Logo AP

AkademiaPrzedsiębiorczości

 Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach realizuje projekt nr 2/8-2017/OG-FAMI ”Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie świętokrzyskim” współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji „Bezpieczna przystań”. W ramach tego projektu Akademia Przedsiębiorczości sp. z o.o. organizuje kursy adaptacyjne dla cudzoziemców dotyczące wartości i praw obowiązujących w Polsce. Kursy mają na celu ułatwienie dostosowania się obcokrajowcom do funkcjonowania w nowym środowisku społeczno-kulturowym, włączenie do aktywnego życia lokalnych społeczności, poszerzenie wiedzy na temat kultury, tradycji i historii Polski, a także przeciwdziałanie dyskryminacji cudzoziemców poprzez kształtowanie postaw tolerancji i szacunku dla innych narodowości i kultur.

     Zostały już zrealizowane zajęcia w ramach kursów dla I i II grupy. W każdym kursie udział wzięło 20 obcokrajowców spoza terenu UE legalnie przebywających na terenie województwa świętokrzyskiego. Pierwszy dzień kursu to zajęcia dydaktyczne z zakresu wiedzy o Polsce. Wykładowca – prawnik – przedstawił m.in. system prawny Polski, zasady przebywania obywateli państw trzecich na terytorium RP, przekazał informacje dotyczące podejmowania pracy przez cudzoziemców, w tym zakładania działalności gospodarczej. Uczestnicy dowiedzieli się także jakie prawa im przysługują w zakresie dostępu do edukacji czy świadczeń opieki zdrowotnej. Drugą część zajęć prowadził historyk, który zaprezentował ogólne informacje o Polsce, omówił symbole narodowe Polski, a także przekazał zebranym chronologicznie uporządkowany przekaz wiadomości o dziejach Polski od czasów prehistorycznych do współczesnych. Uczestnicy poznali także najważniejszych przedstawicieli polskiej historii i kultury. Każdy miał możliwość zadawania pytań i rozstrzygania nurtujących go tematów. Dla zapewnienia pełnego komfortu uczestnikom grupy i sprawnego przebiegu kursu w zajęciach uczestniczył tłumacz, który służył pomocą przy trudnych i niezrozumiałych kwestiach. Język tłumaczenia dostosowany był do potrzeb grupy. Uczestnicy otrzymali obszerny, opracowany przez trenerów konspekt zawierający wiele przydatnych dla nich informacji, a także materiały piśmiennicze. W związku z tym, iż zajęcia trwały 8 godzin dydaktycznych grupa miała zapewniony gorący posiłek oraz ciągły serwis kawowy.

     Drugi dzień kursu to zajęcia dydaktyczne z zakresu wiedzy kulturowej Polski – zwiedzanie wraz z przewodnikiem zabytków w Kielcach. Uczestnicy kursu zapoznali się z historią Kielc: lokalizacją, powstaniem miasta, zabytkami na rynku. Mieli okazję odwiedzić kieleckie muzea: m.in. Muzeum Historii Kielc i a w nim obejrzeć wystawę „Z dziejów Kielc”, Muzeum Dialogu Kultur, a w nim ekspozycję stałą oraz ekspozycję „Pradzieje Regionu świętokrzyskiego” i wykopaliska archeologiczne, a także Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego. Uczestnicy odwiedzili Bazylikę Katedralną w Kielcach oraz obejrzeli – niestety tylko z zewnątrz z powodu remontu – Pałac Biskupów Krakowskich. Dużą atrakcję stanowiło zwiedzanie  Kadzielni – amfiteatru, rezerwatu geologicznego oraz jaskiń.

     Kolejnym elementem kursu był spektakl teatralny. W Teatrze im. Stefana Żeromskiego w Kielcach uczestnicy I grupy obejrzeli sztukę „Wrócę przed północą”, a uczestnicy grupy II sztukę „Szalone nożyczki”.

     Kurs zakończyliśmy wspólnym dla obu grup wyjazdem do Krakowa w celu poznania i zwiedzenia zabytków w Krakowie. Wraz z przewodnikiem i tłumaczem grupy zwiedziły Wzgórze Wawelskie, Katedrę na Wawelu z Dzwonem Zygmunta i grobami królewskimi. Zwiedzaliśmy Muzeum Katedralne, komnaty królewskie oraz smoczą jamę. Po wielu wrażeniach zasłużyliśmy na odpoczynek i pyszny dwudaniowy obiad. Po przerwie obiadowej Drogą Królewską przeszliśmy na Rynek, gdzie przewodnik omówił funkcję średniowiecznego Rynku, opowiadał o Wieży Ratuszowej, Sukiennicach, Kościele Mariackim. Wycieczkę zakończyliśmy zwiedzaniem Podziemi Rynku.

     Uczestnicy na zakończenie wypełnili ankiety oceniające, w których bardzo wysoko ocenili sposób organizacji kursów i ich prowadzenie przez trenerów – średnia ocena dwóch grup tj. 40 osób to 4,9 (max. ocena to 5,0). Każdy otrzymał certyfikat potwierdzający uczestnictwo w zajęciach. Zmęczeni, ale zadowoleni i pełni wrażeń wróciliśmy do Kielc. Cieszymy się, że udało nam się spełnić oczekiwania i przybliżyć cudzoziemcom historię oraz kulturę Polski w przystępny i ciekawy sposób.  

Skip to content