Logo AP

AkademiaPrzedsiębiorczości

Akademia Przedsiębiorczości sp. z o.o. informuje, iż prowadzi ostatni nabór wniosków o uzyskanie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy kierowanych do kobiet, w ramach projektu ,,Aktywizacja szansą na sukces”. Przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania oraz kobiety chętne do udziału w projekcie, zapraszamy do kontaktu z koordynatorem projektu.

Skip to content