Logo AP

AkademiaPrzedsiębiorczości

Dokumenty rekrutacyjne Telefon kontaktowy: 506 976 134

PATENT NA BIZNES

Dokumenty rekrutacyjne

UWAGA!!! Z dniem 24.02.2022 r. dokonano zmiany zapisów w „Regulaminie przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego”.
Nastąpiła zmiana w §8, punkt 10.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie przed złożeniem wymaganych dokumentów rekrutacyjnych powinny zapoznać się z Regulaminem rekrutacji oraz Regulaminem przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego.

Szczegółowe zasady rekrutacji do projektu „PATENT NA BIZNES” przedstawione zostały w Regulaminie rekrutacji.

Kandydatki/Kandydaci ubiegający się o udział w projekcie zobowiązani są do złożenia prawidłowo wypełnionego Formularza rekrutacyjnego (sporządzonego w sposób czytelny, komputerowo lub odręcznie – DRUKOWANYMI LITERAMI) wraz z wymaganymi załącznikami,
WYŁĄCZNIE W WERSJI KOLOROWEJ.


DOKUMENTY REKRUTACYJNE 
REGULAMIN REKRUTACJIPobierz
Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji – FORMULARZ REKRUTACYJNY
(ODT – wersja dla użytkowników programów LibreOffice i OpenOffice)
Pobierz.DOC 
Pobierz.PDF 
Pobierz.ODT
       Zał. nr 1 do Formularza rekrutacyjnego – DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIEPobierz
       Zał. nr 2 do Formularza rekrutacyjnego – OŚWIADCZENIE DANE OSOBOWEPobierz
       Zał. nr 3 do Formularza rekrutacyjnego – OŚWIADCZENIE OSOBY ODCHODZĄCEJ Z ROLNICTWAPobierz
       Zał. nr 4 do Formularza rekrutacyjnego – OŚWIADCZENIE REEMIGRANTAPobierz
       Zał. nr 5 do Formularza rekrutacyjnego – DEFINICJEPobierz
Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji – KARTA WERYFIKACJI FORMALNEJPobierz
Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji – KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGOPobierz
Załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji – DIAGNOZA POTRZEB SZKOLENIOWYCHPobierz
Załącznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji – KARTA OCENY PREDYSPOZYCJI KANDYDATAPobierz
Załącznik nr 6 do Regulaminu rekrutacji – OPIS SEKTORÓW WYKLUCZONYCHPobierz

DOKUMENTY DOTYCZĄCE WSPARCIA FINANSOWEGO 
UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI SZKOLENIOWEJPobierz
REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH (nowy 24.02.2022)Pobierz
ZAŁĄCZNIK nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych – BIZNESPLANPobierz
ZAŁĄCZNIK nr 2 do Regulaminu przyznawania środków finansowych – STANDARDY OCENY BIZNESPLANÓWPobierz
ZAŁĄCZNIK nr 3 do Regulaminu przyznawania środków finansowych – KARTA OCENY FORMALNEJ BIZNESPLANUPobierz
ZAŁĄCZNIK nr 4 do Regulaminu przyznawania środków finansowych – KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ BIZNESPLANUPobierz
ZAŁĄCZNIK nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych – WNIOSEK O WSPARCIE POMOSTOWEPobierz
       Zał. nr 1 do Wniosku o wsparcie pomostowe – OŚWIADCZENIE O POMOCY DE MINIMISPobierz
       Zał. nr 2 do Wniosku o wsparcie pomostowe – FORMULARZ INFORMACJI O POMOCY DE MINIMISPobierz
       Zał. nr 3 do Wniosku o wsparcie pomostowe – ZESTAWIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓWPobierz
       Zał. nr 4 do Wniosku o wsparcie pomostowe – OŚWIADCZENIE OSÓB NIEPELNOSPRAWNYCHPobierz
ZAŁĄCZNIK nr 6 do Regulaminu przyznawania środków finansowych – KARTA OCENY FORMALNEJ WNIOSKU O WSPARCIE POMOSTOWEPobierz
ZAŁĄCZNIK nr 7 do Regulaminu przyznawania środków finansowych – KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O WSPARCIE POMOSTOWEPobierz
ZAŁĄCZNIK nr 8 do Regulaminu przyznawania środków finansowych – UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGOPobierz
ZAŁĄCZNIK nr 9 do Regulaminu przyznawania środków finansowych – UMOWA O UDZIELENIE FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGOPobierz
Skip to content