Logo AP

AkademiaPrzedsiębiorczości

Informujemy, iż w dniu 21 marca 2022 roku rozpoczynamy nabór dokumentów rekrutacyjnych do projektu „PIERWSZA FIRMA – dotacje dla osób młodych.”

Osobiście dokumenty można składać w: Biurze Projektu
„PIERWSZA FIRMA – DOTACJE DLA OSÓB MŁODYCH”
w Starachowicach ul. Zgodna 2, pokój nr 6  27-200 Starachowice, w  godzinach 8:00 -16:00

w Biurze Partnera : Akademii Przedsiębiorczości w Kielcach
ul. Targowa 18, parter, pokój nr 5, 25-200 Kielce.

Dokumenty przyjmowane są  w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.30–15.30.

Przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych od Kandydatów/Kandydatek będzie realizowane w okresie: 21.03.2022r. – 07.04.2022 r.

(Termin zakończenia naboru może zostać zmieniony (w tym skrócony) zgodnie z zasadami opisanymi w § 7 niniejszego Regulaminu.)

Przypominamy, iż zgodnie z zapisami Regulaminu rekrutacji nie ma konieczności składania dokumentów rekrutacyjnych osobiście, mogą one zostać przesłane za pośrednictwem operatora pocztowego, firm kurierskich lub elektronicznie w formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Dokumenty rekrutacyjne za pośrednictwem operatora pocztowego oraz firm kurierskich proszę przesyłać na adres Biura Projektu „Pierwsza Firma – dotacje dla osób młodych” ul. Zgodna 2, pokój nr 6, 27-200 Starachowice.

W związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., Poz. 491 w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii związanej z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o.o. jest zobowiązana do podjęcia działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem rozpowszechniania się COVID-19.

Skip to content