Logo AP

AkademiaPrzedsiębiorczości

Akademia Przedsiębiorczości sp. z o.o. informuje, iż prowadzi ostatni nabór wniosków o uzyskanie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy kierowanych do kobiet, w ramach projektu ,,Aktywizacja szansą na sukces”. Przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania oraz kobiety chętne do udziału w projekcie, zapraszamy do kontaktu z koordynatorem projektu.

Akademia Przedsiębiorczości sp. z o.o. wydłuża termin składania Ankiet rekrutacyjnych do dnia 30.11.2021 r. dla grupy osób:

– DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH (tj. bezrobotnych nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy)
– BIERNYCH ZAWODOWO

Dla wszystkich osób niespełniających powyższych kryteriów nabór zostaje zamknięty z dniem 19 listopada 2021 r.

Informujemy, iż z dniem 1 października 2021 rozpoczynamy rekrutację do II edycji  projektu ,,Aktywizacja Szansą na Sukces” dla 12 osób na szkolenia indywidualne zgodne z Indywidualnym Planem Działania oraz dla 22 osób na wyposażenia lub doposażenia miejsc pracy. Zainteresowane osoby zachęcamy do zapoznania się z regulaminem znajdującym się w zakładce Dokumenty Uczestnicy oraz Dokumenty Pracodawcy. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 797 161 671 lub e-mail: aktywizacja ap.org.pl.

Akademia Przedsiębiorczości sp. z o.o. wydłuża termin składania wniosków na refundację doposażenia lub wyposażenia miejsca pracy dla pracodawców do dnia 31 maja 2021 roku do godziny 15.00 oraz ankiet rekrutacyjnych dla uczestników ubiegających się o podjęcie zatrudnienia u pracodawcy w ramach doposażenia lub wyposażenia miejsca pracy do 01.06.2021 roku do godziny 15.00

Skip to content