Informujemy, iż w Projekcie  „AKTYWNI W BIZNESIE - DZIŚ, JUTRO, ZAWSZE” realizowanym do dnia 28 lutego 2018 roku przez Akademię Przedsiębiorczości Sp. z o. o. w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014 – 2020  - PODDZIAŁANIE 10.4.1 działalność gospodarczą otworzyło 80 osób


Informujemy, iż w dniu 22 maja 2017 r. zakończyły się prace Komisji Oceny Wniosków powołanych w powiecie starachowickim i skarżyskim w Drugiej Edycji projektu. Ponownej ocenie poddano biznesplany, do oceny których wpłynęły odwołania. Po dokonaniu oceny biznesplanów, zgodnie z przyznaną przez Komisję punktacją utworzono ostateczne listy rankingowe, gdzie umieszczono wszystkie osoby, dla których decyzja Komisji z pierwszego posiedzenia nie była wiążąca.


Informujemy, iż zakończyły się prace Komisji Oceny Wniosków powołanych w powiecie starachowickim i skarżyskim w Drugiej Edycji projektu. Listy rankingowe odrębne dla Kobiet i Mężczyzn zostały opublikowane w zakładce „LISTY RANKINGOWE”. Wszystkie osoby zostaną poinformowane listownie o wynikach oceny biznesplanów.


Informujemy, iż w dniu 27 lutego 2017 r. zakończyły się prace Komisji Rekrutacyjnych powołanych w powiecie starachowickim i skarżyskim w Drugiej Edycji projektu. Listy osób zakwalifikowanych, niezakwalifikowanych oraz listy osób rezerwowych do udziału w projekcie zostały opublikowane w zakładce „LISTY RANKINGOWE”. Wszystkie osoby zostaną poinformowane listownie o wynikach oceny formularzy i powodach odrzucenia dokumentów rekrutacyjnych.


Z dniem 10 lutego 2017 r. zakończono przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych w ramach II Edycji projektu.

W celu oceny kryteriów formalnych i merytorycznych zawartych
w Formularzach rekrutacyjnych i wymaganych załącznikach, powołane zostały dwie Komisje, jedna w powiecie starachowickim i jedna w powiecie skarżyskim. Komisje będą analizowały dokumenty w dniach 18 - 25 luty 2017 r. przy czym ostateczne podsumowanie prac Komisji będzie miało miejsce w dniu 27.02.2017 r.


Zgodnie z § 6 ust. II pkt. 2 Regulaminu rekrutacji dotyczącego projektu „Aktywni w biznesie – dziś, jutro, zawsze” przedłuża się termin składania Formularzy rekrutacyjnych wraz z wymaganymi załącznikami do dnia 10.02.2017 r.

Dotyczy to wyłącznie:
- KOBIET ODCHODZĄCYCH Z ROLNICTWA (posiadających status rolnika lub domownika) zarejestrowanych jako bezrobotne, których gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 ha przeliczeniowych.


​Zgodnie z § 6 ust. II pkt. 4 Regulaminu rekrutacji dotyczącego projektu „Aktywni w biznesie – dziś, jutro, zawsze” z dniem 23 stycznia 2017 r.  godz. 13.00 Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o.o. ogłasza zamknięcie terminu rekrutacji dla Kobiet z powiatu starachowickiego niebędących rolnikami (odchodzących z rolnictwa) i nieposiadających orzeczenia o niepełnosprawności.


​Zgodnie z § 6 ust. II pkt. 4 Regulaminu rekrutacji dotyczącego projektu „Aktywni w biznesie – dziś, jutro, zawsze” z dniem 17 stycznia 2017 r.  godz. 13.30 Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o.o. ogłasza zamknięcie terminu rekrutacji dla Kobiet z powiatu skarżyskiego niebędących rolnikami (odchodzących z rolnictwa) i nieposiadających orzeczenia o niepełnosprawności.


​Zgodnie z § 6 ust. II pkt. 4 Regulaminu rekrutacji dotyczącego projektu „Aktywni w biznesie – dziś, jutro, zawsze” z dniem 16 stycznia 2017 r.  godz. 14.00 Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o.o. ogłasza zamknięcie terminu rekrutacji dla Mężczyzn z powiatu starachowickiego niebędących rolnikami (odchodzący z rolnictwa) i nieposiadających orzeczenia o niepełnosprawności.


​Zgodnie z § 6 ust. II pkt. 4 Regulaminu rekrutacji dotyczącego projektu „Aktywni w biznesie – dziś, jutro, zawsze” z dniem 9 stycznia 2017 r.  godz. 14.30 Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o.o. ogłasza zamknięcie terminu rekrutacji dla Mężczyzn z powiatu skarżyskiego niebędących rolnikami (odchodzący z rolnictwa) i nieposiadających orzeczenia o niepełnosprawności.


Strony

Akademia Przedsiębiorczości | Strona główna | Polityka Cookies | Obowiązek Informacyjny | Stronę napędza Drupal
FacebookTab