REKTURACJA DO PROJEKTU II NABÓR


W miesiącu grudniu 2019 r. Akademia Przedsiębiorczości sp. z o.o. rozpoczyna rekrutację w ramach II Naboru do projektu „ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA ANGIELSKIEGO – SUKCESEM W PRACY” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

W ramach II Naboru realizowane są kursy JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ŚREDNIOZAAWANSOWANY A2. Udział w kursie mogą wziąć osoby, które w przeszłości nabyły podstawowe kompetencje językowe na poziomie A1.

Zapraszamy osoby dorosłe POWYŻEJ 25 roku życia (PRACUJĄCE, BEZROBOTNE, NIEAKTYWNE ZAWODOWO) zamieszkałe wyłącznie na terenie POWIATU SKARŻYSKIEGO lub KIELECKIEGO, należące do co najmniej jednej z podgrup:

- osoby w wieku 50 lat i więcej
- osoby w wieku od 25 do 49 lat, wyłącznie o niskich kwalifikacjach (osoby posiadające maksymalnie średnie wykształcenie).

Zapewniamy wszystkim Uczestnikom/Uczestniczkom zestaw podręczników i ćwiczeniówek oraz możliwość przystąpienia do egzaminu APTIS, po którym kursanci otrzymają powszechnie uznawany certyfikat językowy na poziomie A (ESOKJ).

Realizacja zajęć: rozpoczęcie kursów nastąpi w styczniu/lutym 2020 roku, zajęcia będą się odbywały 2 razy w tygodniu po 3 godziny lekcyjne, zajęcia teoretyczno-praktyczne, łącznie 120h na grupę, liczebność grupy 12 osób, zajęcia poprowadzą wykwalifikowani i doświadczeni lektorzy oraz native speaker.

Rekrutacja prowadzona jest na terenie powiatu kieleckiego i skarżyskiego województwa świętokrzyskiego w terminie:
GRUDZIEŃ 2019 r. oraz STYCZEŃ 2020 r. (5 grup poziom A2), w procesie rekrutacji zostanie wyłonionych min. 60 osób.
Rekrutacja zakończy się w momencie utworzenia pełnych grup szkoleniowych.

Warunkiem przystąpienia do Projektu jest wypełnienie Ankiety rekrutacyjnej i dostarczenie jej wraz z wymaganymi załącznikami, w wyznaczonych poniżej miejscach:

 • Punkt rekrutacyjny dla powiatu kieleckiego: biuro Akademii Przedsiębiorczości w Kielcach, ul. Targowa 18, parter, pokój nr 5, tel. 506 976 134
 • Punkt rekrutacyjny dla powiatu skarżyskiego: biuro Akademii Przedsiębiorczości w Skarżysku-Kam., ul. Rejowska 99, II piętro, pokój 201, tel. 797 161 671

Dokumenty rekrutacyjne można pobrać w punktach rekrutacyjnych lub na stronie internetowej projektu w zakładce: Dokumenty rekrutacyjne.


DOKUMENTACJA PROJEKTOWA I PROMOCJA PROJEKTU


Trwają prace dotyczące przygotowania dokumentacji projektowej. Opracowujemy Regulamin projektu oraz niezbędne do rozpoczęcia etapu rekrutacji załączniki.

Odbywa się promocja w szkołach uczestniczących w projekcie oraz u Partnerów: na terenie Powiatu Starachowickiego i Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice”. Rozwieszono plakaty informacyjne oraz zamieszczone zostaną niezbędne informacje na stronach internetowych Partnerów.


ROZPOCZĘCIE REALIZACJI PROJEKTU


W dniu 01.11.2019 roku Akademia Przedsiębiorczości sp. z o.o. wraz z Partnerami projektu: Powiatem Starachowickim oraz Specjalną Strefą Ekonomiczną rozpoczęła realizację projektu "Kształcimy specjalistów - rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic II EDYCJA".

Celem głównym projektu jest rozwój i podniesienie atrakcyjności kształcenia zawodowego: Technikum nr 1, Technikum nr 2 i Branżowej Szkoły I stopnia nr 1 w Starachowicach w kontekście przyszłego zatrudnienia absolwentów tych szkół na rynku pracy.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020.


ZAMKNIĘCIE NABORU NA KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO poziom podstawowy A1+A2


Zgodnie z § 4 pkt. 9 Regulaminu rekrutacji projektu „ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA ANGIELSKIEGO – SUKCESEM W PRACY” z dniem 11 września 2019 r.  godz. 12.00 Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o.o. ogłasza zamknięcie naboru dokumentów rekrutacyjnych w powiecie skarżyskim i kieleckim na kurs: JĘZYK ANGIELSKI poziom podstawowy A1+A2.

OSTATECZNY TERMIN PRZYJMOWANIA DOKUMENTÓW TO 12.09.2019 R. GODZ. 11.00.

Po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane.

W dalszym ciągu dopuszcza się składanie ankiet przez osoby ubiegające się o udział w kursie: JĘZYK ANGIELSKI poziom średniozaawansowany A2.

Warunkiem przystąpienia do Projektu jest wypełnienie Ankiety rekrutacyjnej i dostarczenie jej wraz z wymaganymi załącznikami, w wyznaczonych poniżej miejscach:

 • Punkt rekrutacyjny dla powiatu kieleckiego: biuro Akademii Przedsiębiorczości w Kielcach, ul. Targowa 18, parter, pokój nr 5, tel. 506 976 134.
 • Punkt rekrutacyjny dla powiatu skarżyskiego: biuro Akademii Przedsiębiorczości w Skarżysku-Kam., ul. Rejowska 99, II piętro, pokój 201, tel. 797 161 671.

Dokumenty rekrutacyjne można pobrać w punktach rekrutacyjnych lub na stronie internetowej projektu w zakładce: Dokumenty rekrutacyjne.


ZAKOŃCZENIE REALIZACJI PROJEKTU „KSZTAŁCIMY SPECJALISTÓW – ROZWÓJ EDUKACJI ZAWODOWEJ DLA STARACHOWIC”


Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Lider Projektu oraz Partnerzy Projektu: Starostwo Powiatowe w Starachowicach i Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” informują, iż z dniem 31.08.2019 r. zakończyli projekt "Kształcimy specjalistów - rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU:

Dostosowanie, adaptacja pomieszczeń oraz doposażenie 8 pracowni w 3 szkołach: 

 • Pracownia Mechaniki Pojazdów Samochodowych
 • Pracownia Elektromechaniki Pojazdów Samochodowych
 • Pracownia Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej
 • Pracownia Obsługi Technika Hotelarstwa
 • Pracownia Gastronomiczna
 • Pracownia Środków Transportu
 • Pracownia Mechatroniczna
 • Pracownia Elektryczna

Zakup Wyposażenia (min.: 50 Laptopów z systemem operacyjnym, 35 komputerów stacjonarnych z systemem operacyjnym i monitorem, 3 projektory multimedialne, 3 drukarki laserowe, Symulator Nauki Jazdy Samochodem, Oscyloskop Cyfrowy, Watomierz, Tachimetr, Odbiornik GPS, 60 Modeli środków transportu, 240 Elementowy zestaw podstawowy do carvingu, 3 komplety 20 elementowych zestawów do carvingu,16 kompletów ubrań gastronomicznych (zapaski i kamizelki) Zakup Oprogramowania: EwMapa (Geodezja), Asystent Warsztat Max (Mechanika), Chart (Hotelarstwo), Office Pro Plus, Solidworks.

Kursy zawodowe i szkolenia dla uczniów – 58 grup szkoleniowych w zakresie min:

Prawo Jazdy Kat. B  - 78 osób
Spawacz Mag – 135 – 20 osób
Operator Wózków Widłowych – 40 osób
Barman Level A – 54 osób
Obsługa Obrabiarek CNC – 20 osób
Programowanie Sterowników PLC – 20 osób
Operator Koparkoładowarki – 10 osób
Uprawnienia Elektryczne SEP Do 1 kV – 10 osób
Szkolenia Językowe Zawodowe (Angielski, Niemiecki) – 130 osób
Szkolenia Informatyczne (EwMapa, Chart, Subiekt, WfMag, AutoCAD, AutoCAD Electrical) - 87 osób
Warsztaty w Bieszczadach POMIARY GEODEZYJNE W WARUNKACH GÓRSKICH – 27 osób

Staże/Praktyki Zawodowe dla uczniów
Branże: Hotelarska, Gastronomiczna, Mechaniczna, Elektromechaniczna, Logistyczna, Spedycyjna, Geodezyjna, Fryzjerska.

Studia Podyplomowe, kursy i szkolenia dla nauczycieli

Fora Współpracy i Dni Kariery

Projekt realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 na podstawie umowy z Województwem Świętokrzyskim z siedzibą w Kielcach, reprezentowanym przez Zarząd Województwa.

Wszystkim Uczestnikom/Uczestniczkom dziękujemy za udział w projekcie.

Zespół projektu 


REKTURACJA DO PROJEKTU


Z dniem 31.07.2019 r. Akademia Przedsiębiorczości sp. z o.o. rozpoczyna rekrutację do projektu „ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA ANGIELSKIEGO – SUKCESEM W PRACY” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Rekrutacja prowadzona jest na terenie powiatu kieleckiego i skarżyskiego województwa świętokrzyskiego w następujących terminach:
I Nabór LIPIEC-SIERPIEŃ 2019 r. (4 grupy poziom A1+A2 oraz 4 grupy poziom A2), w procesie rekrutacji zostanie wyłonionych min. 96 osób (54Ki42M)

II Nabór GRUDZIEŃ 2019 r. oraz STYCZEŃ 2020 r. (4 grupy poziom A2), w procesie rekrutacji zostanie wyłonionych min. 48 osób (26Ki22M).

Warunkiem przystąpienia do Projektu jest wypełnienie Ankiety rekrutacyjnej i dostarczenie jej wraz z wymaganymi załącznikami, w wyznaczonych poniżej miejscach:

 • Punkt rekrutacyjny dla powiatu kieleckiego: biuro Akademii Przedsiębiorczości w Kielcach,
  ul. Targowa 18, parter, pokój nr 5, tel. 506 976 134.
 • Punkt rekrutacyjny dla powiatu skarżyskiego: biuro Akademii Przedsiębiorczości w Skarżysku-Kam.,
  ul. Rejowska 99, II piętro, pokój 201, tel. 797 161 671.

Dokumenty rekrutacyjne można pobrać w punktach rekrutacyjnych lub na stronie internetowej projektu w zakładce: Dokumenty rekrutacyjne.


ROZPOCZĘTO REALIZACJĘ PROJEKTU


Akademia Przedsiębiorczości Spółka z o.o. informuje, iż z dniem 01.07.2019 r. rozpoczęła realizację projektu „ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA ANGIELSKIEGO-SUKCESEM W PRACY” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie RPSW.08.04.00 Kształcenie ustawiczne osób dorosłych, Poddziałanie RPSW.08.04.02 Podnoszenie umiejętności lub kwalifikacji osób dorosłych w obszarze ICT i języków obcych (projekty konkursowe).

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji w obszarze JĘZYKA ANGIELSKIEGO adekwatnych do potrzeb i zdiagnozowanych umiejętności językowych beneficjentów i rynku pracy w okresie 16 miesięcy, przez min. 116 osób (64K i 52M) w wieku powyżej 25 roku życia z niskimi kwalifikacjami, osób 50+ oraz osób z niepełnosprawnościami, zamieszkujących teren powiatu skarżyskiego i kieleckiego, skutkujące uzyskaniem powszechnie uznawanych certyfikatów językowych na poziomie A (ESOKJ).

Rekrutacja prowadzona będzie na terenie powiatu kieleckiego i skarżyskiego województwa świętokrzyskiego w następujących terminach: 
I Nabór LIPIEC-SIERPIEŃ 2019 r. (4 grupy poziom A1+A2 oraz 4 grupy poziom A2), w procesie rekrutacji zostanie wyłonionych min. 96 osób (54Ki42M)

II Nabór GRUDZIEŃ 2019 r. oraz STYCZEŃ 2020 r. (4 grupy poziom A2), w procesie rekrutacji zostanie wyłonionych min. 48 osób (26Ki22M).

Warunkiem przystąpienia do Projektu jest wypełnienie Ankiety rekrutacyjnej i dostarczenie jej wraz z wymaganymi załącznikami, w wyznaczonych poniżej miejscach:

 1. Punkt rekrutacyjny dla powiatu kieleckiego: biuro Akademii Przedsiębiorczości w Kielcach, ul. Targowa 18, parter, pokój nr 5, tel. 506 976 134.
 2. Punkt rekrutacyjny dla powiatu skarżyskiego: biuro Akademii Przedsiębiorczości w Skarżysku-Kam., ul. Rejowska 99, II piętro, pokój 201, tel. 797 161 671.

W dniu składania dokumentów rekrutacyjnych Kandydatki/Kandydaci muszą spełniać kryteria kwalifikowalności do udziału w projekcie zawarte w Regulaminie rekrutacji.

Dokumenty rekrutacyjne będzie można pobrać w punktach rekrutacyjnych lub na stronie internetowej projektu w zakładce: Dokumenty rekrutacyjne.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu telefonicznego pod numerami telefonów 506 976 134 oraz 797 161 671. Nasi pracownicy chętnie odpowiedzą na Państwa pytania i udzielą szczegółowych informacji.


SZKOLENIA DLA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI


W miesiącu lipcu kończymy realizację szkoleń dla uczniów i nauczycieli zaplanowanych w ramach projektu "Kształcimy specjalistów - rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic". Rozpoczynamy ostatni etap projektu - staże zawodowe/praktyki zawodowe dla uczniów. Po zakończeniu realizacji wypłacone zostaną stypendia oraz zwrot kosztów dojazdu.


ZWROT WEKSLA WŁASNEGO IN BLANCO


Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o.o. jako Partner wiodący informuje, iż z dniem 12.06.2019 r. otrzymała pismo z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach będącego Instytucją Pośredniczącą z informacją o dokonaniu zamknięcia projektu „Kielecki Kreator Przedsiębiorczości”.

Zgodnie z:
- Załącznikiem nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości przez AP – Umową o przyznanie wsparcia finansowego
- Załącznikiem nr 6a do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości przez AP – Umową o przyznanie wsparcia pomostowego finansowego dla osób, które otrzymały dotację z AP
- Załącznikiem nr 6b do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości przez AP – Umową o przyznanie wsparcia pomostowego finansowego dla osób, które otrzymały dotację z MUP wszyscy Uczestnicy/Uczestniczki projektu mogą ubiegać się o zwrot weksla. W tym celu należy złożyć wniosek o zwrot weksla.

Wnioski należy składać osobiście w biurze:
Akademii Przedsiębiorczości Sp. z o.o., ul. Targowa 18/5, Kielce
w dniach 01 lipiec – 19 lipiec 2019 roku, w godzinach 8.00-15.00.

Niezłożenie wniosku do dnia 19 lipca 2019 r. skutkować będzie jego zniszczeniem. Zniszczenie weksla (stwierdzone protokołem) nastąpi w obecności notariusza.
​Każdy Uczestnik/Uczestniczka projektu może otrzymać kserokopię protokołu komisyjnego zniszczenia weksla. Protokół dostępny w siedzibie AP.


STAŻE ZAWODOWE / PRAKTYKI ZAWODOWE II EDYCJA


Trwają przygotowania do realizacji II edycji staży i praktyk zawodowych w ramach projektu "Kształcimy specjalistów - rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic". Pierwsza grupa uczniów rozpocznie staż zawodowy/praktykę zawodową od 01.07.2019 r. a kolejna grupa od 01.08.2019 r. Każdy uczeń zakwalifikowany do odbycia stażu/praktyki zawodowej ma do zrealizowania 150 godzin zajęć praktycznych w wyznaczonym miejscu pracy.


DODATKOWY NABÓR NA SZKOLENIE GRUPOWE


OGŁASZAMY DODATKOWY NABÓR NA SZKOLENIE GRUPOWE 

SERWISANT Z ELEMENTAMI MONTAŻU  PANELI  FOTOWOLTAICZNYCH
Z UPRAWNIENIAMI SEP DO 1KV

NABÓR od 24 czerwca do 5 lipca 2019 r. lub utworzenia pełnego naboru uczestników 


Otwarty nabór na bezpłatne kursy języka polskiego (branżowego) dla obcokrajowców


Otwarty nabór na bezpłatne kursy języka polskiego (branżowego) dla obcokrajowców. Pierwszy kurs już  29.06-30.06 oraz 06.07 -07.07. Kurs prowadzony w trybie weekendowym (sobota i niedziela) i trwa dwa tygodnie.

Розпочинаємо набір на безкоштовний курс з польської мови  (галузевої). Перший курс уже 29.06-30.06 та  06.07 -07.07.  Курс буде відбуватися у вихідні дні (субота та неділя)  і триватиме два тижні.


Розпочинаємо набір на безкоштовний курс з польської мови (галузевої)


Перший курс уже 29.06-30.06 та  06.07 -07.07.  Курс буде відбуватися у вихідні дні (субота та неділя)  і триватиме два тижні.


Cudzoziemcy z województwa świętokrzyskiego uczestniczą już w kursach adaptacyjnych


Kursy i wsparcie dla cudzoziemców

    Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach realizuje projekt nr 2/8-2017/OG-FAMI ”Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie świętokrzyskim” współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji „Bezpieczna przystań”. W ramach tego projektu Akademia Przedsiębiorczości sp. z o.o. organizuje kursy adaptacyjne dla cudzoziemców dotyczące wartości i praw obowiązujących w Polsce. Kursy mają na celu ułatwienie dostosowania się obcokrajowcom do funkcjonowania w nowym środowisku społeczno-kulturowym, włączenie do aktywnego życia lokalnych społeczności, poszerzenie wiedzy na temat kultury, tradycji i historii Polski, a także przeciwdziałanie dyskryminacji cudzoziemców poprzez kształtowanie postaw tolerancji i szacunku dla innych narodowości i kultur.

     Zostały już zrealizowane zajęcia w ramach kursów dla I i II grupy. W każdym kursie udział wzięło 20 obcokrajowców spoza terenu UE legalnie przebywających na terenie województwa świętokrzyskiego. Pierwszy dzień kursu to zajęcia dydaktyczne z zakresu wiedzy o Polsce. Wykładowca – prawnik – przedstawił m.in. system prawny Polski, zasady przebywania obywateli państw trzecich na terytorium RP, przekazał informacje dotyczące podejmowania pracy przez cudzoziemców, w tym zakładania działalności gospodarczej. Uczestnicy dowiedzieli się także jakie prawa im przysługują w zakresie dostępu do edukacji czy świadczeń opieki zdrowotnej. Drugą część zajęć prowadził historyk, który zaprezentował ogólne informacje o Polsce, omówił symbole narodowe Polski, a także przekazał zebranym chronologicznie uporządkowany przekaz wiadomości o dziejach Polski od czasów prehistorycznych do współczesnych. Uczestnicy poznali także najważniejszych przedstawicieli polskiej historii i kultury. Każdy miał możliwość zadawania pytań i rozstrzygania nurtujących go tematów. Dla zapewnienia pełnego komfortu uczestnikom grupy i sprawnego przebiegu kursu w zajęciach uczestniczył tłumacz, który służył pomocą przy trudnych i niezrozumiałych kwestiach. Język tłumaczenia dostosowany był do potrzeb grupy. Uczestnicy otrzymali obszerny, opracowany przez trenerów konspekt zawierający wiele przydatnych dla nich informacji, a także materiały piśmiennicze. W związku z tym, iż zajęcia trwały 8 godzin dydaktycznych grupa miała zapewniony gorący posiłek oraz ciągły serwis kawowy.

     Drugi dzień kursu to zajęcia dydaktyczne z zakresu wiedzy kulturowej Polski – zwiedzanie wraz z przewodnikiem zabytków w Kielcach. Uczestnicy kursu zapoznali się z historią Kielc: lokalizacją, powstaniem miasta, zabytkami na rynku. Mieli okazję odwiedzić kieleckie muzea: m.in. Muzeum Historii Kielc i a w nim obejrzeć wystawę „Z dziejów Kielc”, Muzeum Dialogu Kultur, a w nim ekspozycję stałą oraz ekspozycję „Pradzieje Regionu świętokrzyskiego” i wykopaliska archeologiczne, a także Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego. Uczestnicy odwiedzili Bazylikę Katedralną w Kielcach oraz obejrzeli - niestety tylko z zewnątrz z powodu remontu - Pałac Biskupów Krakowskich. Dużą atrakcję stanowiło zwiedzanie  Kadzielni – amfiteatru, rezerwatu geologicznego oraz jaskiń.

     Kolejnym elementem kursu był spektakl teatralny. W Teatrze im. Stefana Żeromskiego w Kielcach uczestnicy I grupy obejrzeli sztukę „Wrócę przed północą”, a uczestnicy grupy II sztukę „Szalone nożyczki”.

     Kurs zakończyliśmy wspólnym dla obu grup wyjazdem do Krakowa w celu poznania i zwiedzenia zabytków w Krakowie. Wraz z przewodnikiem i tłumaczem grupy zwiedziły Wzgórze Wawelskie, Katedrę na Wawelu z Dzwonem Zygmunta i grobami królewskimi. Zwiedzaliśmy Muzeum Katedralne, komnaty królewskie oraz smoczą jamę. Po wielu wrażeniach zasłużyliśmy na odpoczynek i pyszny dwudaniowy obiad. Po przerwie obiadowej Drogą Królewską przeszliśmy na Rynek, gdzie przewodnik omówił funkcję średniowiecznego Rynku, opowiadał o Wieży Ratuszowej, Sukiennicach, Kościele Mariackim. Wycieczkę zakończyliśmy zwiedzaniem Podziemi Rynku.

     Uczestnicy na zakończenie wypełnili ankiety oceniające, w których bardzo wysoko ocenili sposób organizacji kursów i ich prowadzenie przez trenerów - średnia ocena dwóch grup tj. 40 osób to 4,9 (max. ocena to 5,0). Każdy otrzymał certyfikat potwierdzający uczestnictwo w zajęciach. Zmęczeni, ale zadowoleni i pełni wrażeń wróciliśmy do Kielc. Cieszymy się, że udało nam się spełnić oczekiwania i przybliżyć cudzoziemcom historię oraz kulturę Polski w przystępny i ciekawy sposób.  

                                                                                                                     

Pracownicy Akademii Przedsiębiorczości

Kursy i wsparcie dla cudzoziemców


ZAKOŃCZENIE REALIZACJI PROJEKTU


Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o.o. jako Partner wiodący oraz Gmina Miasto Kielce / Miejski Urząd Pracy w Kielcach jako Partner informują, iż z dniem 30.04.2019 r. zakończyli realizację projektu „Kielecki Kreator Przedsiębiorczości” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Otwarty Rynek Pracy, Działanie 10.4 Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy, Poddziałanie 10.4.2 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów bezzwrotnych – ZIT (projekty konkursowe).

Zrealizowano główny cel projektu: rozwój przedsiębiorczości, tworzenie miejsc pracy oraz aktywizacja zawodowa 144 osób (77K i 67M) z Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego (KOF) obejmującego Miasto Kielce i gminy: Chęciny, Chmielnik, Daleszyce, Górno, Masłów, Miedziana Góra, Morawica, Piekoszów, Sitkówka Nowiny, Strawczyn i Zagnańsk, poprzez udzielenie uczestnikom/uczestniczkom bezzwrotnych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

W ramach projektu zrealizowano:

- INDYWIDUALNE DORADZTWO ZAWODOWE

- SZKOLENIA MODUŁOWE „ZASADY ZAKŁADANIA I PROWADZENIA WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ”

- DORADZTWO DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ „MÓJ BIZNESPLAN”

- PRZYZNANO WSPARCIE FINANSOWE I POMOSTOWE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.

Osiągnięto wszystkie zakładane wskaźniki projektowe.

Projekt realizowany był na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach.

 

Wszystkim Uczestnikom/Uczestniczkom dziękujemy za udział w projekcie.

Zespół projektu


Strony

Akademia Przedsiębiorczości | Strona główna | Polityka Cookies | Obowiązek Informacyjny | Stronę napędza Drupal
FacebookTab