Logo AP

AkademiaPrzedsiębiorczości

Szkolenia dla Powiatowych Urzędów Pracy (PUP)

Drukuj Listę Szkoleń

Filtracja szkoleń

Rodzaj

Realizacja wybranych instrumentów rynku pracy – zmiany w projekcie ustawy o aktywności zawodowej

Termin: 23 lutego 2023
Lokalizacja: Online
Lidia Kaczmarek
Godz. 12.00 - 15.15

WSPÓŁCZESNE NARZĘDZIA I METODY PRACY DORADCY KLIENTA W OBLICZU NOWYCH UWARUNKOWAŃ NA RYNKU PRACY, W TYM REALIZACJA INDYWIDUALNEGO PLANU DZIAŁANIA.  DORADZTWO ZAWODOWE Z ELEMENTAMI COACHINGU. AKTYWIZACJA ZAWODOWA W ŚWIETLE NOWYCH PERSPEKTYW W PUBLICZNYCH SŁUŻBACH ZATRUDNIENIA

Termin: 23 lutego 2023
Lokalizacja: Online
Anna Sarczyńska
Godz. 9.00 - 12.30

PRZYGOTOWANIE PRACOWNIKÓW PUP DO KONTROLI Z REALIZACJI PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EFS

Termin: 15 lutego 2023
Lokalizacja: Online
Trener PSZ
Godz. 9.00 - 12.15

PRZYGOTOWANIE PRACOWNIKÓW PUP DO KOŃCOWEJ SPRAWOZDAWCZOŚCI  Z  REALIZOWANYCH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EFS. Zamykanie projektu, trwałość rezultatów

Termin: 20 lutego 2023
Lokalizacja: Online
Trener PSZ
Godz.9.00 - 12.15

STOSOWANIE PRZEPISÓW KPA W OPARCIU O REALIZACJĘ USTAWY O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY – praktyczne aspekty postępowania administracyjnego dla PSZ

Termin: 16 lutego 2023
Lokalizacja: Online
dr Mariusz Śmigiel
Godz. 9.00 - 12.00

Zmiany w prawie pracy 2023 w kontekście ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy o cudzoziemcach

Termin: 22 lutego 2023
Lokalizacja: Online
dr Mariusz Śmigiel
Godz. 12.00 - 15.00

POSTĘPOWANIE KONTROLNE PROWADZONE PRZEZ PUBLICZNE SŁUŻBY ZATRUDNIENIA W ODNIESIENIU DO ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY ORAZ KFS W TRYBIE USTAWY O PROMOCJI ZATRUDNIENIAI INSTYTUCJACH RYNKU PRACY  

Termin: 13 lutego 2023
Lokalizacja: Online
dr Mariusz Śmigiel

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY W 2023 R. – nowe priorytety oraz analiza dotychczasowych problemów i projektowanych zmian w zakresie KFS

Termin: 15 lutego 2023
Lokalizacja: Online
Lidia Kaczmarek
Nowy termin

PRAKTYCZNE STOSOWANIE PRZEPISÓW USTAWY O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY ORAZ RODO – rola i zadania pracowników PUP w obliczu zachodzących zmian na rynku pracy z uwzględnieniem znaczenia współpracy międzystanowiskowej

Termin: 28 lutego 2023
Lokalizacja: Online
Trener PSZ
Godz. 12.00 - 15.15

SKUTECZNA REALIZACJA ZADAŃ PRZEZ POŚREDNIKÓW, DORADCÓW ZAWODOWYCH, DORADCÓW KLIENTA I SPECJALISTÓW DS. ROZWOJU ZAWODOWEGO W OBLICZU ZMIENIAJĄCEJ SIĘ SYTUACJI NA RYNKU PRACY nowe instrumenty wsparcia klientów PUP planowane w projekcie ustawy o aktywności zawodowej

Termin: 27 lutego 2023
Lokalizacja: Online
Trener PSZ

Budowa pozytywnego wizerunku urzędu. Obsługa trudnego Klienta w Urzędzie Pracy – metodyka i skuteczne techniki postępowania wraz z uwzględnieniem podstawowych praw obywateli wynikających z Kodeksu Postępowania Administracyjnego

Termin: 24 lutego 2023
Lokalizacja: Online
Magdalena Dacyna

Gwarantowane PROMOCJA URZĘDU I USŁUG RYNKU PRACY W INTERNECIE – social media i inne narzędzia

Termin: 21 lutego 2023
Lokalizacja: Online
Beata Tomaszek

ZASADY UDZIELANIA POMOCY DE MINIMIS PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY – ustawa o promocji zatrudnienia oraz kontekst projektu ustawy o aktywności zawodowej

Termin: 21 lutego 2023
Lokalizacja: Online
Maciej Zasłona

Gwarantowane KPA dla urzędników Powiatowego Urzędu Pracy– kompendium obowiązujących przepisów

Termin: 17 lutego 2023
Lokalizacja: Online
Trener PSZ

DOSTOSOWANIE URZĘDÓW PRACY DO ZMIAN NA RYNKU PRACY W OPARCIU O AKTUALNE PRZEPISY PRAWA PRACY

Termin: 17 lutego 2023
Lokalizacja: Online
Dariusz Natkaniec

Zasiłki dla bezrobotnych – analiza obowiązujących przepisów przy uwzględnieniu aktualnego orzecznictwa sądowego/Prawidłowe zaliczanie okresów zatrudnienia, skracanie okresu zasiłkowego, powroty na uzupełnienie, zasiłki po okresie karencji/

Termin: 28 lutego 2023
Lokalizacja: Online
Magdalena Dacyna
godz. 9.00 - 12.00

PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA W POWIATOWYM W URZĘDZIE PRACY – skuteczna komunikacja z trudnym klientem

Termin: 16 lutego 2023
Lokalizacja: Online
Anna Sarczyńska

Gwarantowane AKTYWIZACJA ZAWODOWA KLIENTÓW NA PODSTAWIE PROJEKTU USTAWY O AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ- omówienie nowych sposobów pracy z klientem urzędu pracy

Termin: 28 lutego 2023
Lokalizacja: Online
Lech Antkowiak
Zmiana terminu na 28.02. godz.12.00

Gwarantowane OBSŁUGA CUDZOZIEMCÓW W POLSKIM URZĘDZIE PRACY – przepisy, usługi, instrumenty, programy

Termin: 28 lutego 2023
Lokalizacja: Online
Lech Antkowiak
Zmiana terminu na 28.02 - godz. 8.30

ZASADY UDZIELANIA POMOCY DE MINIMIS PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY – ustawa o promocji zatrudnienia oraz kontekst projektu ustawy o aktywności zawodowej

Termin: 07 lutego 2023
Lokalizacja: Online
Maciej Zasłona
Skip to content