Logo AP

AkademiaPrzedsiębiorczości

Informujemy, iż Akademia Przedsiębiorczości rozpoczęła realizację projektu ,,NOWA PERSPEKTYWA ZATRUDNIENIA” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027.

Celem projektu jest utrzymanie lub podjęcie zatrudnienia przez min. 70 % Uczestników Projektu z grupy 210 os. fizycznych (115 K i 95 M), które ukończyły 18 rok życia i pracują lub zamieszkują na terenie województwa świętokrzyskiego. Projekt jest kierowany do:
– osób pracujących zagrożonych utratą zatrudnienia
– osób pracujących przewidzianych do zwolnienia
– osób zwolnionych (w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy, z przyczyn nie leżących po stronie pracownika)
– osób odchodzących z rolnictwa

Wsparcie oferowane w ramach projektu:
– INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA
– INDYWIDUALNE WSPARCIE MOTYWACYJNE
– SZKOLENIA NADAJĄCE KWALIFIKACJE/KOMPETENCJE ZAWODOWE
– POŚREDNICTWO PRACY
– STAŻE ZAWODOWE
– SUBSYDIOWANIE ZATRUDNIENIA

Okres realizacji projektu: 01.02.2024 – 31.12.2026

Akademia Przedsiębiorczości sp. z o.o. otrzymała Honorowy Tytuł III Stopnia jako ŚWIĘTOKRZYSKI LIDER ZMIAN za szczególny wkład w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego poprzez wyróżniające efekty realizacji projektu „TAK dla TIK w Gminie Mirzec”.

To nagroda również dla Gminy Mirzec i wszystkich ośmiu szkół, które były partnerami projektu!!! To nagroda dla ponad 600 uczniów i 90 nauczycieli, którzy uczestniczyli w projekcie i przygotowywali się do wykorzystywania cyfrowych rozwiązań w edukacji, programowania, robotyki, korzystania z pracy w chmurze i wykorzystywania aplikacji w nauczaniu przedmiotowym. Udało nam się wyprzedzić rzeczywistość!!! Bardzo dziękujemy za wyróżnienie!!!

Informujemy, iż naboru wniosków na refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia miejsc pracy został przedłużony do 13.10.2023.

Wnioski mogą składać pracodawcy należący do sektora MŚP z siedzibą na terenie województwa świętokrzyskiego. Kwota refundacji wynosi 32 358,27 PLN netto. Wymagany wkład własny wnoszony przez Pracodawcę w kwocie minimum 6 191,73 PLN netto.

Osoby zatrudnione w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia miejsc pracy powinny spełniać następujące warunki:
– ukończony 30 r.ż.,
– zamieszkiwać na terenie województwa świętokrzyskiego
– pozostawać bez zatrudnienia oraz spełniać jeden z poniższych warunków:
– kobieta,
– osoba po 50 roku życia,
– niepełnosprawość,
– osoba długotrwale bezrobotna,
– niskowykwalifikowana,
– osoba sprawująca opiekę nad osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz powracające na rynek pracy po zakończonym okresie sprawowania opieki.

Link do zakładki projektu:
www.ap.org.pl/projekty/aktywizacja-szansa-na-sukces

Zainteresowane osoby zachęcamy do zapoznania się z regulaminem znajdującym się w zakładce Dokumenty Uczestnicy oraz Dokumenty Pracodawcy.

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 797 161 671 lub e-mail aktywizacjaap.org.pl

Kolejne grupy zakończyły kursy języka polskiego w ramach projektu „Centrum Wsparcia Integracyjnego”. Program wzbogacił uczestników o nowe umiejętności językowe, umożliwiając im pewniejsze funkcjonowanie w codziennym życiu oraz osiąganie sukcesów zawodowych.

Jeśli i Ty chcesz skorzystać z kursów językowych, zapraszamy do udziału.
Razem możemy osiągnąć jeszcze więcej!

Informujemy, że trwa nabór wniosków na refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia miejsc pracy. Kwota refundacji wynosi 32 358,27 PLN netto. Wymagany wkład własny wnoszony przez Pracodawcę w kwocie minimum 6 191,73 PLN netto. Działanie kierowane do sektora MŚP z siedzibą na terenie województwa świętokrzyskiego.

Osoby zatrudnione w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia miejsc pracy powinny spełniać następujące warunki:
– ukończony 30 r.ż.,
– zamieszkiwać na terenie województwa świętokrzyskiego
– pozostawać bez zatrudnienia
oraz spełniać jeden z poniższych warunków:
– kobieta,
– osoba po 50 roku życia,
– niepełnosprawość,
– osoba długotrwale bezrobotna,
– niskowykwalifikowana,
– osoba sprawująca opiekę nad osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz powracające na rynek pracy po zakończonym okresie sprawowania opieki.

Link do zakładki projektu: https://ap.org.pl/projekty/aktywizacja-szansa-na-sukces/

Zainteresowane osoby zachęcamy do zapoznania się z regulaminem znajdującym się w zakładce Dokumenty Uczestnicy oraz Dokumenty Pracodawcy. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 797 161 671 lub e-mail: aktywizacja ap.org.pl

Wakacje w pełnym rozkwicie! Dwa niesamowite kursy integracyjno-adaptacyjne przyniosły uczestnikom fascynującą podróż przez historię i prawo Polski. Z pasją zwiedzaliśmy urokliwe zabytki Kielc i kulturową stolicę – Kraków. Wspólnie uczyliśmy się i integrowaliśmy w ramach projektu „Centrum Wsparcia Integracyjnego”.

Kolejne emocjonujące kursy już niebawem! Szczegóły na naszej stronie.

Akademia Przedsiębiorczości sp. z o.o. w uzgodnieniu z Ogólnopolskim Forum Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy zaprasza Dyrektorów oraz kadrę kierowniczą Powiatowych oraz Miejskich Urzędów Pracy do udziału w:  

Szkoleniu  “Nowa rola i zadania Publicznych Służb Zatrudnienia na zmieniającym się rynku pracy” oraz Międzyregionalnym Forum Dyrektorów Urzędów Pracy

które odbędzie się w dniach 31 maja – 02 czerwca  2023 r.

Miejsce szkolenia oraz forum:

BINKOWSKI RESORT ****
ul. Szczepaniaka 42, 25-043 Kielce
www.binkowskihotel.pl

Szczegółowe informacje:
Mariola Kubas 41 275 19 05/41 275 00 58,  kom. 797 181 816  mariola.kubas ap.org.pl

Skip to content