Logo AP

AkademiaPrzedsiębiorczości

Innowacja pedagogiczna Mariola Kubas 41 344 52 23

Metoda student centered classroom z TIK jako narzędzie podnoszenia efektywności kształcenia ogólnego

Innowacja pedagogiczna

Opis Innowacji Pedagogicznej  pt. „Wdrożenie metody student centered classroom z TIK w nauczaniu przedmiotowym w Szkole Podstawowej” został opracowany przez zespół projektowy we współpracy z przedstawicielami Urzędu Gminy, Szkół Podstawowych i partnera zagranicznego Europass Teacher Academy.  Opis zawiera m.in. ogólne założenia, cele innowacji, metody i formy pracy, korzyści z wdrożenia innowacji dla uczniów, nauczycieli i szkół.

Opis innowacji został dostosowany do potrzeb każdej ze Szkół Podstawowych Gminy Mirzec i zatwierdzony do realizacji w okresie od marca do czerwca 2020r. W ramach wdrożenia metody student centerted classroom z TIK Szkoły zadeklarowały prowadzenie zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem metody na wybranych zajęciach edukacyjnych w klasach VI-VII. 

Skip to content