Szkolenie „Prawo zamówień publicznych”


W terminie 11-13.07.2018 r. odbyło się szkolenie pn. „Prawo zamówień publicznych”. Program 24-godzinnego szkolenie obejmował m.in. zestawienie regulacji prawnych dotyczących zamówień publicznych, EZP – elektronizacja zamówień publicznych, RODO a zamówienia publiczne, przygotowanie i prowadzenie postępowań o wartości zamówienia do 30 000 euro, przygotowanie i prowadzenie postępowań objętych trybami i przepisami ustawy pzp (pow. 30 000 euro).


Szkolenie „Praktyczne aspekty stosowania przepisów podatkowych w JST”


W terminie 9-11.07.2018 r. zrealizowane zostało szkolenie pn. „Praktyczne aspekty stosowania przepisów podatkowych w JST”. Program szkolenia obejmował m.in. zagadnienia z zakresu podatków i opłat lokalnych, ordynacji podatkowej oraz praktyczne warsztaty z lokalnego prawa podatkowego. W szkoleniu uczestniczyło 10 pracowników jednostek samorządu terytorialnego objętych wsparciem w projekcie.


Zakończenie rekrutacji do I edycji projektu


Informujemy, że z dniem 26.06.2018r. rekrutacja do I edycji projektu
„AKTYWIZACJA – SZKOLENIE – PRACA „ została zamknięta.
Rekrutacja do II edycji rozpocznie się w dniu 02.11.2018r.


Szkolenie „Postępowanie administracyjne w obszarze podatków i nieruchomości w świetle znowelizowanych przepisów KPA”


W dniach 20-22.06.2018 r. odbyło się drugie szkolenie z zakresu „Postępowanie administracyjne w obszarze podatków i nieruchomości w świetle znowelizowanych przepisów KPA”. ” Program szkolenia obejmował m.in. zakres obowiązywania kodeksu postępowania administracyjnego, Istota instytucji milczącego załatwienia sprawy, terminy w postępowaniu administracyjnym, doręczenia – realizacja zasady czynnego udziału strony w postępowaniu i zasady pisemności, postępowanie wyjaśniające i dowody w postępowaniu administracyjnym (realizacja zasady prawdy obiektywnej).


STAŻE ZAWODOWE / PRAKTYKI ZAWODOWE


Trwają przygotowania do realizacji kolejnego etapu projektu "Kształcimy specjalistów - rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic", jakim są staże i praktyki zawodowe. Pierwsza grupa uczniów rozpocznie staż zawodowy od 02.07.2018 r. Każdy uczeń zakwalifikowany do odbycia stażu/praktyki zawodowej ma do zrealizowania 150 godzin zajęć praktycznych w wyznaczonym miejscu pracy.


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ


Zapraszamy do złożenia oferty cenowej w prowadzonym rozeznaniu rynku nr: 13/8.5.1/RPOWŚ/RR na "ZAKUP WYPOSAŻENIA PRACOWNI ELEKTRYCZNEJ W RAMACH PROJEKTU "KSZTAŁCIMY SPECJALISTÓW - ROZWÓJ EDUKACJI ZAWODOWEJ DLA STARACHOWIC". Szczegółowe informacje dostępne w zakładce "Rozeznanie rynku".


Szkolenie „Bezpieczeństwo informacji przetwarzanych elektronicznie w JST”


W terminie 7-8.06.2018 r. zrealizowane zostało szkolenie pn. „Bezpieczeństwo informacji przetwarzanych elektronicznie w JST”. Program szkolenia obejmował m.in. następujące zagadnienia: krajowe regulacje prawne dotyczące ochrony danych osobowych, ogólne rozporządzenie (RODO) – nowe podejście do ochrony danych osobowych, charakterystyka procesów przetwarzania danych osobowych w świetle elektronizacji usług publicznych,
Organizacja, zabezpieczenie procesu przetwarzania danych oraz wewnętrzna dokumentacja, bezpieczeństwo informacji przy udostępnianiu informacji publicznej.


Spotkanie Grupy Zarządzającej projektem „Aktywny e-Samorząd” 2.18 POWER


W dniu 07.06.2018 r. odbyło się spotkanie Grupy Zarządzającej Projektem „Aktywny e-Samorząd” Podczas Spotkania Grupy szczegółowo zaprezentowano cele i założenia projektu oraz stan realizacji działań, każdy z Partnerów przedstawił szczegółowo Gminę partnerską. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Lidera projektu:  Michał Zatorski - Prezes Zarządu Akademii Przedsiębiorczości w Starachowicach oraz Sylwia Pocheć – Kierownik projektu ze strony Partnerów: Mariusz Walachnia – Wójt Gminy Bliżyn, Edyta Adwent – reprezentująca Gminę Łączna, Zdzisław Woźniak – Wójt Gminy Skarżysko Kościelne, Ewa Kaniewska – Sekretarz Miasta i Gminy Suchedniów, Alina Siwonia – Wójt Gminy Raków, Marcin Łaguna – Wójt Gminy Wąwolnica, Lech Bojko – Wójt Gminy Werbkowice oraz Leszek Jóźwiak – zastępca Wójta Gminy Wola Uhruska.


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w postępowaniu nr 2/2.18/POWER/ZK


W związku z realizacją projektu „Aktywny e-Samorząd” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego wiedza Edukacja Rozwój, mając na względzie postanowienia i obowiązki wynikające ze stosowania Zasady Konkurencyjności Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o. o. w zaprasza do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu na:

,,Zakup i wdrożenie Portalu Interesanta, Centralnej Platformy e-Usług, szkoleń oraz sprzętu komputerowego, na potrzeby realizacji projektu Aktywny e-Samorząd, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

Szczegółowe informacje:
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1113230
http://ap.org.pl/projekty/aktywny-e-samorzad/zasada-konkurencyjnosci


ZAKOŃCZENIE REKRUTACJI INDYWIDUALNEJ


Informujemy że z dniem 22.05.2018 o godzinie 15:00 rekrutacja na szkolenia indywidualne do projektu "Aktywizacja - Szkolenie - Praca" zaostanie zamknięta.
Przyjmowanę będą tylko dokumenty na szkolenia grupowe "SZWACZKA" oraz osób udających się na doposażenie stanowiska pracy.


Szkolenie „Postępowanie administracyjne w obszarze podatków i nieruchomości w świetle znowelizowanych przepisów KPA”


W terminie 9-11.05.2018 r. odbyło się szkolenie „Postępowanie administracyjne w obszarze podatków i nieruchomości w świetle znowelizowanych przepisów KPA”.  W szkoleniu uczestniczyło łącznie 12 pracowników urzędów gmin objętych wsparciem w projekcie.


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Z DNIA 26.04.2018


Zapraszamy do złożenia oferty cenowej w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu nr 5/8.5.1/RPOWŚ/ZK na DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO
Szczegółowe informacje dostępne w zakładce "Zasada konkurencyjności".


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ


Zapraszamy do złożenia oferty cenowej w prowadzonym rozeznaniu rynku nr: 12/8.5.1/RPOWŚ/RR na "ZAKUP WYPOSAŻENIA PRACOWNI ELEKTRYCZNEJ W RAMACH PROJEKTU "KSZTAŁCIMY SPECJALISTÓW - ROZWÓJ EDUKACJI ZAWODOWEJ DLA STARACHOWIC". Szczegółowe informacje dostępne w zakładce "Rozeznanie rynku".


Forum Współpracy i Dni Kariery


W ramach realizacji projektu „Kształcimy specjalistów – rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic” w dniu 17 kwietnia 2018 r. odbyło się kolejne Forum Współpracy i Dni Kariery. Tym razem gościliśmy  w Zespole Szkół Zawodowych Nr 3 w Starachowicach, gdzie realizowane jest wsparcie dla uczniów z 5 kierunków kształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1. Ideą spotkania była promocja kształcenia zawodowego, zwłaszcza w branży mechanicznej i elektromechanicznej oraz współpracy z otoczeniem społeczno - gospodarczym.

Forum Współpracy otworzyła Pani Danuta Krępa - Starosta Powiatu Starachowickiego, podkreślając znaczenie kształcenia zawodowego i doskonalenia swoich umiejętności. W spotkaniu uczestniczył także Świętokrzyski Wicekurator Oświaty - Pan Tomasz Pleban.

Podczas spotkania odbył się panel dyskusyjny z udziałem ekspertów- przedstawicieli branży motoryzacyjnej: Pana Edwarda Ludwika Sobonia - przewodniczącego Regionu Świętokrzyskiego Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce, Pana Pawła Zauchy -  Kierownika Pionu Produkcji Korpusów Autobusowych w MAN  Bus Starachowice,  Pani Marzeny Głowackiej z firmy motoryzacyjnej GAZ SERWIS oraz Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 – Pana Mariusza Majewskiego. Panel dyskusyjny poprowadził przedstawiciel szkoły - Pan Paweł Brzozowski.

Podczas spotkania odbyło się uroczyste wręczenie certyfikatów i Książeczek Spawacza, wydanych przez Instytut Spawalnictwa Gliwice, uczniom, którzy uczestniczyli w kursie „Spawanie metodą MAG” i pozytywnie zdali egzamin uzyskując kwalifikacje spawacza.

W trakcie Forum zaprezentowany został Symulator nauki jazdy zakupiony w ramach projektu „Kształcimy specjalistów – rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic”.

Ponadto młodzież i zaproszeni goście mieli okazję obejrzeć pojazd Firmy DAF udostępniony przez Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce.

Działania projektowe realizowane są w trzech starachowickich szkołach: Technikum nr 1, Technikum nr 2 i Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 1 w Starachowicach.

Kolejne Forum zaplanowano na 25.04.2018 r. Tym razem gościć będziemy w Technikum nr 2 na
ul. 1-go Maja 4.


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ


Zapraszamy do złożenia oferty cenowej w prowadzonym rozeznaniu rynku nr: 11/8.5.1/RPOWŚ/RR na "ZAKUP WYPOSAŻENIA PRACOWNI ELEKTRYCZNEJ W RAMACH PROJEKTU "KSZTAŁCIMY SPECJALISTÓW - ROZWÓJ EDUKACJI ZAWODOWEJ DLA STARACHOWIC". Szczegółowe informacje dostępne w zakładce "Rozeznanie rynku".


Strony

Akademia Przedsiębiorczości | Strona główna | Polityka Cookies | Obowiązek Informacyjny | Stronę napędza Drupal
FacebookTab