Logo AP

AkademiaPrzedsiębiorczości

Informujemy, iż z dniem 14.04.2022 r. dokonano zmiany zapisów w „Regulaminie przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego”, w Standardach oceny biznesplanów (załącznik 2 do regulaminu) oraz w Karcie oceny merytorycznej biznesplanu (załącznik 4 do regulaminu)

ZMIANA DOTYCZY:
Kategoria: POTENCJAŁ WNIOSKODAWCY -minimum 9 pkt. /15 (w przypadku, gdy składający biznesplan zatrudnia pracownika) lub minimum 6 pkt. /15 (w przypadku, gdy składający biznesplan nie zatrudnia pracownika).

Nowe wersje dokumentów są dostępne w zakładce „Dokumenty rekrutacyjne”.

Wszyscy Uczestnicy/Uczestniczki projektu powinni zapoznać się z wprowadzonymi zapisami.

Skip to content