Logo AP

AkademiaPrzedsiębiorczości

Z dniem 01.09.2021 r. Akademia Przedsiębiorczości sp. z o.o. oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim” (szkoły wchodzące w skład: Technikum nr 4 oraz Szkoła Branżowa I stopnia nr rozpoczynają  rekrutację uczniów do projektu „Nowe kwalifikacje uczniów i nauczycieli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

W projekcie mogą wziąć udział wyłącznie uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim., w szczególności uczniowie kształcący się na profilach:  

  • technik mechanik, technik pojazdów samochodowych, technik usług fryzjerskich,
  • mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych,  fryzjer ,

którzy nie korzystają z tego samego typu wsparcia w innych projektach współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zainteresowani uczniowie powinni złożyć w CKZiU kompletnie wypełniony formularz zgłoszeniowy dostępny w zakładce Rekrutacja uczniów,
w wersji papierowej w sekretariacie szkoły lub  w biurze projektu Akademii Przedsiębiorczości: ul. Zgodna 2 pokój na 6, 27-200 Starachowice.

Termin rekrutacji wrzesień / październik  2021 r. lub do momentu utworzenia kompletnych grup szkoleniowych.

Szczegółowe zasady rekrutacji uczniów do projektu  przedstawione zostały w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa uczniów w projekcie.  

Zapraszamy do udziału w projekcie ! Liczba miejsc jest ograniczona.

Skip to content