Logo AP

AkademiaPrzedsiębiorczości

Szkolenia dla Powiatowych Urzędów Pracy (PUP)

Drukuj Listę Szkoleń

Filtracja szkoleń

Rodzaj

NARZĘDZIA I METODY PRACY PRACOWNIKA PUP. REALIZACJA INDYWIDUALNEGO PLANU DZIAŁANIA. PROBLEMY ZATRUDNIANIA I AKTYWIZACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, W TYM Z ZABURZENIAMI OSOBOWOŚCI.

Termin: 23 czerwca 2023
Lokalizacja: Online
Anna Sarczyńska

Gwarantowane DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI PRACOWNIKÓW URZĘDÓW PRACY W ZAKRESIE OCENY I WSPARCIA KOMPETENCJI CYFROWYCH OSÓB BEZROBOTNYCH

Termin: 22 czerwca 2023
Lokalizacja: Online
Anna Sarczyńska

Nowe sposoby pracy z klientem urzędu pracy. Formy aktywizacji zawodowej klientów urzędów pracy oraz analiza różnic w możliwościach uzyskiwania wysokich wskaźników efektywności zatrudnieniowej

Termin: 16 czerwca 2023
Lokalizacja: Online
Lech Antkowiak

Efektywna realizacja usług Publicznych Służb Zatrudnienia w oparciu o ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i planowane zmiany ustaw – szkolenie dla pracowników PUP, pośredników, doradców zaw. doradców klienta i specjalistów ds. rozwoju zawodowego.

Termin: 15 czerwca 2023
Lokalizacja: Online
Lech Antkowiak

REALIZACJA WYBRANYCH INSTRUMENTÓW RYNKU PRACY I INNYCH FORM AKTYWIZACJI OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY – przepisy, procedury, zasady realizacji i monitorowanie

Termin: 13 czerwca 2023
Lokalizacja: Online
Lidia Kaczmarek

Od rejestracji do aktywizacji- obsługa trudnego Klienta w Urzędzie Pracy.Metodyka i skuteczne techniki postępowania wraz z uwzględnieniem podstawowych praw obywateli wynikających z KPA

Termin: 23 czerwca 2023
Lokalizacja: Online
Magdalena Dacyna

SKUTECZNA REALIZACJA ZADAŃ PRZEZ POŚREDNIKÓW, DORADCÓW ZAWODOWYCH, DORADCÓW KLIENTA I SPECJALISTÓW DS. ROZWOJU ZAWODOWEGO W OBLICZU ZMIENIAJĄCEJ SIĘ SYTUACJI NA RYNKU PRACY

Termin: 20 czerwca 2023
Lokalizacja: Online
Trener PSZ

ZASADY UDZIELANIA DOTACJI NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ REFUNDACJI WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY…

Termin: 19 czerwca 2023
Lokalizacja: Online
dr Mariusz Śmigiel

Kodeks Spółek Handlowych (KSH). Prowadzenie działalności gospodarczej (CEiIDG). Kompendium obowiązujących przepisów w odniesieniu do ustawy o promocji  zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Termin: 13 czerwca 2023
Lokalizacja: Online
dr Mariusz Śmigiel

KOORDYNACJA SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO w zakresie świadczeń z tytułu bezrobocia

Termin: 12 czerwca 2023
Lokalizacja: Online
Trener PSZ

Zasiłki dla bezrobotnych– analiza obowiązujących przepisów przy uwzględnieniu aktualnego orzecznictwa sądowego /Prawidłowe zaliczanie okresów zatrudnienia, skracanie okresu zasiłkowego, powroty na uzupełnienie, zasiłki po okresie karencji/

Termin: 12 czerwca 2023
Lokalizacja: Online
Magdalena Dacyna
Godz. 12.00 - 15.15

DORĘCZENIA ELEKTRONICZNE W ŚWIETLE ZNOWELIZOWANYCH PRZEPISÓW. Ustawa z dnia 18.11.2020 r. o doręczeniach elektronicznych. ZAŁATWIANIE SPRAW Z URZĘDAMI PRACY DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 

Termin: 26 czerwca 2023
Lokalizacja: Online
dr Mariusz Śmigiel

ZASADY UDZIELANIA POMOCY DE MINIMIS PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY  w świetle ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Termin: 28 czerwca 2023
Lokalizacja: Online
Maciej Zasłona
Skip to content