Logo AP

AkademiaPrzedsiębiorczości

Z dniem 08.07.2020 r. dokonano zmiany zapisów w dokumentach związanych z rekrutacją do projektu „HerOSI Biznesu”.

Zmianie uległy:

1. REGULAMIN REKRUTACJI – nastąpiła zmiana w §5, punkt 4, podpunkt c).

2. Załącznik nr 11 do Regulaminu rekrutacji – Oświadczenie o posiadaniu statusu reemigranta – nastąpiła zmiana w treści oświadczenia.

Dokumenty w aktualnej wersji zostały upublicznione w zakładce „Dokumenty rekrutacyjne”.

Powyższe zmiany wprowadzono w związku z udostępnieniem przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zaktualizowanego dokumentu: Materiał informacyjny na temat weryfikacji statusu imigranta lub reemigranta na potrzeby zakwalifikowania do wsparcia ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy.

Skip to content