Logo AP

AkademiaPrzedsiębiorczości

Informujemy, iż w dniu 6 grudnia 2021 roku rozpoczynamy nabór dokumentów rekrutacyjnych do projektu „CZAS NA WŁASNY BIZNES”.

Osobiście dokumenty można składać w:

 • Biurze Projektu „CZAS NA WŁASNY BIZNES” w Starachowicach ul. Zgodna 2, pokój nr 4,
  27-200 Starachowice,
 • Biurze Akademii Przedsiębiorczości w Kielcach ul. Targowa 18, parter, pokój nr 5,
  25-200 Kielce.

Dokumenty przyjmowane są przez okno podawcze dostępne w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.30–15.30.

W związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., Poz. 491 w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii związanej z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o.o. jest zobowiązana do podjęcia działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem rozpowszechniania się COVID-19.

Podczas Naboru obowiązywać będą następujące ograniczenia:   

 1. bezpośrednio po wejściu do budynku, w którym znajduje się Biuro Projektu należy zdezynfekować ręce (płyn znajduje się przy drzwiach wejściowych),
 2. na korytarzu przed Biurem Projektu może przebywać maksymalnie 10 osób z zachowaniem co najmniej 2 metrowego odstępu od innych osób, z jednoczesnym zakryciem ust i nosa,
 3. pozostałe osoby muszą przebywać poza budynkiem z zachowaniem co najmniej
  2-metrowego odstępu od innych osób,
 4. dokumenty rekrutacyjne będzie można złożyć wyłącznie przez okno podawcze bez możliwości wejścia do Biura Projektu.

Przypominamy, iż zgodnie z zapisami Regulaminu rekrutacji nie ma konieczności składania dokumentów rekrutacyjnych osobiście, mogą one zostać przesłane za pośrednictwem operatora pocztowego, firm kurierskich lub elektronicznie w formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Dokumenty rekrutacyjne za pośrednictwem operatora pocztowego oraz firm kurierskich proszę przesyłać na adres Biura ProjektuCZAS NA WŁASNY BIZNES” ul. Zgodna 2, pokój nr 4, 27-200 Starachowice.

Skip to content