Logo AP

AkademiaPrzedsiębiorczości

Akademia Przedsiębiorczości sp. z o.o. wydłuża termin składania Ankiet rekrutacyjnych do dnia 30.11.2021 r. dla grupy osób:

– DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH (tj. bezrobotnych nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy)
– BIERNYCH ZAWODOWO

Dla wszystkich osób niespełniających powyższych kryteriów nabór zostaje zamknięty z dniem 19 listopada 2021 r.

Skip to content