ZAKOŃCZENIE REKRUTACJI INDYWIDUALNEJ


Informujemy że z dniem 22.05.2018 o godzinie 15:00 rekrutacja na szkolenia indywidualne do projektu "Aktywizacja - Szkolenie - Praca" zaostanie zamknięta.
Przyjmowanę będą tylko dokumenty na szkolenia grupowe "SZWACZKA" oraz osób udających się na doposażenie stanowiska pracy.


Szkolenie „Postępowanie administracyjne w obszarze podatków i nieruchomości w świetle znowelizowanych przepisów KPA”


W terminie 9-11.05.2018 r. odbyło się szkolenie „Postępowanie administracyjne w obszarze podatków i nieruchomości w świetle znowelizowanych przepisów KPA”.  W szkoleniu uczestniczyło łącznie 12 pracowników urzędów gmin objętych wsparciem w projekcie.


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Z DNIA 26.04.2018


Zapraszamy do złożenia oferty cenowej w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu nr 5/8.5.1/RPOWŚ/ZK na DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO
Szczegółowe informacje dostępne w zakładce "Zasada konkurencyjności".


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ


Zapraszamy do złożenia oferty cenowej w prowadzonym rozeznaniu rynku nr: 12/8.5.1/RPOWŚ/RR na "ZAKUP WYPOSAŻENIA PRACOWNI ELEKTRYCZNEJ W RAMACH PROJEKTU "KSZTAŁCIMY SPECJALISTÓW - ROZWÓJ EDUKACJI ZAWODOWEJ DLA STARACHOWIC". Szczegółowe informacje dostępne w zakładce "Rozeznanie rynku".


Forum Współpracy i Dni Kariery


W ramach realizacji projektu „Kształcimy specjalistów – rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic” w dniu 17 kwietnia 2018 r. odbyło się kolejne Forum Współpracy i Dni Kariery. Tym razem gościliśmy  w Zespole Szkół Zawodowych Nr 3 w Starachowicach, gdzie realizowane jest wsparcie dla uczniów z 5 kierunków kształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1. Ideą spotkania była promocja kształcenia zawodowego, zwłaszcza w branży mechanicznej i elektromechanicznej oraz współpracy z otoczeniem społeczno - gospodarczym.

Forum Współpracy otworzyła Pani Danuta Krępa - Starosta Powiatu Starachowickiego, podkreślając znaczenie kształcenia zawodowego i doskonalenia swoich umiejętności. W spotkaniu uczestniczył także Świętokrzyski Wicekurator Oświaty - Pan Tomasz Pleban.

Podczas spotkania odbył się panel dyskusyjny z udziałem ekspertów- przedstawicieli branży motoryzacyjnej: Pana Edwarda Ludwika Sobonia - przewodniczącego Regionu Świętokrzyskiego Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce, Pana Pawła Zauchy -  Kierownika Pionu Produkcji Korpusów Autobusowych w MAN  Bus Starachowice,  Pani Marzeny Głowackiej z firmy motoryzacyjnej GAZ SERWIS oraz Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 – Pana Mariusza Majewskiego. Panel dyskusyjny poprowadził przedstawiciel szkoły - Pan Paweł Brzozowski.

Podczas spotkania odbyło się uroczyste wręczenie certyfikatów i Książeczek Spawacza, wydanych przez Instytut Spawalnictwa Gliwice, uczniom, którzy uczestniczyli w kursie „Spawanie metodą MAG” i pozytywnie zdali egzamin uzyskując kwalifikacje spawacza.

W trakcie Forum zaprezentowany został Symulator nauki jazdy zakupiony w ramach projektu „Kształcimy specjalistów – rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic”.

Ponadto młodzież i zaproszeni goście mieli okazję obejrzeć pojazd Firmy DAF udostępniony przez Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce.

Działania projektowe realizowane są w trzech starachowickich szkołach: Technikum nr 1, Technikum nr 2 i Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 1 w Starachowicach.

Kolejne Forum zaplanowano na 25.04.2018 r. Tym razem gościć będziemy w Technikum nr 2 na
ul. 1-go Maja 4.


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ


Zapraszamy do złożenia oferty cenowej w prowadzonym rozeznaniu rynku nr: 11/8.5.1/RPOWŚ/RR na "ZAKUP WYPOSAŻENIA PRACOWNI ELEKTRYCZNEJ W RAMACH PROJEKTU "KSZTAŁCIMY SPECJALISTÓW - ROZWÓJ EDUKACJI ZAWODOWEJ DLA STARACHOWIC". Szczegółowe informacje dostępne w zakładce "Rozeznanie rynku".


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej – zasada konkurencyjności nr 1/2.18/POWER/ZK


W związku z realizacją projektu „Aktywny e-Samorząd” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego wiedza Edukacja Rozwój, mając na względzie postanowienia i obowiązki wynikające ze stosowania Zasady Konkurencyjności Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o. o. w zaprasza do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu na:

USŁUGĘ HOTELOWĄ, RESTAURACYJNĄ WRAZ Z WYNAJMEM SALI SZKOLENIOWEJ
na potrzeby realizacji projektu Aktywny e-Samorząd, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne

Szczegółowe informacje dostępne na witrynie projektu w „Zasada konkurencyjności”


WYPŁACONO ŚRODKI FINANSOWE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W RAMACH II i III NABORU DO PROJEKTU


Informujemy, iż w 2018 roku w ramach projektu wypłacono 98 osobom środki na rozpoczęcie działalności.

Działalność gospodarczą rozpoczęło:
- 49 firm w ramach II Naboru
- 49 firm w ramach III Naboru.
Wszyscy uczestnicy projektu złożyli niezbędne przy realizacji projektu wnioski, podpisali oświadczenia oraz wnieśli wymagane zabezpieczenie.

Partner - Miejski Urząd Pracy w Kielcach w miesiącu styczniu 2018 podpisał umowy o przyznanie wsparcia finansowego z 25 osobami (14K i 11M). Wypłacono 25 dotacji, każda w wysokości 25 000,00 zł. W miesiącu marcu 2018 podpisano umowy o przyznanie wsparcia finansowego z 24 osobami (13K i 11M). Wypłacono 24 dotacje, każda w wysokości 25 350,00 zł.

Partner wiodący - Akademia Przedsiębiorczości Spółka z o.o. w miesiącu lutym 2018 podpisała umowy o przyznanie wsparcia finansowego z 24 osobami (13K i 11M) oraz umowy o przyznanie wsparcia pomostowego z 49 osobami (27K i 22M). Akademia Przedsiębiorczości Spółka z o.o. wypłaciła 24 dotacje, każda w wysokości 25 000,00 zł. oraz wsparcie pomostowe 49 firmom w kwocie 2 000,00 zł/miesiąc. W miesiącu kwietniu 2018 podpisano umowy o przyznanie wsparcia finansowego z 25 osobami (12K i 13M) oraz umowy o przyznanie wsparcia pomostowego z 49 osobami (25K i 24M). Akademia Przedsiębiorczości Spółka z o.o. wypłaciła 25 dotacji, każda w wysokości 25 350,00 zł. oraz wsparcie pomostowe 49 firmom w kwocie 2 000,00 zł/miesiąc.

Wszystkim uczestnikom wydano zaświadczenia o pomocy de minimis i wprowadzono dane do Systemu Monitorowania i Harmonogramowania Pomocy Publicznej SHRIMP.

INFORMUJEMY, IŻ W RAMACH PROJEKTU OSIĄGNIĘTO ZAKŁADANE WSKAŹNIKI, W ZWIĄZKU Z CZYM NIE MA JUŻ MOŻLIWOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE. PROCES REKRUTACJI I PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY.


REKRUTACJA


Udostępnienie dokumentów dla uczestników po 16  kwietnia 2018 - w zakładce "DOKUMENTY UCZESTNICY" oraz  w Biurach AP w Skarżysku-Kamiennej, Kielcach i Starachowicach
Przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych Biura AP w godz. 10.00 – 14.00

- I nabór rozpocznie się 23 kwietnia 2018 r. i trwać będzie do końca czerwca lub utworzenia pełnego naboru uczestników (nabór dotyczy 44 osób z pierwszej edycji).
- II nabór rozpocznie się w listopadzie 2018 r. i trwać będzie do końca grudnia lub utworzenia pełnego naboru uczestników (nabór dotyczy 38 osób z drugiej edycji).

- w biurze  w  Skarżysku-Kamiennej, ul. Rejowska 99 II p. pokój nr 201 (przez cały okres rekrutacji)
- w biurze w Starachowicach ul. Zgodna 2 pokój nr 4: w poniedziałki
 - w biurze w Kielcach, ul. Targowa 18 pokój nr 10: w czwartki


ROZPOCZYNAMY W PIERWSZEJ KOLEJNOŚĆI NABÓR NA 

- szkolenie grupowe (KURS SZWALNICZY) – dla 8 osób, które ma się odbyć w III kwartale 2018 r.
  160 godzin szkoleniowych (w tym 10h praktycznych w zakładzie) – zakończony EGZAMINEM WEWN. /zaświadczeniem
  TEMATYKA m.in.: obsługa maszyn szyjących proste operacje technolog., łączenie elementów wyrobu oraz elementy montażu w gotowy wyrób, utrzymywanie maszyn w sprawności technicznej;
 warunek (cechy psychofizyczne -IPD, podstawa dotycząca  szycia oraz obsługi maszyn  szwalniczych)


Rozpoczęcie rekrutacji do projektu


W dniu 03.04.2018 r. rozpoczęliśmy rekrutację do projektu „Aktywny e-Samorząd” 
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.18 
Wysokiej jakości usługi administracyjne

Szczegółowe informacje dostępne na witrynie projektu w zakładce "Rekrutacja"


Forum Współpracy i Dni Kariery


W ramach realizacji projektu „Kształcimy specjalistów – rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic” w dniu 27 marca 2018 r. w Technikum nr 1 w Starachowicach odbyło się Forum Współpracy i Dni Kariery. Ideą spotkania była promocja kształcenia zawodowego, zwłaszcza w branży hotelarskiej i gastronomicznej oraz współpracy z otoczeniem społeczno - gospodarczym.

Forum otworzyła Pani Danuta Krępa - Starosta Powiatu Starachowickiego. W trakcie przemówienia podkreślała znaczenie rozwoju szkolnictwa zawodowego .

Uczestniczący w spotkaniu poseł RP Krzysztof Lipiec wyraził duże zadowolenie ze wzrostu poziomu kształcenia zawodowego w Starachowicach oraz działań podejmowanych przez Powiat, w tym  pogłębiającej się współpracy szkół z otoczeniem społeczno – gospodarczym w ramach projektu.

W wydarzeniu uczestniczył również Marcin Perz Prezes Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” - organizatora dzisiejszego Forum.

Podczas spotkania odbył się panel dyskusyjny z udziałem ekspertów- przedstawicieli trzech renomowanych hoteli z regionu świętokrzyskiego oraz dyrektorki ZSZ nr 1 pani Moniki Wójcik, który poprowadził prezes Akademii Przedsiębiorczości – Michał Zatorski.

W trakcie Forum uczniowie prezentowali umiejętności zdobyte w trakcie kursów  baristycznego i barmańskiego. Odbył się również pokaz carvingu i degustacja Kaszoto - potrawy przygotowanej przez uczniów szkoły.

Działania projektowe realizowane są w trzech starachowickich szkołach: Technikum nr 1, Technikum nr 2 i Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 1 w Starachowicach.

Kolejne Forum zaplanowano na 17.04.2018r. Tym razem gościć będziemy w Zespole Szkół Zawodowych Nr 3 na ul. Szkolnej.


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ


Zapraszamy do złożenia oferty cenowej w prowadzonym rozeznaniu rynku nr: 10/8.5.1/RPOWŚ/RR na "ZAKUP WYPOSAŻENIA PRACOWNI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNEJ W RAMACH PROJEKTU "KSZTAŁCIMY SPECJALISTÓW - ROZWÓJ EDUKACJI ZAWODOWEJ DLA STARACHOWIC". Szczegółowe informacje dostępne w zakładce "Rozeznanie rynku".


OSTATECZNE LISTY RANKINGOWE BIZNESPLANÓW ZŁOŻONYCH PRZEZ UCZESTNIKÓW/UCZESTNICZKI Z AKADEMII PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – III NABÓR


Informujemy, iż w dniu 23 marca 2018 r. zakończyły się prace Komisji Oceny Wniosków powołanej przez Akademię Przedsiębiorczości w Kielcach w ramach III Naboru do projektu. Utworzono ostateczne Listy rankingowe Biznesplanów do projektu  po złożonych odwołaniach i sporządzono Listy rankingowe odrębne dla Kobiet i Mężczyzn zakwalifikowanych do przyznania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz listy rezerwowe.

Listy rankingowe zostały opublikowane w zakładce „LISTY RANKINGOWE”. Utworzone listy są ostateczne, od przeprowadzonej przez Komisję oceny nie przysługują środki odwoławcze. Wszystkie osoby zostaną poinformowane listownie o wynikach oceny Biznesplanów.

Wszystkim osobom, które otrzymały wsparcie finansowe gratulujemy i życzymy sukcesów biznesowych.


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Z DNIA 22.03.2018


Zapraszamy do złożenia oferty cenowej w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu nr 4/8.5.1/RPOWŚ/ZK na realizację kursów / szkoleń dla uczestników projektu.
Szczegółowe informacje dostępne w zakładce "Zasada konkurencyjności"


OSTATECZNE WYNIKI OCENY BIZNESPLANÓW ZŁOŻONYCH PRZEZ UCZESTNIKÓW/UCZESTNICZKI Z MUP KIELCE - III NABÓR


Informujemy, iż w dniu 14 marca 2018 r. zakończyły się prace Komisji Oceny Wniosków powołanej przez MUP w Kielcach w ramach III Naboru do projektu. Utworzono ostateczne Listy rankingowe Biznesplanów do projektu  po złożonych odwołaniach i sporządzono Listy rankingowe odrębne dla Kobiet i Mężczyzn zakwalifikowanych do przyznania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz listy rezerwowe.

Ostateczne Listy rankingowe zostały opublikowane w zakładce „LISTY RANKINGOWE”. Utworzone listy są ostateczne, od przeprowadzonej przez Komisję oceny nie przysługują środki odwoławcze. Wszystkie osoby zostaną poinformowane listownie o wynikach oceny Biznesplanów.

Wszystkim osobom, które otrzymały wsparcie finansowe gratulujemy i życzymy sukcesów biznesowych.


Strony

Akademia Przedsiębiorczości | Strona główna | Polityka Cookies | Obowiązek Informacyjny | Stronę napędza Drupal
FacebookTab