Logo AP

AkademiaPrzedsiębiorczości

W dniach 03-04.10.2020 r. rozpoczęliśmy realizację warsztatów dla nauczycieli II Liceum Ogólnokształcącego w Starachowicach podnoszących kompetencje cyfrowe. Pierwsze ze zrealizowanych zajęć pn. „Wykorzystanie technologii informacyjno – komunikacyjnych w edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” obejmowały m.in. podstawy prawne wykorzystywania TIK w procesie edukacyjnym, TIK w pracy nauczyciela terapeuty, modele pracy z wykorzystaniem TIK na zajęciach edukacyjnych i specjalistycznych, przykłady narzędzi TIK możliwych do wykorzystania w edukacji ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zalety, korzyści i trudności wynikające z wykorzystania TIK w pracy edukacyjnej i terapeutycznej, przykłady dobrych praktyk z wykorzystaniem TIK. W zajęciach uczestniczyło 10 nauczycieli, którzy podnieśli swoje kompetencje cyfrowe i uzyskali zaświadczenie o ukończeniu warsztatów. 

Skip to content