Logo AP

AkademiaPrzedsiębiorczości

W dniach 20-21.10.2020 r. odbyły się warsztaty z zakresu „Bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni” w III grupach zajęciowych. W zajęciach uczestniczyło łącznie 58 uczniów, którzy podnieśli swoje kompetencje w zakresie bezpiecznego korzystania z zasobów internetowych. Program zajęć opracowany przez specjalistów obejmował m.in. aspekty prawne cyberbezpieczeństwa, prawa ofiar, odpowiedzialność, nieautoryzowane użycie komputera, ataki dokonywane z użyciem Social Media (Facebook, Instagram) w tym przez komunikatory (Messenger, Skype), świadome i nieświadome udostępnianie danych, stalking, mowa nienawiści itp. W  programie zajęć wykorzystano treści dostępne na stronie https://epodreczniki.pl/

Skip to content