Logo AP

AkademiaPrzedsiębiorczości

Z dniem 15.03.2022r. dokonano zmiany zapisów w Regulaminie rekrutacji oraz w Formularzu rekrutacyjnym  do Projektu „ Pierwsza firma – dotacje dla osób młodych”.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie przed złożeniem wymaganych dokumentów rekrutacyjnych powinny zapoznać się z Regulaminem rekrutacji oraz Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.
Szczegółowe zasady rekrutacji do projektu „ Pierwsza firma – dotacje dla osób młodych”. przedstawione zostały w Regulaminie rekrutacji.

Kandydatki/Kandydaci ubiegający się o udział w projekcie zobowiązani są do złożenia prawidłowo wypełnionego Formularza rekrutacyjnego (sporządzonego na aktualnie obowiązującym wzorze, w sposób czytelny, komputerowo lub odręcznie) wraz z wymaganymi załącznikami WYŁĄCZNIE W WERSJI KOLOROWEJ.

Skip to content