Logo AP

AkademiaPrzedsiębiorczości

W dniach 8-9 listopada 2021r. dziesięcioosobowa grupa uczniów z klasy III T4-A I III mps , kształcących się w zawodzie technik mechanik, technik pojazdów samochodowych,   mechanik pojazdów samochodowych wraz z opiekunem panem Danielem Kapustą, uczestniczyła  w szkoleniu zorganizowanym w Radomiu  w Ramach projektu : Nowe Kwalifikacje Uczniów i Nauczycieli CKZiU w Ostrowcu Świętokrzyskim.”

Uczniowie wzięli udział w szkoleniu : „Układy ABS, ASR, ESP, SBC, elektryczny hamulec postojowy oraz wspomaganie układów  kierowniczych biegów” zorganizowanym Biurze Ekspertyz Technicznych i Szkoleń w Radomiu.

 W dniu 10 listopada 2021r. kolejna dziesięcioosobowa grupa uczniów kształcących się w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych wraz z opiekunem panem Danielem Kapustą, uczestniczyła  w szkoleniu zorganizowanym w Radomiu  w ramach projektu : Nowe Kwalifikacje Uczniów i Nauczycieli CKZiU w Ostrowcu Świętokrzyskim.” Uczniowie wzięli udział w szkoleniu: „Przeprogramowanie sterowników pojazdów zgodnych  z normą Euro 5 i Euro 6, PassThru” – zorganizowanym Biurze Ekspertyz Technicznych i Szkoleń w Radomiu.

Ten specjalistyczny kurs , prowadzony w wyspecjalizowanych warsztatach szkoleniowych – jest niezbędnym doświadczaniem w dalszej karierze zawodowej naszych uczniów.  

Mamy nadzieję, że szkolenie spełniło oczekiwania pod każdym względem , a udział w nim umożliwił zdobycie wiedzy
i umiejętności, których uczniowie  będą o mogli wykorzystać w swojej przyszłej  pracy zawodowej.

Skip to content