Logo AP

AkademiaPrzedsiębiorczości

W dniu 01.07.2020 r. Akademia Przedsiębiorczości sp. z o.o. oraz Partnerzy: II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Starachowicach i Specjalna Strefa Ekonomiczna  „Starachowice” SA. rozpoczęli realizację projektu „Akademia Programowania” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętorzyskiego na lata 2014 – 2020.

Okres realizacji projektu od 01.07.2020 r. do 30.06.2021 r.

Działania skierowane do uczniów i nauczycieli II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Starachowicach obejmują:

Doposażenie bazy dydaktycznej szkoły w nowoczesny sprzęt komputerowy i oprogramowanie m.in. komputery stacjonarne, laptopy, tablice i monitory interaktywne, kserokopiarkę, drukarkę laserową, drukarkę  3D, nagłośnienie. Utworzenie NOWOCZESNEJ 18-STANOWISKOWEJ PRACOWNI KOMPUTEROWEJ, w tym modernizacja infrastruktury sieciowo –usługowej.
-Doposażenie szkoły w zestawy pomocy dydaktycznych do nauki robotyki, programowania i elektroniki. Utworzenie MIĘDZYSZKOLNEJ PRACOWNI PROGRAMOWANIA.
-Utworzenie 2 stanowisk komputerowych z dostępem do internetu, do samodzielnej pracy uczniów, z których będą mogli skorzystać w czasie wolnym od zajęć szkolnych, w godzianch pracy szkoły.
Warsztaty doskonalące dla nauczycieli  tworzenie interaktywnych narzędzi edukacyjnych; e-nauczyciel – wykorzystanie TIK w edukacji; wykorzystanie TIK w edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; szkoła w chmurze; programowanie w języku C++.
-Kursy rozwijające dla uczniów: robotyka i programowanie, elektronika, projektowanie i druk 3D, programowanie w języku C i C++, tworzenie aplikacji na platformę Android, bezpieczeństwo w cybeprzestrzeni.

Wkład własny do projektu zostanie sfinansowany ze środków organu prowadzącego – Powiatu Starachowickiego.
Rolę instytucji Zarządzającej RPO WŚ pełni Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.

Skip to content