Logo AP

AkademiaPrzedsiębiorczości

W związku z zakończeniem projektu „Razem Możemy Więcej” realizowanego przez Akademię Przedsiębiorstwa Spółki z o.o. w imieniu Prezesa Michała Zatorskiego oraz pracowników Akademii, chcemy serdecznie podziękować uczestnikom za aktywny udział. Za współpracę dziękujemy trenerom, wykładowcom, przewodnikom, kancelarii prawnej w Kielcach oraz partnerom wspierającym projekt: Poradni psychologiczno – pedagogicznej, Powiatowemu Urzędu Pracy w Starachowicach.

Głównym celem projektu było wsparcie aktywizacji zawodowej oraz integracji i aktywności społecznej cudzoziemców legalnie przebywających na terenie województwa Świętokrzyskiego. Wszystkie działania skierowane były do cudzoziemców legalnie przebywających w Polsce, zamieszkujących obszar województwa Świętokrzyskiego. Wsparciem w projekcie zostało objętych ponad 500 osób (rodziny, dorośli, dzieci, młodzież, seniorzy).

W ramach projektu „Centrum Wsparcia Integracyjnego” zostały zorganizowane kursy języka polskiego na różnych poziomach zaawansowania dla dwudziestu trzech grup osób dorosłych oraz dzieci. Zajęcia odbywały się zgodnie z harmonogramem w salach Akademii Przedsiębiorczości w Kielcach, Starachowicach, Skarżysku – Kamiennej. Tematyka i metoda nauczania dostosowana była do wieku uczestników, potrzeb i poziomu grup. Zajęcia przeprowadzone przez wykwalifikowanych nauczycieli języka polskiego jako obcego. W trakcie całego kursu panowała miła i przyjazna atmosfera, uczestnicy aktywnie zdobywali wiedzę i umiejętności posługiwania się językiem polskim. Na zakończenie każdego kursu uczestnicy otrzymali certyfikaty, potwierdzające uczestnictwo w kursie języka polskiego i nabycie nowych kompetencji.

W ramach kursów integracyjno – adaptacyjnych zostały zrealizowane zajęcia dla dwunastu grup. Każdy z uczestników otrzymał materiały dydaktyczne, opracowane przez trenerów. W trakcie kursu uczestnicy zapoznali się z systemem prawnym Polski, zasadami przebywania na terytorium RP, podejmowaniem pracy przez cudzoziemców, podstawowe zagadnienia prawa pracy, podejmowanie działalności gospodarczej przez cudzoziemców, ubezpieczenie społeczne, dostęp do edukacji, do świadczeń opieki zdrowotnej.    Uczestnicy mieli okazję zwiedzić Muzeum Historii Kielc, Muzeum Narodowe, Bazylikę Katedralną w Kielcach oraz obejrzeli wnętrza Pałacu Biskupów Krakowskich. Największą atrakcją stanowiło zwiedzanie Rezerwatu Przyrody Kadzielnia i znajdujących się tam jaskiń.  Na zakończenie kursu zorganizowano dla uczestników wyjazd do Krakowa w celu poznania ważnych dla historii Polski zabytków m.in. Wzgórze Wawelskie, Katedra na Wawelu, Bazylika Franciszkanów św. Franciszka z Asyżu, Pałac Arcybiskupów Krakowskich, Sukiennice, Rynek Starego Miasta, Kościół Mariacki.

Uczestnikom projektu udzielona została również pomoc prawna, psychologiczna i psychoterapeutyczna, mająca na celu poprawę zdrowia psychiczno-fizycznego w związku z doświadczeniem wojny i migracji, różnic kulturowych czy wynikających ze zmiany dotychczasowego otoczenia. Na każdym etapie realizacji projektu uczestnicy otrzymywali wsparcie asystenta integracyjnego w tłumaczeniu oraz w kontaktach z instytucjami publicznymi i prywatnymi.

W ramach projektu uczestnicy mogli skorzystać z doradztwa zawodowego oraz kursów zawodowych pn. „Kosmetyczka z elementami wizażu, stylizacji paznokci i rzęs”, „Magazynier z obsługą wózka widłowego”.

Uczestnicy projektu wzięli aktywny udział w konferencji pn. „Świętokrzyskie – dobre sąsiedztwo dla Ukrainy”. Celem konferencji było pokazanie, że bliskie sąsiedztwo, wielokulturowość i różnorodność jest wartością, która wzbogaca, szczególnie w obliczu ogromu pracy jaką wykonało polskie społeczeństwo na rzecz Ukrainy po wybuchu wojny.

  Z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku uczestnicy projektu otrzymali świąteczne paczki pomocy.

Pozytywne odczucia wynikające z udziału w projekcie były zauważalne na każdym etapie jego realziacji, uczestnicy czerpali wiele radości z nabywania nowych kompetencji, poznawania historii i kultury Polski a także ze wspaniałych i radosnych chwil spędzonych razem z osobami, będącymi w takiej samej, trudnej sytuacji. Realizacja projektu „Centrum Wsparcia Integracyjnego” przyniosła wiele wymiernych korzyści dla cudzoziemców i ich rodzin o czym świadczą ankiety ewaluacyjne oraz rozmowy bezpośrednie z uczestnikami. 


„Wsparcie to blask spojrzenia, ciepło dłoni……. To ciepła herbata i plasterek cytryny…, nadzieja na niebieskie jutro. Wsparcie to most, który ciągnie się od ramion do serca” (Kaja Kowalewska)

Skip to content