Logo AP

AkademiaPrzedsiębiorczości

Akademia Przedsiębiorczości informuje, iż przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych od Kandydatów/Kandydatek ubiegających się o udział w projekcie „PATENT NA BIZNES” będzie realizowane w okresie: 21.07.2021 r. – 03.08.2021 r.

Akademia Przedsiębiorczości zastrzega sobie prawo do zmiany powyższego terminu zgodnie z zapisami ujętymi w Regulaminie rekrutacji, w §7, pkt 4.

Aby zgłosić się do projektu należy spełnić wszystkie wymagane kryteria rekrutacji, zapoznać się z regulaminami i złożyć komplet dokumentów rekrutacyjnych we wskazanym terminie rekrutacji.

Wszelkie dokumenty związane z procesem rekrutacji i udzielanego w ramach projektu wsparcia finansowego są dostępne:

Biuro projektu, Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Kielcach, ul. Targowa 18, parter, pokój nr 5.

Skip to content