Logo AP

AkademiaPrzedsiębiorczości

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu nr 5/8.5.1/RPOWŚ/ZK/2020 na
​Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby  projektu „Kształcimy specjalistów- rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic – II EDYCJA”
Szczegółowe informacje dostępne w zakładce „Zasada konkurencyjności”.

Skip to content