Logo AP

AkademiaPrzedsiębiorczości

Dokumenty rekrutacyjne Joanna Lurzyńska506 976 134 Anna Lutek506 976 134

HerOSI Biznesu

Dokumenty rekrutacyjne

UWAGA!!! Z dniem 24.02.2022 r. dokonano zmiany zapisów w „Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości”.
Nastąpiła zmiana w §5, punkt 2.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie przed złożeniem wymaganych dokumentów rekrutacyjnych powinny zapoznać się z Regulaminem rekrutacji oraz Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.
Szczegółowe zasady rekrutacji do projektu „HerOSI Biznesu” przedstawione zostały w Regulaminie rekrutacji.
Kandydatki/Kandydaci ubiegający się o udział w projekcie zobowiązani są do złożenia prawidłowo wypełnionego Formularza rekrutacyjnego (sporządzonego w sposób czytelny, komputerowo lub odręcznie) wraz z wymaganymi załącznikami WYŁĄCZNIE W WERSJI KOLOROWEJ.

UWAGA!!! Z dniem 09.02.2021 r. dokonano zmiany zapisów w Regulaminie rekrutacji.
Nastąpiła zmiana w §6, punkcie II, dodano punkt 12, 13, 14 oraz 15.


DOKUMENTY REKRUTACYJNE 
REGULAMIN REKRUTACJI (z dn. 09.02.2021r.)Pobierz
Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji – FORMULARZ REKRUTACYJNY
(ODT – wersja dla użytkowników programów LibreOffice i OpenOffice)
Pobierz.DOC 
Pobierz.PDF 
Pobierz.ODT
       Zał. nr 1 do Formularza rekrutacyjnego – DEKLARACJA UCZESTNICTWAPobierz
       Zał. nr 2 do Formularza rekrutacyjnego – OŚWIADCZENIE DANE OSOBOWEPobierz
       Zał. nr 3 do Formularza rekrutacyjnego – OŚWIADCZENIE O MIEJSCU ZAMIESZKANIAPobierz
       Zał. nr 4 do Formularza rekrutacyjnego – OŚWIADCZENIE O WYKSZTAŁCENIUPobierz
       Zał. nr 5 do Formularza rekrutacyjnego – OŚWIADCZENIE O PRZEJRZYSTOŚCI I BEZSTRONNOŚCIPobierz
       Zał. nr 6 do Formularza rekrutacyjnego – OŚWIADCZENIE OSOBY BIERNEJ ZAWODOWOPobierz
       Zał. nr 7 do Formularza rekrutacyjnego – OŚWIADCZENIE OSOBY BEZROBOTNEJ NIEZAREJESTROWANEJ W PUPPobierz
       Zał. nr 8 do Formularza rekrutacyjnego – OŚWIADCZENIE OSOBY BEZROBOTNEJ ZAREJESTROWANEJ W PUPPobierz
       Zał. nr 9 do Formularza rekrutacyjnego – OŚWIADCZENIE OSOBY SPRAWUJĄCEJ OPIEKĘ I WRACAJĄCEJ PO OPIECEPobierz
       Zał. nr 10 do Formularza rekrutacyjnego – OŚWIADCZENIE OSOBY ODCHODZĄCEJ Z ROLNICTWAPobierz
       Zał. nr 11 do Formularza rekrutacyjnego – OŚWIADCZENIE REEMIGRANTAPobierz
       Zał. nr 12 do Formularza rekrutacyjnego – OŚWIADCZENIE WERYFIKACJA WIELOKROTNEGO UCZESTNICTWAPobierz
Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji – KARTA KWALIFIKACYJNA FORMULARZA REKRUTACYJNEGOPobierz
Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji – KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGOPobierz

DOKUMENTY DOTYCZĄCE WSPARCIA FINANSOWEGO 
UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCHPobierz
REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (nowy 24.02.2022)Pobierz
Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości – BIZNESPLANPobierz
       Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości – KARTA OCENY BIZNESPLANUPobierz
       Załącznik nr 3 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości – Wniosek o przyznanie środków finansowychPobierz
       Załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości – Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowegoPobierz
       Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości –  Umowa o przyznanie wsparcia finansowegoPobierz
       Załącznik nr 6 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości –  Umowa o przyznanie wsparcia pomostowegoPobierz
       Załącznik nr 7 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości – Oświadczenie o pomocy de minimisPobierz
Skip to content