Logo AP

AkademiaPrzedsiębiorczości

Aktualności Skarżysko-Kamienna Kamila Podlewska797 161 671

Aktywizacja szansą na sukces

Informujemy, iż naboru wniosków na refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia miejsc pracy został przedłużony do 13.10.2023.

Wnioski mogą składać pracodawcy należący do sektora MŚP z siedzibą na terenie województwa świętokrzyskiego. Kwota refundacji wynosi 32 358,27 PLN netto. Wymagany wkład własny wnoszony przez Pracodawcę w kwocie minimum 6 191,73 PLN netto.

Osoby zatrudnione w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia miejsc pracy powinny spełniać następujące warunki:
– ukończony 30 r.ż.,
– zamieszkiwać na terenie województwa świętokrzyskiego
– pozostawać bez zatrudnienia oraz spełniać jeden z poniższych warunków:
– kobieta,
– osoba po 50 roku życia,
– niepełnosprawość,
– osoba długotrwale bezrobotna,
– niskowykwalifikowana,
– osoba sprawująca opiekę nad osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz powracające na rynek pracy po zakończonym okresie sprawowania opieki.

Link do zakładki projektu:
www.ap.org.pl/projekty/aktywizacja-szansa-na-sukces

Zainteresowane osoby zachęcamy do zapoznania się z regulaminem znajdującym się w zakładce Dokumenty Uczestnicy oraz Dokumenty Pracodawcy.

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 797 161 671 lub e-mail aktywizacjaap.org.pl

Informujemy, że trwa nabór wniosków na refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia miejsc pracy. Kwota refundacji wynosi 32 358,27 PLN netto. Wymagany wkład własny wnoszony przez Pracodawcę w kwocie minimum 6 191,73 PLN netto. Działanie kierowane do sektora MŚP z siedzibą na terenie województwa świętokrzyskiego.

Osoby zatrudnione w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia miejsc pracy powinny spełniać następujące warunki:
– ukończony 30 r.ż.,
– zamieszkiwać na terenie województwa świętokrzyskiego
– pozostawać bez zatrudnienia
oraz spełniać jeden z poniższych warunków:
– kobieta,
– osoba po 50 roku życia,
– niepełnosprawość,
– osoba długotrwale bezrobotna,
– niskowykwalifikowana,
– osoba sprawująca opiekę nad osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz powracające na rynek pracy po zakończonym okresie sprawowania opieki.

Link do zakładki projektu: https://ap.org.pl/projekty/aktywizacja-szansa-na-sukces/

Zainteresowane osoby zachęcamy do zapoznania się z regulaminem znajdującym się w zakładce Dokumenty Uczestnicy oraz Dokumenty Pracodawcy. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 797 161 671 lub e-mail: aktywizacja ap.org.pl

Akademia Przedsiębiorczości sp. z o.o. informuje, iż prowadzi ostatni nabór wniosków o uzyskanie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy kierowanych do kobiet, w ramach projektu ,,Aktywizacja szansą na sukces”. Przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania oraz kobiety chętne do udziału w projekcie, zapraszamy do kontaktu z koordynatorem projektu.

Akademia Przedsiębiorczości sp. z o.o. wydłuża termin składania Ankiet rekrutacyjnych do dnia 30.11.2021 r. dla grupy osób:

– DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH (tj. bezrobotnych nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy)
– BIERNYCH ZAWODOWO

Dla wszystkich osób niespełniających powyższych kryteriów nabór zostaje zamknięty z dniem 19 listopada 2021 r.

Informujemy, iż z dniem 1 października 2021 rozpoczynamy rekrutację do II edycji  projektu ,,Aktywizacja Szansą na Sukces” dla 12 osób na szkolenia indywidualne zgodne z Indywidualnym Planem Działania oraz dla 22 osób na wyposażenia lub doposażenia miejsc pracy. Zainteresowane osoby zachęcamy do zapoznania się z regulaminem znajdującym się w zakładce Dokumenty Uczestnicy oraz Dokumenty Pracodawcy. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 797 161 671 lub e-mail: aktywizacja ap.org.pl.

Akademia Przedsiębiorczości sp. z o.o. wydłuża termin składania wniosków na refundację doposażenia lub wyposażenia miejsca pracy dla pracodawców do dnia 31 maja 2021 roku do godziny 15.00 oraz ankiet rekrutacyjnych dla uczestników ubiegających się o podjęcie zatrudnienia u pracodawcy w ramach doposażenia lub wyposażenia miejsca pracy do 01.06.2021 roku do godziny 15.00

Aktualności

Skip to content