Logo AP

AkademiaPrzedsiębiorczości

Dziesięcioosobowa grupa uczniów z klasy III T4-a ,  III T4 m/f i III T5-a kształcących się w zawodach technik pojazdów samochodowych i technik mechatronik – uczestnicy projektu unijnego pod nazwą „Nowe kwalifikacje uczniów i nauczycieli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim” w dniu 28.04.2022 roku przystąpił  do egzaminu teoretycznego i praktycznego zakresu „Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG 135”.

Celem szkolenia było przygotowanie uczestników kursu do uzyskania kwalifikacji w zawodzie spawacza metodą MAG w zakresie wykonywania spoin pachwinowych w złączach blach i rur. Uczestnicy zdobyli następujące umiejętności: przygotowywanie stali do spawania i dobór odpowiednich materiałów dodatkowych, odróżnianie podstawowych niezgodności spawalniczych (wady złączy spawanych) i usuwanie ich, oszczędne gospodarowanie materiałami, energią i sprzętem, obsługa urządzeń spawalniczych oraz dobieranie parametrów spawania, wykonywanie spoin pachwinowych i  doczołowych rur i blach, ocena jakości wykonanych złączy, wykonywanie prostych konstrukcji ze stali niestopowych . Zakres szkolenia obejmował zagadnienia po przyswojeniu, których uczniowie kursu uzyskali uprawnienia do wykonywania zawodu spawacza we wskazanym zakresie, zgodnie z wytycznymi określonymi przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach.

Skip to content