Logo AP

AkademiaPrzedsiębiorczości

Informujemy, iż Akademia Przedsiębiorczości rozpoczęła realizację projektu ,,NOWA PERSPEKTYWA ZATRUDNIENIA” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027.

Celem projektu jest utrzymanie lub podjęcie zatrudnienia przez min. 70 % Uczestników Projektu z grupy 210 os. fizycznych (115 K i 95 M), które ukończyły 18 rok życia i pracują lub zamieszkują na terenie województwa świętokrzyskiego. Projekt jest kierowany do:
– osób pracujących zagrożonych utratą zatrudnienia
– osób pracujących przewidzianych do zwolnienia
– osób zwolnionych (w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy, z przyczyn nie leżących po stronie pracownika)
– osób odchodzących z rolnictwa

Wsparcie oferowane w ramach projektu:
– INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA
– INDYWIDUALNE WSPARCIE MOTYWACYJNE
– SZKOLENIA NADAJĄCE KWALIFIKACJE/KOMPETENCJE ZAWODOWE
– POŚREDNICTWO PRACY
– STAŻE ZAWODOWE
– SUBSYDIOWANIE ZATRUDNIENIA

Okres realizacji projektu: 01.02.2024 – 31.12.2026

Skip to content