Logo AP

AkademiaPrzedsiębiorczości

W związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., Poz. 491 w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii związanej z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 Akademia Przedsiębiorczości sp. z o.o. jest zobowiązana do podjęcia działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem rozpowszechniania się COVID-19. W związku z zaistniałą sytuacją w kraju, a przede wszystkim w trosce o bezpieczeństwo naszych pracowników jak i osób aplikujących do udziału w projekcie jesteśmy zmuszeni do zawieszenia wszelkich działań związanych z rozpoczęciem realizacji projektu „HerOSI Biznesu”, pierwotnie planowanego do realizacji od 1.05.2020 r. do 31.10.2022 r.
Ze względu na stan epidemii wystosowaliśmy pismo do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach z prośbą o zmianę terminu realizacji projektu i uzyskaliśmy zgodę na realizację projektu od dnia 1.07.2020 r. do dnia 31.12.2022 roku.
Jeśli stan zagrożenia w kraju będzie się pogarszał termin rozpoczęcia projektu ulegnie kolejnej zmianie.
Informacje dotyczące terminu rozpoczęcia projektu będą na bieżąco aktualizowane.

Skip to content