Logo AP

AkademiaPrzedsiębiorczości

W związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., Poz. 491 w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii  związanej z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 jesteśmy zobowiązani do podjęcia działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem rozpowszechniania się COVID-19.

W związku z powyższym  w trosce o bezpieczeństwo Naszych parowników, jak i uczestników projektu zawieszamy do odwołania wszelkie działania  realizowane na kursach adaptacyjnych dla cudzoziemców dotyczących wartości i praw obowiązujących w Polsce oraz kursach  językowych (branżowych) języka polskiego na poziomie podstawowym od A1 do B1.

Nowy harmonogram szkoleń zostanie przedstawiony niezwłocznie po wycofaniu stanu epidemii i zagrożenia epidemicznego.

Skip to content