Logo AP

AkademiaPrzedsiębiorczości

Drukuj Listę Szkoleń

Filtracja szkoleń

Rodzaj

PRIORYTETY KFS NA 2024 ROK.Krajowy Fundusz Szkoleniowy – zasady rozpatrywania wniosków i przyznawania środków

Termin: 13 grudnia 2023
Lokalizacja: Online
dr Mariusz Śmigiel
NOWOŚĆ

KRAJOWY SYSTEM DORĘCZEŃ ELEKTRONICZNYCH – DORĘCZENIA ELEKTRONICZNE W ŚWIETLE ZNOWELIZOWANYCH PRZEPISÓW.  Ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych– po nowelizacjach. PRZEPISY I HARMONOGRAM WPROWADZANIA OBOWIĄZKU DLA PODMIOTÓW PUBLICZNYCH I PODMIOTÓW NIEPUBLICZNYCH (od 30.12.2023 r.)

Termin: 08 grudnia 2023
Lokalizacja: Online
dr Mariusz Śmigiel

Gwarantowane Efektywna realizacja usług Publicznych Służb Zatrudnienia w oparciu o ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i planowane zmiany ustaw – szkolenie dla pracowników PUP, pośredników, doradców zaw. doradców klienta i specjalistów ds. rozwoju zawodowego.

Termin: 19 grudnia 2023
Lokalizacja: Online
Lech Antkowiak

ZASADY UDZIELANIA DOTACJI NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ REFUNDACJI WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY, …..

Termin: 13 grudnia 2023
Lokalizacja: Online
dr Mariusz Śmigiel
Skip to content