Logo AP

AkademiaPrzedsiębiorczości

Zakończyliśmy tworzenie i doposażenie pracowni komputerowej w II Liceum Ogólnokształcącym w Starachowicach. Zgodnie z założeniami projektu w nowo utworzonej pracowni znajduje się 18 stanowisk komputerowych z oprogramowaniem, zestaw multimedialny – tablica + rzutnik, drukarka laserowa, drukarka 3 D. Ponadto, w ramach projektu zostały utworzone 2 stanowiska do samodzielnej pracy uczniów, z których mogą korzystać pomiędzy lub w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych.

Skip to content