!

NOWELIZACJA PRZEPISÓW KPA ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O DORĘCZENIACH ELEKTRONICZNYCH

Termin: 25 lutego 2022
Lokalizacja: Online
dr Mariusz Śmigiel

Prawidłowa realizacja i rozliczenie przez PUP projektów współfinansowanych ze środków EFS.

Termin: 24 lutego 2022
Lokalizacja: Online
Trener PSZ

Przygotowanie pracowników PUP do prawidłowej realizacji projektów współfinansowanych ze środków EFS pod kątem przyszłej kontroli

Termin: 16 lutego 2022
Lokalizacja: Online
Trener PSZ

Gwarantowane REJESTRACJA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY

Termin: 14 lutego 2022
Lokalizacja: Online
dr Mariusz Śmigiel

NOWE WYZWANIA DLA PRACOWNIKÓW PSZ W 2022R. REALIZACJA USŁUG I INSTRUMENTÓW RYNKU PRACY W OBLICZU ZMIENIAJĄCEJ SIĘ SYTUACJI

Termin: 10 lutego 2022
Lokalizacja: Online
Trener PSZ

KFS w 2022 r. w praktyce Urzędów Pracy– zmiany w priorytetach wydatkowania środków oraz wytycznych ministerstwa

Termin: 08 lutego 2022
Lokalizacja: Online
Lidia Kaczmarek
Godz. 12.00 - 15.00

JAK OPRAWIĆ GRAFICZNIE FANPAGE NA FACEBOOKU BY PRZYCIĄGAĆ UWAGĘ KLIENTÓW PUP?– nauka tworzenia efektywnych i różnorodnych grafik w Canva.com

Termin: 31 stycznia 2022
Lokalizacja: Online
Beata Tomaszek
Godz. 10.00 - 14.00

Pomoc de minimis z elementami pomocy publicznej w praktyce funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w 2022 r.

Termin: 31 stycznia 2022
Lokalizacja: Online
Maciej Zasłona
AKTUALIZACJA TEMATU! Nowy instrument antykryzysowy

Prawidłowa realizacja i rozliczenie przez PUP projektów współfinansowanych ze środków EFS

Termin: 28 stycznia 2022
Lokalizacja: Online
Trener PSZ

Gwarantowane Efektywna realizacja usług Publicznych Służb Zatrudnienia w oparciu o ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – warsztat pracy dla pracowników PUP, pośredników, doradców zawodowych, doradców klienta i specjalistów ds. rozwoju zawodowego.Skuteczna aktywizacja bezrobotnych, pomoc dla pracodawcówi przewidywane zmiany przepisów.

Termin: 27 stycznia 2022
Lokalizacja: Online
Lech Antkowiak

NOWELIZACJA PRZEPISÓW KPA ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O DORĘCZENIACH ELEKTRONICZNYCH

Termin: 01 lutego 2022
Lokalizacja: Online
dr Mariusz Śmigiel

KONTROLA PIP W URZĘDZIE PRACY– SPRAWDŹ STAN PRZESTRZEGANIA PRAWA ZANIM ZROBI TO INSPEKTOR PRACY

Termin: 17 lutego 2022
Lokalizacja: Online
Dariusz Natkaniec

SKUTECZNA REALIZACJA WYBRANYCH INSTRUMENTÓW RYNKU PRACY W PRAKTYCE PRACOWNIKÓW CAZ

Termin: 09 lutego 2022
Lokalizacja: Online
Lidia Kaczmarek
Godzina 12.00 - 15.00

PROMOCJA URZĘDU I USŁUG RYNKU PRACY W INTERNECIE– social media i inne narzędzia

Termin: 23 lutego 2022
Lokalizacja: Online
Beata Tomaszek
Godz. 10.00 - 14.00
Skip to content