Logo AP

AkademiaPrzedsiębiorczości

Drukuj Listę Szkoleń

Filtracja szkoleń

Rodzaj

Wyjazdowe ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE PUBLICZNYCH SŁUŻB ZATRUDNIENIA W RZECZYWISTOŚCI POST-PANDEMICZNEJ– Kierunki planowanych zmian w oparciu o Krajowy Plan Odbudowy

Termin: 25 października 2021 - 26 października 2021
Lokalizacja: Kraków
Lech Antkowiak

Wyjazdowe Kompleksowa obsługa klienta i efektywna realizacja usług Publicznych Służb Zatrudnienia w oparciu o ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – warsztat pracy dla pracowników PUP, pośredników, doradców zawodowych, doradców klienta i specjalistów ds. rozwoju zawodowego. Skuteczna aktywizacja bezrobotnych, pomoc dla pracodawców i przewidywane zmiany przepisów.

Termin: 18 października 2021 - 19 października 2021
Lokalizacja: Lublin
Lech Antkowiak

ZASADY POSTĘPOWANIA KONTROLNEGO PROWADZONEGO PRZEZ PUBLICZNE SŁUŻBY ZATRUDNIENIA W ODNIESIENIU DO ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY ORAZ COVID-19

Termin: 27 października 2021
Lokalizacja: Online
dr Mariusz Śmigiel

DORĘCZENIA ELEKTRONICZNE OD PAŹDZIERNIKA 2021 r. – nowości w zakresie elektronicznego i hybrydowego doręczania korespondencji w praktyce Urzędu Pracy

Termin: 28 października 2021
Lokalizacja: Online
dr Mariusz Śmigiel
Godz. 12.00 - 15.00

NOWELIZACJA PRZEPISÓW KPA ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O DORĘCZENIACH ELEKTRONICZNYCH

Termin: 25 października 2021
Lokalizacja: Online
dr Mariusz Śmigiel

CUDZOZIEMCY NA RYNKU PRACY– OBECNA SYTUACJA W KRAJU I PLANOWANE ZMIANY

Termin: 29 października 2021
Lokalizacja: Online
Lech Antkowiak

ZNOWELIZOWANY KODEKS PRACY W ORZECZNICTWIE POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY

Termin: 26 października 2021
Lokalizacja: Online
Trener PSZ

EFEKTYWNOŚĆ USŁUG I INSTRUMENTÓW RYNKU PRACY W OBLICZU ZMIENIAJĄCEJ SIĘ SYTUACJI- NOWE WYZWANIA DLA DORADCÓW KLIENTA

Termin: 26 października 2021
Lokalizacja: Online
Trener PSZ

KPA W PRAKTYCE URZĘDU PRACY- KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO PO ZMIANACH  

Termin: 21 października 2021
Lokalizacja: Online
Trener PSZ

REALIZACJA WYBRANYCH INSTRUMENTÓW RYNKU PRACY W KONTEKŚCIE ZASAD PRZYZNAWANIA POMOCY DE MINIMIS– PRAKTYCZNY WARSZTAT DLA PRACOWNIKÓW PUP

Termin: 20 października 2021
Lokalizacja: Online
Lidia Kaczmarek
Godz. 12.00 - 15.00

REALIZACJA WYBRANYCH INSTRUMENTÓW RYNKU PRACY W PRAKTYCE PRACOWNIKÓW CAZ

Termin: 19 października 2021
Lokalizacja: Online
Lidia Kaczmarek
Godz. 12.00 - 15.00

DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ, PROCEDURA ADMINISTRACYJNA ORAZ RODO W URZĘDACH PRACY

Termin: 28 października 2021
Lokalizacja: Online
Dariusz Natkaniec

JAK DOBRZE OPRAWIĆ GRAFICZNIE FANPAGE NA FACEBOOKU BY PRZYCIĄGAĆ UWAGĘ ODBIORCÓW? – nauka tworzenia efektywnych i różnorodnych grafik w Canva.com

Termin: 25 października 2021
Lokalizacja: Online
Beata Tomaszek

Gwarantowane PROMOCJA URZĘDU I USŁUG RYNKU PRACY W INTERNECIE– social media i inne narzędzia

Termin: 19 października 2021
Lokalizacja: Online
Beata Tomaszek
Godz. 10.00 - 14.00

Gwarantowane PRAWIDŁOWA REALIZACJA I ROZLICZANIE PRZEZ PUP PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EFS Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN WYWOŁANYCH PANDEMIĄ COVID -19

Termin: 19 października 2021
Lokalizacja: Online
Trener PSZ

POMOC PUBLICZNA ORAZ POMOC DE MINIMIS W 2021 R. – praktyczne aspekty udzielania pomocy przez Urzędy Pracy

Termin: 27 października 2021
Lokalizacja: Online
Maciej Zasłona
Skip to content