Logo AP

AkademiaPrzedsiębiorczości

Dokumenty rekrutacyjne Telefon kontaktowy: 506 976 134, 501 493 940

CZAS NA WŁASNY BIZNES

Dokumenty rekrutacyjne

REKRUTACJA DO PROJEKTU ZAMKNIĘTA (BRAK II NABORU)

UWAGA!!! Z dniem 31.05.2022 r. dokonano zmiany zapisów w „Regulaminie przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego”.

Nastąpiła zmiana w §8, punkt 9.

UWAGA!!! Z dniem 14.04.2022 r. dokonano zmiany zapisów w „Regulaminie przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego”, w Standardach oceny biznesplanów (załącznik 2 do regulaminu) oraz w Karcie oceny merytorycznej biznesplanu (załącznik 4 do regulaminu)

ZMIANA DOTYCZY:
Kategoria: POTENCJAŁ WNIOSKODAWCY -minimum 9 pkt. /15 (w przypadku, gdy składający biznesplan zatrudnia pracownika) lub minimum 6 pkt. /15 (w przypadku, gdy składający biznesplan nie zatrudnia pracownika).


Osoby zainteresowane udziałem w projekcie przed złożeniem wymaganych dokumentów rekrutacyjnych powinny zapoznać się z Regulaminem rekrutacji oraz Regulaminem przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego.

Szczegółowe zasady rekrutacji do projektu „CZAS NA WŁASNY BIZNES” przedstawione zostały w Regulaminie rekrutacji.

Kandydatki/Kandydaci ubiegający się o udział w projekcie zobowiązani są do złożenia prawidłowo wypełnionego Formularza rekrutacyjnego (sporządzonego w sposób czytelny, komputerowo lub odręcznie – DRUKOWANYMI LITERAMI) wraz z wymaganymi załącznikami,
WYŁĄCZNIE W WERSJI KOLOROWEJ.


DOKUMENTY REKRUTACYJNE 
REGULAMIN REKRUTACJIPobierz
Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji – FORMULARZ REKRUTACYJNY
(ODT – wersja dla użytkowników programów LibreOffice i OpenOffice)
Pobierz.DOC
Pobierz ODT
Pobierz.PDF 
       Zał. nr 1 do Formularza rekrutacyjnego – DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIEPobierz
       Zał. nr 2 do Formularza rekrutacyjnego – OŚWIADCZENIE DANE OSOBOWEPobierz
       Zał. nr 3 do Formularza rekrutacyjnego – OŚWIADCZENIE O UTRACIE ZATRUDNIENIA
PO 1 MARCA 2020 R.WSKUTEK PANDEMII COVID -19
Pobierz
       Zał. nr 4 do Formularza rekrutacyjnego – OŚWIADCZENIE REEMIGRANTAPobierz
       Zał. nr 5 do Formularza rekrutacyjnego – DEFINICJEPobierz
Zał. nr 6 do Formularza rekrutacyjnego – OŚWIADCZENIE o ubieganiu / nie ubieganiu*
się o środki na rozpoczęcie własnej działalności w innych podmiotach
Pobierz
Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji – KARTA WERYFIKACJI FORMALNEJPobierz
Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji – KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGOPobierz
Załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji – DIAGNOZA POTRZEB SZKOLENIOWYCHPobierz
Załącznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji – KARTA OCENY PREDYSPOZYCJI KANDYDATAPobierz
Załącznik nr 6 do Regulaminu rekrutacji – OPIS SEKTORÓW WYKLUCZONYCHPobierz

DOKUMENTY DOTYCZĄCE WSPARCIA FINANSOWEGO 
UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI SZKOLENIOWEJPobierz
REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH (nowy 31.05.2022r.)Pobierz
ZAŁĄCZNIK nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych – BIZNESPLAN
(ODT – wersja dla użytkowników programów LibreOffice i OpenOffice)
Pobierz.DOC
Pobierz ODT
Pobierz.PDF 
ZAŁĄCZNIK nr 2 do Regulaminu przyznawania środków finansowych – STANDARDY OCENY BIZNESPLANÓW (nowy 14.04.2022r.)Pobierz
ZAŁĄCZNIK nr 3 do Regulaminu przyznawania środków finansowych – KARTA OCENY FORMALNEJ BIZNESPLANUPobierz
ZAŁĄCZNIK nr 4 do Regulaminu przyznawania środków finansowych – KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ BIZNESPLANU (nowy 14.04.2022r.)Pobierz
ZAŁĄCZNIK nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych – WNIOSEK O WSPARCIE POMOSTOWEPobierz
       Zał. nr 1 do Wniosku o wsparcie pomostowe – OŚWIADCZENIE O POMOCY DE MINIMISPobierz
       Zał. nr 2 do Wniosku o wsparcie pomostowe – FORMULARZ INFORMACJI O POMOCY DE MINIMISPobierz
       Zał. nr 3 do Wniosku o wsparcie pomostowe – ZESTAWIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓWPobierz
       Zał. nr 4 do Wniosku o wsparcie pomostowe – OŚWIADCZENIE OSÓB NIEPELNOSPRAWNYCHPobierz
ZAŁĄCZNIK nr 6 do Regulaminu przyznawania środków finansowych – KARTA OCENY FORMALNEJ WNIOSKU O WSPARCIE POMOSTOWEPobierz
ZAŁĄCZNIK nr 7 do Regulaminu przyznawania środków finansowych – KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O WSPARCIE POMOSTOWEPobierz
ZAŁĄCZNIK nr 8 do Regulaminu przyznawania środków finansowych – UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGOPobierz
ZAŁĄCZNIK nr 9 do Regulaminu przyznawania środków finansowych – UMOWA O UDZIELENIE FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGOPobierz
Skip to content