Logo AP

AkademiaPrzedsiębiorczości

Akademia Przedsiębiorczości informuje, iż uczestnikom projektu pn. „KAM Kompleksowa Aktywizacja Osób Młodych” przysługuje:

  • zwrot kosztów dojazdu i/lub kosztów opieki nad osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,
  • stypendium szkoleniowe/stażowe,
  • ubezpieczenie NNW na czas trwania zajęć,
  • wymagane dla kursu badania lekarskie,
  • egzamin zewnętrzny po ukończonym szkoleniu,
  • materiały szkoleniowe,
  • poczęstunek w trakcie szkolenia.
Skip to content