Logo AP

AkademiaPrzedsiębiorczości

Centrum szkoleń dla przedsiębiorców BUR Emilia Krakowska 506 976 134 Aneta Tomczyk690 382 182

Ośrodek szkolenia Instalatorów PV – UDT

Ośrodek szkolenia Instalatorów PV – UDT

Ośrodek szkolenia Instalatorów PV – UDT

Akademia Przedsiębiorczości uzyskała akredytację Urzędu Dozoru Technicznego oraz  została wpisana na listę akredytowanych organizatorów szkoleń w zakresie systemów fotowoltaicznych.

Uzyskana akredytacja potwierdza, że Akademia Przedsiębiorczości sp. z o. o. spełnia wymogi stawiane ośrodkom kształcenia określone w Ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne oraz Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania akredytacji organizatorom szkoleń w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz szkoleń i egzaminów dla osób ubiegających się o wydanie lub przedłużenie ważności certyfikatu tzn.:
– posiada system zarządzania szkoleniami;
– posiada warunki lokalowe i wyposażenie gwarantujące prawidłowe przeprowadzenie szkoleń;
– dysponuje kadrą posiadającą kwalifikacje niezbędne do przeprowadzenia szkoleń.

Ukończenie szkolenia podstawowego lub przypominającego w Akademii Przedsiębiorczości umożliwia przystąpienie do egzaminu przed komisją UDT, uzyskanie certyfikatu instalatora mikro i małych instalacji fotowoltaicznych oraz wpis do ogólnopolskiego rejestru instalatorów prowadzonego przez UDT.

Skip to content