Logo AP

AkademiaPrzedsiębiorczości

Dokumenty pracodawcy Skarżysko-Kamienna Kamila Podlewska797 161 671

Aktywizacja szansą na sukces

Dokumenty pracodawcy

Dokumenty dla pracodawców

Z dniem 17 lipca 2023 roku wprowadzono zmiany do Regulaminu dla pracodawców na refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w § 2 ust. 1, 2, 3; § 3 ust. 1; § 4 ust. 3 oraz § 8 ust. 1

Z dniem 13 kwietnia 2021 roku wprowadzono zmiany do Regulaminu dla pracodawców na refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w § 3 punkcie 2 i 8 oraz § 4 punkcie 1 podpunkcie 1)

DOKUMENTY PRZYJMUJEMY WYŁĄCZNIE W WERSJI KOLOROWEJ

DOKUMENTY REKRUTACYJNE
REGULAMIN PROJEKTU „AKTYWIZACJA SZANSĄ NA SUKCES” dla pracodawców na refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracyPobierz
Załącznik nr 1 Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracyPobierz
Załącznik nr 2 Szczegółowa specyfikacja wydatków w ramach wnioskowanej refundacjiPobierz
Załącznik nr 3 Opis przedsięwzięcia i zadania zawodowe jakie będą wykonywane na tworzonym stanowisku pracyPobierz
Załącznik nr 4 Oświadczenie WnioskodawcyPobierz
Załącznik nr 5 Oświadczenie pracodawcy o otrzymanej pomocy publicznej oraz pomocy de minimisPobierz
Załącznik nr 6 Oświadczenie pracodawcy o poniesionych wydatkachPobierz
Załącznik nr 7 Oświadczenie RODOPobierz
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimisPobierz
KARTA OCENY WNIOSKÓW O WYPOSAŻENIE LUB DOPOSAŻENIE STANOWISKA PRACYPobierz
DOKUMENTY DO UMOWY O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIE LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY
Załącznik nr 8 Oświadczenie poręczycielaPobierz
Załącznik nr 8A Oświadczenie współmałżonka poręczyciela weksla in blancoPobierz
Załącznik nr 8B Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim dla poręczyciela weksla in blancoPobierz
WekselPobierz
Deklaracja wystawcy weksla in blancoPobierz
Załącznik 8.1A Oświadczenie współmałżonka wnioskodawcyPobierz
Załącznik 8.1B Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim przez wnioskodawcęPobierz
DOKUMENTY DO ROZLICZENIA REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY
Załącznik nr 9 Oświadczenie VATPobierz
Załącznik nr 10 Wniosek o rozliczenie str. 1Pobierz
Załącznik nr 10 Wniosek o rozliczenie str. 2Pobierz
Załącznik nr 10 Wniosek o rozliczenie str. 3Pobierz
Załącznik nr 11 Oświadczenie o niezmniejszeniu wymiaru czasu pracy pracownikaPobierz
Załącznik nr 12 Oświadczenie dotrzymania warunków umowyPobierz
Załącznik nr 13 Oświadczenie o niezakupieniu środków trwałych/rzeczy od osób bliskichPobierz
Załącznik nr 14 Deklaracja sprzedawcy obowiązująca przy zakupie rzeczy używanychPobierz

Skip to content