Logo AP

AkademiaPrzedsiębiorczości

Akademia Przedsiębiorczości sp. z o.o. wydłuża termin składania wniosków na refundację doposażenia lub wyposażenia miejsca pracy dla pracodawców do dnia 31 maja 2021 roku do godziny 15.00 oraz ankiet rekrutacyjnych dla uczestników ubiegających się o podjęcie zatrudnienia u pracodawcy w ramach doposażenia lub wyposażenia miejsca pracy do 01.06.2021 roku do godziny 15.00

Skip to content