Logo AP

AkademiaPrzedsiębiorczości

Informujemy, iż zakończyły się prace Komisji Oceny Wniosków powołanej przez Akademię Przedsiębiorczości w ramach I Naboru.

Listy rankingowe odrębne dla Kobiet i Mężczyzn zostały opublikowane w zakładce „LISTY RANKINGOWE. Wszystkie osoby zostaną poinformowane pisemnie o wynikach oceny Biznesplanów. Zgodnie z obowiązującym Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości§1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej, punkt 18, od przeprowadzonej przez Komisję oceny przysługują środki odwoławcze.

Wniosek o ponowne rozpatrzenie Biznesplanu powinien zostać złożony przez Uczestnika/Uczestniczkę projektu w formie pisemnej w terminie 3 dni roboczych od daty informacji o odrzuceniu wniosku. Ostateczny termin składania odwołań upływa z dniem 18.11.2020 r. godzina 14.30.
​Wniosek należy złożyć w Biurze projektu w Akademii Przedsiębiorczości Sp. z o.o., 25-520 Kielce, ul. Targowa 18, parter, pokój nr 5.

Skip to content