Logo AP

AkademiaPrzedsiębiorczości

Informujemy, iż z dniem 24.02.2022 r. dokonano zmiany zapisów w „Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości”. Zmiana nastąpiła w §5, punkt 2.

Nowa wersja regulaminu jest dostępna w zakładce „Dokumenty rekrutacyjne”.

Wszyscy Uczestnicy/Uczestniczki projektu powinni zapoznać się z wprowadzonymi zapisami.

Skip to content