Logo AP

AkademiaPrzedsiębiorczości

Aktualności Marzena Piwowarczyk501 493 940

Kształcimy specjalistów – rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic II EDYCJA

W ramach projektu „Kształcimy specjalistów – rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic II edycja” realizowanego przez Akademię Przedsiębiorczości we współpracy ze Starostwem Powiatowym oraz Specjalną Strefą Ekonomiczną Starachowice w Technikum nr 1 odbyło się Forum Współpracy i Dni Kariery.

W ramach projektu „Kształcimy specjalistów – rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic II edycja” w okresie przed rozpoczęciem edukacji zdalnej zrealizowaliśmy w zwiększonym reżimie sanitarnym wiele szkoleń dla uczestników projektu.

Obecnie przygotowujemy się do realizacji dostawy wyposażenia do Pracowni Technika Usług Fryzjerskich.

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu nr 5/8.5.1/RPOWŚ/ZK/2020 na
​Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby  projektu „Kształcimy specjalistów- rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic – II EDYCJA”
Szczegółowe informacje dostępne w zakładce „Zasada konkurencyjności”.

Aktualności

Skip to content