Logo AP

AkademiaPrzedsiębiorczości

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 11 stycznia 2021 roku planowane jest rozpoczęcie naboru dokumentów rekrutacyjnych od Kandydatów/Kandydatek ubiegających się o udział w projekcie „HerOSI Biznesu”.

Aby zgłosić się do projektu należy spełnić wszystkie wymagane kryteria rekrutacji, zapoznać się z regulaminami i złożyć komplet dokumentów rekrutacyjnych we wskazanym terminie rekrutacji. Szczegółowe zasady rekrutacji do projektu „HerOSI Biznesu” przedstawione zostały w Regulaminie rekrutacji.

Dokumenty w wersji elektronicznej znajdują się w zakładce Dokumenty rekrutacyjne. Dokumenty w wersji papierowej są dostępne wyłącznie pod adresem:
Biuro projektu, Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Kielcach,
ul. Targowa 18, parter, pokój nr 5.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie przed złożeniem wymaganych dokumentów rekrutacyjnych powinny zapoznać się z Regulaminem rekrutacji oraz Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

Przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych od Kandydatów/Kandydatek będzie realizowane:
a) II NABÓR – w okresie 11.01.2021 r. – 15.01.2021 r.
Akademia Przedsiębiorczości zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych terminów zgodnie z zapisami ujętymi w Regulaminie rekrutacji, w §6, pkt I ppkt 5.

Przypominamy, iż zgodnie z zapisami regulaminu NIE MA KONIECZNOŚCI SKŁADANIA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH OSOBIŚCIE, MOGĄ ONE ZOSTAĆ PRZESŁANE POCZTĄ LUB KURIEREM.

W związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., Poz. 491 w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii związanej z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o.o. jest zobowiązana do podjęcia działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem rozpowszechniania się COVID-19. Dodatkowo od 28 grudnia 2020 r. do 17 stycznia 2021 roku wprowadzona zostanie kwarantanna narodowa i związane z nią ograniczenia. Przedłużone będą dotychczasowe zasady i ograniczenia m.in. udział w zgromadzeniach – max. 5 osób. W związku z powyższym podczas rekrutacji na korytarzu przed Biurem Projektu może przebywać maksymalnie 5 osób z zachowaniem co najmniej 2-metrowego odstępu od innych osób, z jednoczesnym zakryciem ust i nosa. 

Skip to content