Logo AP

AkademiaPrzedsiębiorczości

Dziesięcioosobowa grupa uczniów z klasy III el I III el(p) , kształcących się w zawodzie elektromechanik – uczestnicy projektu unijnego pod nazwą „Nowe kwalifikacje uczniów i nauczycieli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim” w dniu 06.04.2022 roku przystąpił  do egzaminu  kończącego szkolenie „SEP do 1kW”.

Uczniowie uzyskali kwalifikację z GRUPY 1 – urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną

Zakres szkolenia obejmował zagadnienia po przyswojeniu, których uczniowie kursu uzyskali uprawnienia podwyższające ich kwalifikację   w zawodzie elektromechanik . Zdobyte uprawnienia SEP pozwalają im przede wszystkim na wykonywanie wszelkich prac dotyczących eksploatacji urządzeń elektrycznych, które pracują pod napięciem nie większym niż 1 kV. Uczniowie posiadając uprawnienia mogą obsługiwać sprzęt zasilany z sieci elektrycznej, a także zajmować się jego montażem.

Uprawnienia SEP do 1 kV dają realną szansę uczniom  rozwoju zawodowego. Uprawniają ich do wykonywania czynności związanych z obsługą, konserwacją, remontami i montażem  sieci elektrycznych, oraz urządzeń pracujących pod napięciem.

Po zdobyciu kwalifikacji uczniowie mają możliwość znalezienia  pracy na rynkach krajowych i zagranicznych.

Skip to content