ROZPOCZĘCIE KOLEJNEGO ETAPU SZKOLEŃ DLA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI


W ramach projektu „Kształcimy specjalistów – rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic” realizowane są kolejne szkolenia:

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 (Szkoła Branżowa I stopnia)

- Język niemiecki zawodowy – 2 grupy szkoleniowe - KONTYNUACJA,
- Kurs Prawa jazdy kat. B
- Kurs  Wizażu i stylizacji paznokci
- W trakcie przygotowania są szkolenia w zakresie: Kurs barmański I stopnia oraz kurs Spawacza MAG 135.

Technikum nr 1

- Kurs obsługi programu EWMapa
- Kurs prawa jazdy kat. B
- W trakcie przygotowania jest Kurs barmański I stopnia.

Technikum nr 2

Język angielski zawodowy – 2 gr. szkoleniowe
Matematyka – poziom rozszerzony
Kurs Prawa jazdy kat. B
Kurs Operatora wózków widłowych
Kurs AutoCADa
Kurs programowania sterowników PLC
Kurs obsługi obrabiarek CNC

Dla nauczycieli:
-AutoCAD III stopień oraz w przygotowaniu szkolenia z zakresu CMR SQL oraz SpeedTRANS.


Od lipca 2019 r. rozpoczynamy realizację projeku "ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA ANGIELSKIEGO - SUKCESEM W PRACY"


W dniu 11 stycznia 2019 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach została podpisana umowa o dofinansowanie projektu „ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA ANGIELSKIEGO – SUKCESEM W PRACY”. Umowę podpisali marszałek Andrzej Bętkowski, wicemarszałek Renata Janik oraz Michał Zatorski Prezes Zarządu Akademii Przedsiębiorczości Spółka z o. o. W spotkaniu uczestniczyła również Aleksandra Marcinkowska, dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.swietokrzyskie.pro/wideo/kursy-jezykowe-z-unijnym-dofinansowaniem/
 


Warsztaty dla nauczycieli „TIK w nauczaniu matematyki” 04-05.01.2019 r.


W terminie 04-05.01.2019 r. zrealizowaliśmy 16-godzinne warsztaty dla nauczycieli pod nazwą „TIK w nauczaniu matematyki”.  W programie zajęć uwzględniono tematykę: podstawy prawne korzystania z zasobów Internetu, wykorzystanie narzędzi TIK w nauczaniu matematyki, metoda projektu, materiały audiowizualne, ,multimedia, prezentacje, wirtualne wycieczki, wykorzystanie e-podręczników i mediów społecznościowych.


Warsztaty dla nauczycieli „TIK w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych” 04-05.01.2019 r.


W terminie 04-05.01.2019 r. odbyły się 16-godzinne warsztaty dla nauczycieli „TIK w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych” Grupa II.


Warsztaty dla nauczycieli „TIK w nauczaniu przedmiotów humanistycznych” 15-16.12.2018 r.


W terminie 15-16.12.2018 r. odbyły się 16-godzinne warsztaty dla nauczycieli pod nazwą „TIK w nauczaniu przedmiotów humanistycznych” Grupa I.  Program zajęć uwzględniał tematykę z zakresu m.in. podstawy prawne korzystania z zasobów Internetu,  przestrzeganie praw autorskich i licencji,  metoda projektu na przedmiotach humanistycznych, tworzenie przykładowego, własnego materiału dydaktycznego wykorzystującego narzędzia TIK (np. prezentacja, nagrania audio, nagrania video, teksty ikoniczne).


TRWA REALIZACJA KOLEJNYCH SZKOLEŃ DLA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI


W ramach projektu „Kształcimy specjalistów – rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic” realizowane są kolejne szkolenia:

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 (Szkoła Branżowa I stopnia)

- Język niemiecki zawodowy – 2 grupy szkoleniowe,
- Kurs Operatora Koparko-ładowarki
- Kurs Operatora wózków widłowych
- Kurs Prawa jazdy kat. B

Technikum nr 1

- Język angielski zawodowy – 2 grupy szkoleniowe
- Kurs Auto-CADa

Technikum nr 2

- Język angielski zawodowy – 2 gr. szkoleniowe
- Matematyka – poziom rozszerzony
- Kurs prawa transportowego
- Kurs obsługi programu magazynowego SUBIEKT
- Kurs Prawa jazdy kat. B
- Kurs Operatora wózków widłowych
- Uprawnienia elektryczne SEP do 1 kV

Dla nauczycieli:
- PC Market, AutoCAD I stopień oraz II stopień


ZAKOŃCZENIE REKRUTACJI NA SZKOLENIA INDYWIDUALNE


Z dniem 14.12.2018 roku zamykamy rekrutację na szkolenia indywidualne do Projektu  AKTYWIZACJA – SZKOLENIE – PRACA. Jednocześnie informujemy, że rekrutacja kandydatów starających się  u pracodawcy na doposażenie stanowiska pracy jest w dalszym ciągu aktualna i można jeszcze składać ankiety rekrutacyjne oraz deklaracje i wnioski przez pracodawców.


Warsztaty dla nauczycieli „TIK w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych” 01-02.12.2018 r.


W terminie 01-02.12.2018 r. odbyły się 16-godzinne warsztaty dla nauczycieli pod nazwą „TIK w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych” Grupa I.  Program zajęć uwzględniał tematykę z zakresu m.in. podstawy prawne korzystania z zasobów Internetu,  przestrzeganie praw autorskich i licencji, narzędzia TIK: tablice interaktywne, komputery, telefony komórkowe i możliwości ich wykorzystywania na zajęciach z przedmiotów przyrodniczych, możliwości wykorzystywania e-podręczników dostępnych na stronie www.e-podreczniki.pl oraz innych portali przydatnych w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych, metoda projektu i metoda WebQuest na przedmiotach przyrodniczych.


Rekrutacja uczniów do projektu „TAK dla TIK w Gminie Mirzec”


Z dniem 29.11.2018 r. Akademia Przedsiębiorczości sp. z o.o. rozpoczyna  rekrutację uczniów do projektu „TAK dla TIK w Gminie Mirzec” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

W projekcie mogą wziąć udział wyłącznie uczniowie ze szkół podstawowych w Gminie Mirzec:

Szkoła Podstawowa im. Świętego Jana Pawła II w Gadce
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Jagodnem
Szkoła Podstawowa im. Eugenii Staniewskiej w Małyszynie
Szkoła Podstawowa im. Kamili i Józefa Spytków w Mircu
Szkoła Podstawowa im. Gustawa Kwiecińskiego w Osinach
Szkoła Podstawowa w Trębowcu
Szkoła Podstawowa w Tychowie Nowym
Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Kupczyka w Tychowie Starym

Warunkiem zakwalifikowania do projektu jest:

-złożenie w szkole podstawowej poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego,

-zgoda rodzica na udział w projekcie „TAK dla TIK w Gminie Mirzec”.

Szczegółowe informacje, dokumenty rekrutacyjne dostępne do pobrania pod adresem:
http://ap.org.pl/projekty/tak-dla-tik/rekrutacja-uczniowie


Informacja


W związku z dniem wolnym 12 listopada przyjmowanie dokumentów do projektu "AKTYWIZACJA - SZKOLENIE - PRACA" w biurze w Starachowicach przesuwa się na 13 listopada wtorek w godzinach 11.00-13.00


Warsztaty dla nauczycieli „TIK w nauczaniu języka angielskiego” 27-28.10.2018 r.


W terminie 27-28.10.2018 r. odbyły się 16-godzinne warsztaty dla nauczycieli pod nazwą „TIK w nauczaniu języka angielskiego”. Program zajęć uwzględniał tematykę z zakresu m.in. : podstawy prawne korzystania z zasobów Internetu,  ochrona praw osobowych nauczycieli i uczniów, metody audiowizualne w nauczaniu języka angielskiego, przydatne programy i portale w nauczaniu języka angielskiego na wszystkich etapach nauczania, wykorzystanie e-podręczników, tworzenie grup uczniowskich, wyszukiwanie materiałów do istniejących lub do autorskich scenariuszy lekcji, dostosowywanie do poziomu uczniów. 


Informujemy, że Rekrutacja do II edycji projektu „AKTYWIZACJA – SZKOLENIE – PRACA„ rozpocznie się w dniu 05.11.2018r.


Informacja: BIURO PROJEKTU W DNIU 2  LISTOPADA BĘDZIE NIECZYNNE

Dokumeny rekrutacyjne dla uczestników dostępne są w zakładce "DOKUMENTY UCZESTNICY" oraz od 30 października 2018 w Biurach AP  Skarżysku-Kamiennej, Kielcach i Starachowicach

Przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych Biura AP w godz. 10.00 – 14.00
- II nabór rozpocznie się 5 listopada 2018 r. i trwać będzie do końca grudnia lub utworzenia pełnego naboru uczestników (nabór dotyczy 38 osób z drugiej edycji).
- w biurze w Skarżysku-Kamiennej, ul. Rejowska 99 II p. pokój nr 201 (przez cały okres rekrutacji)
- w biurze w Starachowicach ul. Zgodna 2 pokój nr 4 (w poniedziałki)
- w biurze w Kielcach, ul. Targowa 18 pokój nr 10 (w czwartki)


Rozpoczęcie zajęć podyplomowych dla nauczycieli


W dniu 13.10.2018 r. uczestnicy projektu „TAK dla TIK w Gminie Mirzec” rozpoczęli zajęcia dydaktyczne na studiach podyplomowych „Logopedia przedszkolna i szkolna” oraz „Informatyka dla nauczycieli”. Rozpoczęcie zajęć na kierunku „Technika z informatyką” zaplanowane jest w terminie 20.10.2018 r.


Rozpoczynamy dodatkową rekrutację do projektu IDEALNY PAKIET


Informujemy, iż rozpoczynamy dodatkową rekrutację do projektu IDEALNY PAKIET.

Prowadzimy nabór wniosków na:

1. Szkolenie grupowe – „SPRZEDAWCA z obsługą kas fiskalnych i terminali płatniczych” (10 osób)
2. Refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla 5 osób po ukończonym kursie „SPRZEDAWCA z obsługą kas fiskalnych i terminali płatniczych”.    

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania pod adresem:
http://ap.org.pl/projekty/idealny-pakiet/dokumenty-rekrutacyjne

oraz w biurach projektu:
   Akademia Przedsiębiorczości sp. z o.o.
   ul. Targowa 18/5 (parter), Kielce
   tel. 506 976 134

   Miejski Urząd Pracy
   ul. K. Szymanowskiego 6 pokój 25 (parter), Kielce
   tel. 41 340 60 67

Szczegółowe informacje i wymagane dokumenty dla pracodawców zainteresowanych refundacją wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy znajdują się w zakładce „Dokumenty dla pracodawcy”


Podsumowanie wakacyjnych staży i praktyk zawodowych realizowanych w ramach projektu „Kształcimy specjalistów – rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic”


W dniu 27.09.2018 roku w Technikum nr 1 oraz Technikum nr 2 w Starachowicach odbyło się uroczyste podsumowanie zrealizowanych w ramach projektu staży zawodowych.
Praktyki oraz staże zawodowe objęły 54 uczniów, którzy w roku szkolnym 2017/2018 uczestniczyli lub w kolejnym roku szkolnym będą uczestniczyć przynajmniej w jednej z form wsparcia realizowanych w ramach projektu.
Celem realizacji praktyk /staży zawodowych było nabycie praktycznych umiejętności oraz zdobycie doświadczenia zawodowego w rzeczywistych warunkach pracy w zawodach odpowiadających kierunkom kształcenia.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1

W praktykach zawodowych w 2018r. wzięło udział 16 uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 zakwalifikowanych do projektu „Kształcimy specjalistów – rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic”
Praktyki zawodowe odbyły się w okresie wakacyjnym (sierpień 2018r.) i obejmowały 150 godz.
Kierunki kształcenia objęte programem praktyk wakacyjnych w 2018:

Elektromechanik pojazdów samochodowych – 7 osób
Mechanik pojazdów samochodowych – 4 osoby
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie – 2 osoby
Operator obrabiarek skrawających – 3 osoby

Technikum nr 1 (Galeria zdjęć)

W stażach wakacyjnych w 2018r. wzięło udział 17 uczniów Technikum Nr 1 zakwalifikowanych do projektu „Kształcimy specjalistów – rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic”

Staże zawodowe odbyły się w okresie wakacyjnym (lipiec – sierpień 2018r.) i obejmowały 150 godz.

Kierunki kształcenia objęte programem staży wakacyjnych 2018:

Technik hotelarstwa – 5 osób
Technik żywienia i usług gastronomicznych – 6 osób
Technik geodeta - 6 osób
 

Technikum nr 2 (Galeria zdięć)

W stażach zawodowych w 2018r. wzięło udział 21 uczniów Technikum Nr 2 zakwalifikowanych do projektu „Kształcimy specjalistów – rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic”
Staże zawodowe odbyły się w okresie wakacyjnym (lipiec – sierpień 2018r.) i obejmowały 150 godz.

Kierunki kształcenia objęte programem staży wakacyjnych 2018:

Technik elektryk  – 3 osoby
Technik mechatronik - 6 osób
Technik logistyk  - 8 osób
Technik spedytor - 4 osoby

Kolejna edycja wakacyjnych praktyk i staży zawodowych odbędzie się w miesiącach lipiec/sierpień 2019 r.


Strony

Akademia Przedsiębiorczości | Strona główna | Polityka Cookies | Obowiązek Informacyjny | Stronę napędza Drupal
FacebookTab